Tradisjonell klassisk joik - Traditional Classical Sami Yoik - Arbevirolas Luohti
According to music researchers, yoik is one of the longest living music traditions in Europe, and is the folk music of the Sami people. Yoik is traditionally chanted acapella and often dedicated to a human being, an animal, or a landscape as a personal signature.

    DATCD-68   Duollet dálle - Every now and then  Mathis A. Oskal - Máhte Ántte Máhtte    2015
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Duollet dálle lea Máhte Ántte Máhte nubbi cd gos juoigá 42 luodi, sihke maid ies lea bidjan ja eará olbmuid ludiid. Sus lea earenomás juoiganmálle vuolggahuvvon dolos juoiganvuogis ja dát cd lea skeankan buot luohteberosteddjiide ja juigiide.
   Máhte Ántte Máhtte lea njárgajohtti boazosápmelas gean ruoktu lea Joahkonjárga mearragáttis ja Heammogieddi Sis-Finnmárkkus.I sin nye cd, Duollet dálle – Every now and then, fremfřrer Mathis A. Oskal joiker som han har gjort selv og personjoiker som andre har gjort. Dette er kompromisslřst a capella joik etter den tradisjonelle mĺten ĺ joike pĺ og er et funn for den joikebeviste.
   Han har en sćrpreget joiketeknikk, og joikemelodiene er ofte korte med bestemte temaer som gjentas og varieres.
   Mathis A. Oskal er reindriftssame som flytter mellom Joahkonjarga ved kysten og Indre Finnmark og bor i Heammogieddi i Guovdageaidnu/Kautokeino kommune.In his new cd, Duollet dalle – Every now and then, Mathis A. Oskal performs traditional Sami yoik in a classical manner. Some of the yoiks he has composed himself, while others are person yoiks from the local area. This is uncompromising a Capella yoik from a skilled traditional yoiker.
   Mathis A. Oskal is a nomadic Sami reindeer herder who migrates with his reindeers from the tundra to the summer grazing areas on a peninsula at the Arctic Ocean in Northern Norway. He lives in Heammogieddi, a small village north of Kautokeino community in Finnmark County.

Máhte vuosttas cd / Mathis fřrste cd / Mathis first cd: Njárgon, DATCD-30 2000

Bestill cd / Dingo cd / Order the cd from:

© & vuovdin/distribution:
DAT os
Pb 31
N-9521 Guovdageaidnu / Kautokeino, Norway
Tel  (+47) 78 48 67 72
e-mail: dat@dat.net
Distributřr/Distributor of DAT label:
Musikkoperatřrene A/S
Plřens gate 1
N-0181 Oslo, Norway
Tel: (+47) 23 31 01 20
e-mail: info@musikkoperatorene.no
www.musikkoperatorene.no
Ruotabealde vuovdá/Kontakt i Sverige:
DAT FAL
e-mail: dat@dat.net

    DATCD-64   Guovddut juoigá - Yoiks from Guovdageaidnu   2014
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Daddjo ahte gávdno luohti juohke dilálašvuhtii ja ahte juohkehaccas lea su iezas vuohki movt rohttehit. Odda CD:s Guovddut juoigá - Yoiks from Guovdageaidnu boahtá bures ovdan luodi mánggabealátvuohta. Dás beasat gullat gudetge juoigi juoiganvuogi go juoiggada olbmuid geaid dovdá. Guovddut juoigá CD:s leat 11 nisson- ja dievdujuoigi gudetge agis, geat juiget ludiid Guovdageainnu guovllus. Buohkat atnet luodi lunddolaš oassin sin beaivválaš eallimis.
    CD lea árvvolaš dávvir dutnje guhte liikot árbevirolaš ludiide.
    Guovddut juoigá CD lea Heaika Hćtta bádden ja buvttadan.Det sies at det finnes en joik for enhver anledning og at hver joiker har sin egen mĺte ĺ tolke joiken pĺ. Den nye CDen Guovddut juoigá - Yoiks from Guovdageaidnu lar deg oppleve mangesidigheten ved joiketradisjonen i Kautokeino. Gjennom 11 joikere i ulike aldre, bĺde kvinner og menn, gir vi deg et ćrlig og mangfoldig bilde av genuin samisk joik. Alle bruker joiken naturlig i deres hverdag.
   CD-en er en skatt for deg som liker tradisjonell joik.
   Heaika Hćtta har gjort opptakene til, og produsert, Guovddut juoigá – Yoiks from Guovdageaidnu.It is said that there is a yoik for every occasion and that each yoik-singer has his own personal way to chant. With this CD you will experience the plurality of genuine Sami yoik from the carriers of the traditional folk music. In the CD Guovddut juoiga – Yoiks from Guovdageaidnu participate 11 yoik-singers, male and females of different ages
   The CD is a real treasure for those who love traditional yoik.
   Guovddut juoigá – Yoiks from Guovdageaidnu is recorded and produced by Heaika Hćtta.
   Yoik or yoik-chanting is the Sami traditional folk music. Yoik can be chanted solely melodic or also be narrative.

   Juoigit | Vocals:
   -   Inger Marie Nilut
   -   Per Jřrgensen Gaup
   -   Marit Kristine Hćtta Sara
   -   Mikkel Isak Tornensis
   -   Ellen Marit Oline Eira
   -   Marit Ragnhild Eira Fallĺs
   -   Kirsten Susanne Logje
   -   Anne May Siri
   -   Elle Helene Siri
   -   Kari Margrethe Triumf
   -   Heaika Hćtta
    DATCD-48   Ludiin muitalan  Lásse Ovllá ~ Ole Larsen Gaino    2009
Dát CD lea vuosttas oassi ovttasbarggus gaskkal Lásse Ovllá ja Johan Sara jr. Soai leaba jodasan luonddus mánggalágan birrasiin buot jahkeáiggiid ja bádden ludiid birrasis ja dilis gos luohti lei, ja ain lea, oassi eallimis ja beaivválas barggus. Nubbi CD mii mannjelis boahtá gohcoduvvo Transmission / Rievdadus gos árbevirolas luohti ja luonddujienat rievdaduvvojit elektronalas hámiide.
  Dán CD:s Lásse Ovlá muittasa olbmuid ja juoiggada go leaba olgun geasseáigge, meara alde, ealu siste, cuoigamin ja lávus.
  “Luondu ies láidestii dan erenoamás CD-proseavtta. Mus leamas lihkku go lean guhtta jagi beassan ovttas bargat ovtta dain buoremus dolosmállet juigiin. Lei vásáhus go luohti, muitalusat ja luondu gávnnadedje sin jienain ja got dat cudje ovttas operan”, dadjá Johan Sara jr.(Ludiin muitalan - Forteller med joik) Denne nye CD er fřrste del av et samarbeidsprosjekt mellom Ole Larsen Gaino og Johan Sara jr. De har reist rundt ute i naturen i ulike miljřer til forskjellige ĺrstider der de har gjort opptak av joik hvor joiken har vćrt, og fremdeles er, en del av hverdagen og livet. Neste CD i prosjektet vil vćre Transmission der tradisjonell joik og naturlyder bearbeides elektronisk og oppstĺr som samtidsmusikk.
  Ole Larsen Gaino minnes, forteller og joiker. De er ute om sommeren, ute pĺ havet, inne i en reinflokk, ute og gĺr pĺ ski og inne i en lavvu.
  ”Naturen selv har vist veg i dette unike CD prosjektet. Jeg har vćrt heldig og fĺtt samarbeide med en av de beste joikerne som behersker den arkaiske joiketradisjonen. Det var sterkt ĺ oppleve nĺr joiken, fortellinger og naturen fant hverandre og klang sammen i en opera”, sier produsent Johan Sara jr.(Ludiin muitalan - Yoik-telling) This CD is a part of a project between Ole Larsen Gaino and Johan Sara jr. With sound recording equipments they have travelled in authentic environments during all seasons in Sámi land where yoik is still practised, and recorded yoik outdoor in its natural surroundings. The next CD in the project will be called Transmission where traditional yoik and nature sounds are transmitted into contemporary electronic music.
  Ole Larsen Gaino remembers, tells stories and yoiks. They have been out in the summertime, been out on the sea, in a reindeer heard, been out skiing and inside a lávvu (a Sámi tipi).
  “Nature has guided the way to this specific CD. For six years I have had the good fortune to work with one of the best traditional yoikers of the archaic tradition. We made a fantastic journey where yoik and the sounds of nature itself merged into a unique opera, and shaped arias with different colours of sounds”, tells the producer Johan Sara jr.    DATCD-40   COKCU  Nils-Anders Pĺve    2007
Dán CDs Ántte Juhána Nils Ánte juoiggada nugo son dolin lea gullan boarrasit olbmuid juoigamin Sohppar ja Gárasavvona guovllus. Juoiggadettiin son deaivilit dajahallá ja govahallá guovllu juoiganvuogi mielde go muittasa olbmuid, dáhpáhusaid, eatnamiid ja bohccuid.

Nils Ánte lea riegádan 1938, orro Badje Sohpparis Ruotabealde ja lea mánnávuoda rájes johtán bohccuiguin Sárevuomi cearus mas leat láidumat sihke Norgga- ja Ruotabealde.

”Cokcu lea boares luohti. Go mon álgen ipmirdit, dalle dat lei juo. Cokcu lea alla várri min orohaga duoddaris, allat ja jalgat birra, oidno álo. Báitá dego násti. Danin dan juiget.”
”Ja gal mon lean vuodján ja juoigan. Lohket vuojána maid buoret doalvvástit go juoiggasta. Mielamusat mon láven daid boares áldduid juoiggadit. Dá leat mu guovllu luodit, juoiggan vai eai vajálduhtto ja láhppo.”
”Dolin ii lean ieza musihkka leahkime, dat lei beare juoiggus. Mun lean juoigan go dan ferte.” Nu muitala Nils Ánte gii lea bohccuiguin bargan dan áiggi rájis go beaivválaccat gulle nuppi juoigamin bargguid siste ja go vánddardedje.Nils Anders Pĺve joiker slik han i gamle dager har hřrt eldre joike i Soppero og Karesuando omrĺdet. Treffende karakteriserer han og minnes folk, hendelser, landskap og reinsdyr. Hans arkaiske mĺte ĺ joike pĺ har klare rřtter i omrĺdets joikedialekt.

Nils Anders, fřdt 1938, er fra Övre Soppero i Nord-Sverige og har fra barnsben av flyttet med reinsdyr i Sarivuoma sameby som har sommerbeitelandet i Indre Troms pĺ norsk side, og vinterbeitelandet pĺ svensk side av riksgrensen.

”Allerede da jeg var liten var Cokcu en gammel joik. Cokcu er et hřyt fjell i vĺrt beiteland, hřyt og med flate vidder omkring. Man ser det alltid, skinner som en stjerne. Derfor joiker man det.”
”Selv kjřrereinen traver bedre nĺr den joikes. Aller best liker jeg ĺ joike de gamle reinsimlene.”
”I gamle dager fantes ingen annen musikk, det var bare joik”, forteller Nils Anders.In this CD Nils Anders Pĺve yoiks the way he has heard elder people yoik in the Soppero and Karesuando area in Northern Sweden. In his chants he performs yoik lyrics describing and remembering people, incidents, landscapes and reindeers.

He is born in 1938 and lives in Övre Soppero in Northern Sweden. Since his childhood, he has migrated with his reindeer in Saarivuoma Sami village, which has its grazing lands in Norway and Sweden.

”In the olden days we did not hear any other music, only the yoik. And I’ve always felt the urge to yoik.” So tells Nils Anders Pĺve who has been working as a reindeer herder back in the times when people used to yoik during work and migration. Yoiking was a way of communicating, your voice informed your friends of your position.
”Cokcu in an old yoik. When I began to understand, it was already old. Cokcu is a conspicuous mountain in our grazing land, high with plain lands surrounding it, you will always see it. It shines like a star. Therefore it is yoiked.”
”And I have yoiked in a sledge. Even the draught reindeer trots better when it hears a yoik. Best of all I like to yoik the old reindeer cows.”
”These are the yoiks of my homeland”,
tells Nils Anders.


    DATCD-39   BIER MIGON  Per Mikkel P Siri    2006
Dán CDs Bier Migon juoigá stránggain ja soames luodi son cuovvula iezas jienain.
    Bier Migon lea bajássaddan ja orron eatnogáttis Áksomuotkkis Guovdageainnu oarjeravddas. Eallima oahppu ja birgendáidu lea oahpahan birgehallat biergasiiguin mat ledje gávdnamis dálu birrasis. Son máhttá juoiggastit sáháin, stránggain, njálmmiin dahje eará ”cuojanasain” mii gávdnos. Su divodanvisttis leat reaiddut snihkkemii ja mekánalas bargguide. Manin dasto ii maiddái ráhkadit stránggas cuojanasa mainna sáhttá juoigat vai ii álo dárbbas iezas jiena atnit. Barggadettiin lájuiguin, mohtorfatnasiin eanus dahje skohtervuojedettiin riegádedje ollu luodit Bier Migonis. Nuorravuodas lei lunddolas suohtastallat ja juoiggadit ustibiiguin, ja maiddái iezas guoimmuhit oktonasvuodas.
    Dát CD lea báddejuvvon doppe gos luodázat leat juigon ja riegádan, Rávdomielli alde, ruovttus Áksomuotkkis ja Guovdageainnus. Bier Migona sávaldat leage gáhttet ludiid ja cuojaheame vajálduvvamis. Danin lea dál CD viimmat gárvánan. ”Sávvan gal livccen áigá juo beassat ovddidit iezan dáidaga, dalle go ledjen nuorat, muhto...!” Buoge learre - leage buorre!


Per Migon uttrykker joik med strengens stemme. Strengen festes til en kasse og strekkes med en kniv. Ved ĺ slakke og stramme strengen samtidig som han slĺr pĺ den fĺr han frem joikemelodien. Noen joiker akkompagnerer han med sin egen stemme, men de fleste melodiene joiker han bare med strengen der han pĺ en uttrykksfull mĺte fĺr frem joikens arkaiske sjel og glidende toner.
    Bier Migon bor i en liten grend ved Kautokeino elva. Under hřyonna, i elvebĺten og pĺ snřskoteren fřdtes mange nye joiker. Han har lćrt seg ĺ klare med det som er for hĺnden. I sitt verksted tilbringer han mye tid der han med enkle verktřy fikser og lager bĺde den ene og andre redskapen til hverdagsbruk. Ĺ lage et enkelt strenginstrument ved ĺ feste en metallstreng til en kasse, og som man kan joike med uten ĺ anvende stemmen viser Bier Migons oppfinnsomhet som han er kjent for i bygda.
    Denne CDn er spilt inn der joikene er skapt og joikes, ved elvebredden, hjemme hos Bier Migon og i bygda Kautokeino. Bier Migon vil ikke at disse joikene skal gĺ i glemmeboken, derfor denne CD. ”Jeg skulle gjerne ha presentert min kunst for lenge siden, da jeg var ung, men...!” God vćr - vćr god, vćrsĺgod!


Bier Migon yoiks with a string. The string is attached to a box and stretched with a knife. The yoik is played by simultaneously striking the string as he pulls out and slackens it. Most of the yoiks on the CD are performed with the string, and some he backs up with his voice.
    Bier Migon is a Sami living on the riverside in a village named Áksomuotki in the municipality of Guovdageaidnu in Northern Norway. Through a long life he has acquired practical skills with mechanical work, as a carpenter and as a craftsman with instruments. He performs yoiks with a saw, a string, his own voice or with any ”instrument” available. Many yoiks have been born by Bier Migon during haymaking, travelling in the river boat or driving the snowmobile. In his early years he had great fun yoiking together with his friends, but also in order to enjoy himself in his solitude.
    This CD is recorded in familiar surroundings at Rávdomielli, Áksomuotki and Guovdageaidnu, the native district and the “home” of these yoiks. Bier Migon wants to make sure that the yoiks and his orchestration are not forgotten, and for that reason he has made this CD. ”Wish I could have presented my art when I was young, but...!” By all means – here you are, eventually!    DATCD-38: 1-2   DAVVI JIENAT  CD 1: Boazoolbmuid luodit / CD 2: Juoigama suopmanat   2005
Davvi Jienat lea duppal-CD mas leat mielde 27 juoigi geat orrot miehtá Sámi, lullisámi rájes Guoládatnjárgga rádjái. Daid gaskkas leat ollu juoigit ja luodit, mat eai leat ovdal gullon almmolaccat. CD govvida ja cájeha sámi juoigansuopmaniid ja ludiid viidodaga ja earálágánvuoda. Dás oahpásmuvvá mánggalágán luohtesuopmaniiguin nugo lullisámi vuelie, julievsámi vuolle, davvisámi luohti ja nuortaguovllu leudd.
Ludiid maid gulat dáin guovtti CDin leat báddejuvvon lávddi alde konsearttain maid Ájtte dávvirvuorkká juoiganproseakta ja Sámi teáhter lágidedje jagiid 2000–2002. Konsearttaid lágidii ja láidestii juoiganproseavtta jodiheaddji Maj-Lis Skaltje. Guokte sierra joavkku johte goabbat vuoru iezaset konsearttain, okta joavku lei Juoigama suopmanat ja nubbi fas Boazoolbmuid luodit. Nuoramus juoigi lei dalle 9 jahkásas ja boarráseamos 84 jahkásas.


STEMMER FRA NORD   CD 1: Reindriftsfolkenes joiker / CD 2: Joikens dialekter   DATCD-38: 1-2
Davvi Jienat (Stemmer fra Nord) er en dobbel CD der 27 joikere fra hele Sameland deltar med tradisjonell joik, fra sřrsamisk omrĺde til Kolahalvřya i řst. Flere av joikerne hadde ikke tidligere opptredt pĺ scene og mange av joikene ble for fřrste gang fremfřrt offentlig. Pĺ CDen hřrer man vidden og forskjellene i joikens dialekter og blir bl.a. kjent med ulike uttrykksformene i sřrsamisk vuelie, lulesamisk vuolle, nordsamisk luohti og řstsamisk leudd.
Joikene som hřres pĺ disse to CDene er live-opptak fra konserter, mellom 2000 og 2002, arrangert av Ájtte museums joikprosjekt, Jokkmokk og Samisk teater, Kiruna. Konsertene ble satt sammen av og ledet av joikprosjektleder Maj-Lis Skaltje. To forskjellige grupper opptredte med hver sin turné, den fřrste med navnet Juoigama suopmanat (Joikens dialekter) og den andre Boazoolbmuid luodit (Reindriftsfolkenes joiker). Yngste joiker var da 9 ĺr og den eldste 84 ĺr.


NORTHERN VOICES   CD 1: Yoiks of the Reindeer people / CD 2: Yoik languages   DATCD-38: 1-2
Davvi Jienat / Northern voices is a double CD where 27 different artists (yoik-singers) from Samiland perform traditional and classical yoik a-capella, from the Southern areas in the central part of Scandinavia to the Kola peninsula in east. Many of the artists have never before performed in public, and several of the yoiks were presented on stage for the first time. Please take this opportunity to experience and learn about the width and the differences of Sami yoik languages, among them the South Sami vuelie, the Lule Sami vuolle, the North Sami luohti and the Eastern Sami leudd.
The yoiks on this CD are recorded live from concert events between 2000 and 2002 by Ájtte Sami Museum in Jokkmokk, Sweden, and the Sami Theatre in Kiruna. The concerts were produced and hosted by Maj-Lis Skaltje. There were two different groups touring, one named Juoigama Suopmanat / Yoik languages and the other Boazoolbmuid luodit / Yoiks of the Reindeer people. The youngest yoiker was at that time 9, and the oldest one 84 years old.    DATCD-37   BEASKÁDAS  -  Marit Gaup Eira / Selgon Joreha Máret   2004
Joik fra Kautokeino-området.
Marit Gaup Eira er en anerkjent joiker og reindriftssame fra Suolovuopmi i Kautokeino kommune med sommerbeiteområdet i Beskades. På sin første CD joiker hun både forfedre og skikkelige egnkomponerte joiker på tradisjonell klassisk vis med egen sound.  På tonfallet og settet kan man høre at hun har vokst opp med joiken, og at joiken har vært hennes følgesvenn når hun vært alene ute på fjellet under arbeidet med reinene.
Marit har opptrådt på ulike scener med sin joik og har vunnet Sami Grand Prix joikekonkurranse tre ganger under påskefestivalen i Kautokeino, senest i 2003.

Joreha Máret juoiggada su vuosttas CDas sihke luðiid mat gullet máttuide ja maid ies lea dahkan. Máret lea mánnávuoða rájes juo juoiggadan ja lea guhká beaggán ja gullon dovddus juoigin Sámis. Son lea oassálastán olu konsearttain sihke ruovttuguovllus ja eará báikkiin Skandinávias ja lea golmma geardde vuoitán Sámi Grand Prix juoigangilvvohallama Guovdageainnus, manjemus beassáziid 2003.
Máret lea johttisápmelas, duojár ja juoigi. Beaskáðas lea su geasseorohat ja Cuoikaeana dálveorohat.

Sami yoik from Kautokeino-area, Northern Norway.
Marit is a renowned and widely acclaimed singer of traditional Sami yoiks. She performs them in a classical manner with a distinctive touch. In her debut CD we get to hear yoiks from the common classical repertoire along with skillfully selfcomposed tunes. Marit has been yoiking ever since she was a child and she has participated in concerts in Samiland as well as in the Scandinavian countries. She has been awarded first prize in the Easter Sami Grand Prix Yoik Contest in Kautokeino several times, last time was in 2003.
Born, and living in, the Kautokeino area in Samiland, Northern Norway, Marit is a nomadic reindeeerherding Sami. Her northern home is in the summer grazing land Beaskáðas and the southern one is in the winter grazing area of Cuoikaeana, both in the wide municipality of Kautokeino.


    DATCD-35   DOLIN  -  Anders P. Bongo / Bonggu Ante   2003
Joik fra Kautokeino-området.
Anders P. Bongo, reindriftssame og kjent joiker fra Kautokeino fremfører tradisjonell joik på klassisk vis fra gamle dager. En del av joikene er av nyere tid og noen har han selv gjort. Med sin joik minnes han svunne tider og mennesker, og ser til at de forblir en del av vår kulturarv og inspirasjonskilde for andre joikere. Flere av joikene joiker han duplo og trippel.
«Dolin» (I Gamle dager) er Anders Bongos andre CD. Hans første CD Nássa (DATCD-28) som kom ut i 1999 ble veldig godt mottatt. Han er en anerkjent klassisk joiker som har opptrådt på forskjellige konserter og arrangementer, og i 1996 vant han joikeklassen i Sami Grand Prix i Kautokeino.


Bonggu Ánte, boazosápmelas ja dovddus juoigi eret Guovdageainnus, juoiggada dás eanas dolos ludiid. Ja go juoiggada ludiid dolozis de boahtá muitui dan gean juoigá ja nu muitát vássan áiggiid ja olbmuid - ja dát luodit bissot oassin ja riggodahkan min oktasas kulturárbbis.
"Dolin" lea Bonggu Ánte nubbe luohte-CD. Son lea ceahppes juoigi gii lea almmolaccat juoigan olu konsearttain ja son vuittii Sami Grand Prix juoigangilvvohallama Guovdageainnus 1996.
Su vuosttas luohte-CD, DATCD-28 Nássa, almmuhuvvui 1999.

Sami yoik from Kautokeino-area, Northern Norway.
Anders Bongo, who is a reindeerherder and a renown yoiker from Kautokeino in Northern-Norway, performs traditional Sami yoik in a classical manner. With his yoiking, he evokes days of yore and passed-away people making sure they will stay on as a part of our cultural heritage.
Anders Bongo is an experienced yoiker who has participated at several occasions. In 1966, he was the winner of the Sami Grand Prix Yoik Contest at the Easter Festival in Kautokeino. "Days of Yore" is Anders Bongo's second CD. His first yoik-CD, DATCD-28 Nassa, was released 1999.


    DATCD-32   NIGÁ  -  Anders Nils Eira / Mihkkala Jovnna Ánte Niillas   2001
2001. Joik fra Kautokeino-området.
For Anders Nils Eira, som er vokst opp i en reindriftsfamilie i den samiske bygden Máze - Masi, har joik alltid vært en naturlig del av livet. I omgivelser der joik er levende har han alltid joiket, og joiken tok han til scenen første gang da han deltok i Sami Grand Prix i 1991 under påskefestivalen i Kautokeino. Han har siden vært 9 ganger i finalen og har vunnet 2 ganger etter hverandre.
Han har etter hvert opptrådt på ulike scener både hjemme og utenlands. Bl.a. har han turnert med Sámi Teáhter i Sápmi og i Japan turnerte han som joiker med en teatergruppe i 5 måneder. Han har også joiket en hel del på Grønland der han har vært bosatt en tid.
På CDen joiker han tradisjonelle og egnekomponerte joiker. 5 av joikene er arrangert med musikk, på joik nr. 27 er hans søster medjoiker og den siste låten på CDen er innspilt inne i en reinflokk. Johan Sara jr. er produsent og har arrangert musikken til joikene.


Sami yoik from Kautokeino-area, Northern Norway.
For Anders Nils Eira, who has his roots in a reindeerherding family in the village of Maze, the yoik is a natural part of life. He has been yoiking all his life, and 1991 he appeared in public in the Easter Sami Grand Prix Yoik Contest in which he has participated nine times and won two times in succession.
Since then he has performed both locally, nationally and abroad, and in Japan he toured with a theatre for five months.
On the CD he performs traditional and own-composed classical Sami yoiks, except for 5 tracks which are arranged and mixed with music and sounds. On track no. 27 he yoiks together with his sister and the last track is recorded live in a reindeer herd. Yoik is the folk music of the Sami and traditionally it is performed acapella. Johan Sara jr. is the producer and has arranged the music.

Luohti lei lunddolas oassi boazodoallujoavkkus ja gilázis Mázes, gos Ánte Niillas lea bajássaddan. Vuosttas háve juoiggai son almmolaccat Sámi Grand Prixas 1991, gos leage maid vuoitán guokte jagi mannjálaga ja leamas ovcci geardde finálas. Lea juoigan olu konsearttain lagasbirrasis ja Ruonáeatnamis. Jápanis lea mátkkostan muhtin teáhterjoavkkuin vihtta mánu. “Nigá”, su vuosttas CD:s, leat guoktenuppelot’ luoði maid ies lea bidjan ja viðasii lea biddjon musihkka ja jienat, veahkkálagaid Johan Sara jr:in Mázes eret. Ovtta luoði son juoigá oappáinis ja loahpas CDas juoigá golbma luoði ealu siste.


    DATCD-30   NJÁRGON  -  Mathis A. Oskal / Máhte Ántte Máhtte   2000
I debut CDen, Njárgon, joiker Mathis A. Oskal både egenkomponerte og tradisjonelle joiker fra Kautokeinoområdet. Tittelen Njárgon forteller at Mathis A Oskal er en "njárgajohtti" reindriftssame som flytter med reinene ut til halvøyene ved kysten. CDen begynner med titteljoiken Njárgon der han gjennom joik forteller om reindriftsåret for en "njárgajohtti" reindriftssame. Han har en særpreget joiketeknikk som påminner om den gamle tradisjonelle måten å joike på, og joikemelodiene er ofte korte med bestemte temaer som gjentas og varieres. Låt nr. 38 joiker han sammen med sin søster Ellen A Oskal.
Mathis A. Oskal bor i Heammogieddi i Kautokeino kommune. Han har flere ganger deltatt i Sami Grand Prix joikefestival som avholdes hver påske i Kautokeino. Han var også med i Finnmarksfinalen for år 2000 låten, hvor han sammen med en musiker deltok med joiken Luohti 2000. På denne CDen er det joik nr. 37, men uten musikk.


In his new CD, Njárgon, Mathis A. Oskal performs traditional Sami singing, yoik, in a classical manner. Some of the yoiks he has composed himself, while others belong to the common classical repertoire of the local community. He performs in a strong way and he masters the traditional classical yoik technique well. The melodies are often short, with distinctive and repeating themes.
The title Njárgon, tells that Mathis A. Oskal is a "njárgajohtti" - a reindeerherder and a nomadic Sami who migrates with his reindeers from the tundra to the summergrazing areas on a peninsula at the Arctic Ocean in Northern Norway. The first track on the CD is Njárgon, where he yoiks about the life of a "njárgajohtti" Sami throughout the year. Track no. 38 he yoiks together with his sister Ellen A. Oskal.
Mathis A. Oskal lives in Heammogieddi, a small  village north of  Kautokeino in Finnmark County.

Odda CDas Njárgon:is juoigá Máhte Ántte Máhtte árbevirolas ludiid Guovdageain' bealde ja ludiid maid ies lea bidjan. Juoigan lea vuolggahuvvon dolos juoiganvuogis, ja gullojit mohkit mat leat dovdomearkan su juoiganmálles. CDa son álggaha Njárgon ludiin, gos juoiggada njárgajohtti boazodoalujagi. CDas lea maid mielde dovddus "Luohti 2000" gos juoiggasta balddonas jagi ja imastallá olbmománáid meanuid.
Máhte Ántte Máhtte lea njárgajohtti boazosápmelas ja su geasseorohat lea Joahkonjárga. Son orru Heammogiettis Guovdageainnu suohkanis. Máhtte lea leamas mánga gearddi mielde Sámi Grand Prixas.


    DATCD-28   NÁSSA  -  Anders Bongo / Bongg' Ante   1999
NÁSSA er Anders Bongos første CD. På CDen hører vi han joike egenkomponerte joiker samt eldre tradisjonelle personjoiker fra Kautokeino området. Han begynner med å joike Nassduoddarat (Nássavidda), sin egen sommerboplass. Han forsetter med å joike personer fra andre sommerboplasser tilhørende Kautokeino reinbeiteområde, samt kjente fra andre steder i Sápmi. Anders Bongo behersker den tradisjonelle klassiske joiketeknikken, og han har en behagelig måte å joike på. Han representerer områdets joiketradisjoner på en god måte.
Ved å joike kan man minnes, hilse på og ære noe, gi uttrykk for følelser - eller man kan joike bare fordi man liker melodien.
Når man joiker fremkaller man i minnet en person, et sted, en duglig kjørerein, en bra hund, en hendelse, sinnesstemming.....
Anders Bongo er reindriftssame og bor i Cohkkadievva/Stornes i Kautokeino kommuen. Han er en erfaren joiker, og har opptredt syv ganger på Sami Grand Prix under påskefestivalen i Kautokeino. I 1996 vant han med joik nr. 13 på CDen, Mikkela Anna. 


(Traditional Sami Yoik) NÁSSA is Anders Bongos' debut CD. In this release he yoiks in the traditional way own composed and old yoiks from the Kautokeino area. All yoiks are performed a capella, one yoik trippel and some duo. In the first yoik he honours the summer grazing land for his reindeers, Nássa (The Plain of Nássa), and then he proceeds with yoiking persons from different places in the Kautokeino Area. Anders Bongo masters the traditional classical yoik technique well and he has a pleasant voice. He has gained recognition as yoiker and he is a good representative for the yoik traditions in Kautokeino.
Yoik is the traditional Sami way of singing or chanting, using only the voice in combination with the throat, the oral cavity and the nose as instrument. The traditional yoik operates over a small pentatonic or five note range and a good yoiker has the skill to vary and improvise inside this restricted scale. Yoik is a way of remembering and honouring and expressing feelings. When yoiking you recall persons, landscapes, animals, moods.....
Anders Bongo is a reindeer herder who lives in Samiland, in Kautokeino Northern Norway. He has performed in public with his yoik, and has participated seven
times in the Eastern Sami Grand Prix Yoik Contest in Kautokeino. He was the winner in 1996 with Yoik no. 13, Mikkela Anna. 
NÁSSA lea Bongg' Ante vuosttas CDa. Son juoiga njuovzilit ja vuogas jienain sihke ludiid maid ies lea bidjan ja boarrasit ludiid

Guovdageain' bealde. Ante bures ovddasta guovllu juoiganvieru. CDa son alggaha Nássduoddara ludiin ja de juoiga olbmuid iesgudetge
orohagain. Lassin son juoiga vel oahppasiid ja verddiid eara guovlluin Samis.
Ante orro Cohkkadievas/Stornes baikkis Guovdageainnu suohkanis. Son lea boazosapmelas Ordda orohagas Nássa-siiddas
Guovdageainnu gaskajohtolagas. Ante lea ovdal gullon almmolaccat juoigamin. Beassasdoaluin Guovdageainnus, Sami Grand Prixas,
son leamas cieza gearddi mielde ja 1996 son vuittii Mikkela Anna ludiin.


NÁSSA ist Anders Bongos erste CD, auf der er selbstkomponierte, sowie ältere traditionelle Personen-Jojks aus der Kautokeino-Gegend vorträgt. Er beginnt mit dem Jojk NÁSSA, seinem Sommer-Wohnplatz, danach jojkt er über verschiedene Personen von anderen Sommerplätzen der Rentierweidegebiete um Kautokeino und anderen Orten in Sápmi (Lappland). Anders Bongo beherrscht die klassische, traditionelle Jojk-Technik und hat dazu eine angenehme Jojk-Stimme. Er er ist einer der grossen Repräsentanten der Jojk-Tradition.
Jojk ist Ausdruck einer Erinnerung und Ehrung, mit oder ohne Worte, gibt Gefühle wieder oder aber auch nur eine Melodie. Wenn man jojkt, beschreibt man damit eine Person, einen Platz, eine besondere Situation, einen Hund, eine Handlung, eine Stimmung...
Anders Bongo ist Rentierzüchter und wohnt in Stornes/Kautokeino in Nord-Norwegen. Er ist ein erfahrener Jojker, der mehrmals beim Sami Grand Prix während der Osterfeiertage in Kautokeino teilnahm. 1996 wann er mit dem Jojk "Mikkela Anna" (nr. 13 auf der CD).


  DATCD-26   BÁVTTAJOHKA - Dagny Biti Green   1997
Tradisjonell joik. Dagny Biti Green er født og oppvokst på en avsides fjellgård ved bredden av Bávttajohka som er en bielv til Karasjok. Joiken var da en del av hverdagen - man joiket når man satt i hestesleden, når man staket elvebåten, vandret eller gikk på ski ...   Hun anvender seg av en  joikemåte hvor tekstene  med en kort poetisk beskrivelse gir en hel berettelse.


(Traditional Sami Yoik) Dagny, who has lived her childhood on an outlying mountain farm, brings the yoik from times when people earned they living from nature. The styles of yoiking vary from district to district. In her new CD Dagny follows the tradition of yoiking where you tell a story with few lyrical expressions. Yoik was part of living, a companion. 
Márgget-Jon-Márgget Biret Dagny lea mánnán orron Bávttajogas, meahccedálus máttábealde Kárásjoga márkana, dan áiggi go luohti gulai árgabeaivái. Dajahusat ja cealkagat lea guovddás oassi su juoigamis.


BÁVTTAJOHKA  - (Platz südl. von Karasjok)
Dagny, die ihre Kindheit im Gebirge verbracht hat, stellt Jojks aus der Zeit vor, als die Menschen  noch mehr in und mit der Natur gelebt haben. Sie jojkt Personen rund um ihren Wohnplatz, dabei variiert der Jojk-Stil von Gegend zu Gegend.
In ihrer neuen CD folgt Dagny der Jojk-Tradition der ansässigen Sámi, nach der oft der Text im Centrum steht und mit nur wenigen lyrischen Ausdrücken eine ganze Geschichte erzählt wird. Jojk als Teil des Lebens, als Begleiter. Naturtöne vom Wind, das Rauschen des Flusses, das Plätschern des Baches bilden den Hintergrund bei dieser Aufnahme.


   DATCD-22   CALBMELAN - Ravna Anti Guttorm & Berit Kirsten Sara   1995

Tradisjonell joik. Ravna og Berit Kirsten fra Karasjok joiker duo med en særegen, kraftfull klang.


Duo Yoik. Female yoikers who are familiar with the yoik from childhood. Here they attend to the tradition of yoiking together - characteristic duoyoik with a vigorous sound. 
Rávná ja Biret Risten, Kárasjogas, juoigaba ovttas ja fárrolaga cuoddjilis jienain.


EIN SOMMERPLTAZ
Ein Jojk-Duett: die beiden weiblichen Jojk-Musiker sind mit dem Jojk aufgewachsen und wollen mit dieser Produktion die alte Tradition vorstellen: zusammen zu jojken. Das Ergebnis ist ein charakteristischer Duo-Jojk mit einem kraftvollen Sound.
Um die traditionelle Umgebung und Situation zum Jojken zu schaffen, wurde die Aufnahme in einer Zelt-Kåta am Porsangerfjord gemacht. (Aussenaufnahmen sind für DAT auch bei anderen Produktionen nicht ungewöhnlich).


   DATCD-21   MIRKKOCALBMI - Anders Nils Utsi   1995

Tradisjonell joik. Anders Nils, er ung reindriftssame fra Karasjok og for han er joiken en hverdagsvenn, som han kjenner godt og er fortrolig med. På denne CDen joiker han personjoiker.


(Traditional Sami Yoik) Anders Nils Utsi is a young reindeerherder for whom the yoik is an everyday friend, a friend he knows well and is comfortable with. He really masters the art of yoik. On this CD he yoiks people he knows.

Ánde Niillas, boazosápmelas Kárásjogas. Sutnje lea luohti juohkebeaivválas olmmái ja son duodai hálddasa luodi. Dán CDas son juoiggada oahppásiid. 
SCHARFES AUGE

Anders Nils Utsi ist ein junger Rentierzüchter, für den der Jojk alltäglich ist, der ihn kennt und sehr gut beherrscht. Auf dieser CD jojkt er ihm bekannte Personen.


     DATCD-16 / DATMC-16    DEJODA - Johan J Kemi, Marit Berit Baer & Berit Inga Baer   1994     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Tradisjonell klassisk joik. Reindriftssamer fra Karasjok. Innspillingen er gjort ved havet på deres sommerboplass på Magerøya 8.8.1993.


(Traditional Sami Yoik, CD Gleams) This is classic Sami yoik - remembering those people who have left us and honouring them still living among us. The yoik sounds in their heart, sounds during the migration with the reindeers over the mountains from the winter residence south of Karasjohka to the summer residence at North Cape. The yoikers were engaged to take part in the culture program during the Lillehammer Winter Olympic Games 1994. The yoiks have been recorded outdoor at the seaside, Magerøy/North Cape.

Árbevirolas luodit. Keme Juhán Juhán, Keme Juhán Máret ja Rásttos Juhán Niillasa Biret Ingá, Kárásjogas eret, juiget. Báddejuvvon sin geasseorohagas Máhkarávjjus mearragáttis 8.8.1993.

SCHIMMER
Dies ist klassischer Jojk: "eine Erinnerung an die, die uns verlassen haben und eine Ehrung derer, die noch unter uns leben. Die Jojks klingen aus ihren Herzen, über die Weiten… ", von den Wanderungen  mit den Rentieren im Gebirge vom Winterland südlich von Karasjok zu den Sommerweiden am Nordkap.
Die Aufnahmen zur CD wurden im Freien an der Küste von Magerøy / Nordkap gemacht.
Die Musiker nahmen am Kultur-Programm der Olympischen Winterspiele 1994 in Lillehammer teil.


   DATCD-12 / DATMC-12   MÁHKARAVJU - Johan Anders Baer   1992     CD NOHKAN! / CD UTSOLGT! / CD OUT OF STOCK!

Tradisjonell joik. Johan Anders er en ung joikemester fra Karasjok som flytter med sine rein til Magerøya om sommeren. Innspillt på Magerøya med havet, dønningene, vind og sjøfugler som medjoikere.


(Traditional Sami Yoik) Johan Anders Baer, a young yoik maestro, performs traditional Sami yoik. The CD is recorded on the island of North Cape, Máhkarávju. Here the yoik blends with the sounds from the ocean, the billows and the wind as orchestra and birds as fellow yoikers. This is yoik in the right surroundings - out in Nature.

Rásttos Juhán Niillasa Juhán Ándde, Kárásjogas eret, juoigá árbevirolas ludiid. Báddejuvvon su geasseorohagas Máhkarávjjus. Juhán Ándde juoigamii cuojahit mearra, biegga ja lottit.

MÁHKARÁVJU / NORDKAP (Traditioneller samischer Jojk)
Johan Anders Bær, ein junger ‘Jojk-Meister', stellt hier traditionellen samischen Jojk vor.
Die CD wurde am Nordkap, MÁHKARÁVJU, aufgenommen und mit dem Klang der Naturelemente, dem Meer, dem Wind und den Seevögeln als Orchester und Chor vermischt. Dies ist Jojk in der ihm gerechten Umgebung - in der Natur.


DATCD-9 / DATMC-9   RAVDDAS RAVDII  -  Inga Juuso   1991

Tradisjonell joik. Personjoiker fra Kautokeino og Karasjokområdet med Ingas kraftfulle stemme alene som instrument.


(Traditional Sami Yoik) Inga Juuso - a joyful yoiker with a strong voice. In this CD she characterises persons by yoik, informing the listener whether the person is, for example, happy, witty or seriousminded. She has devleloped her own style, leaving «loops» in a yoik as her special trade mark.

Árbevirolas luodit. Ingá juoigá sihke Guovdageain' ja Kárásjoh' ludiid.

VON DEM EINEN ZU DEM ANDEREN
Inga Juuso stellt mit ihrem Debut-Album und ihrer starken Stimme Jojk in seiner Urform vor. Mit dieser CD zeigt sie die Vielfalt der Personen-Jojks - Jojks, die Personen beschreiben, deren Stimmungen und Erinnerungen. Sie hat ihren eigenen Stil erarbeitet und ihre besondere Jojk-Art ist zu ihrem Markenzeichen geworden.


Joik med musikk - Yoik and contemporary sami music - Luohti musihkain


   DATCD-73   RITNI / Johan Anders Bćr & Dronefolk   2016

Pdf: CD birra/om CDen/about the CD

NJUOVZILIS JUOIGAN – BEAKTILIS JA STULLÁS MUSIHKA
Juoigi Johan Anders Bćr ja duo Dronefolk (Georg Buljo ja Tom Rudi Torjussen) leat dál válbmen odda CD Ritni (Frost).
Bćr lea dahkan odda ludiid árbevirolas vuogi mielde, ja Dronefolk, Buljo ja Torjussen, herveba ludiid modearna ja suonjalas musihkain.
Luohti lea guovddázis ja musihka guoradallá ja spiehkastallá iezas bálgáid. Muhtumin manná roots / folks guvlui, minimalisttalas rockii dahje elektronihkkii ja earát fas stullás Americana gos vuhtto sáttoeatnanbluesa.
Muhtun bihtát leat eanet ambient, jaskadit musihkka guvlui, muhto cuovvu Bćra beaktilis ja suonjalas juoigama.
Buvttadeaddji lea Georg Buljo gii maid buvttadii Juhán Ándde ovddit CD “DATCD-56 Verdde” 2010, ja sudno lassin lea dán háve Tom Rudi Torjussen.
Bćr ja Dronefolk leat cuojahan moanat konsearttaid dáid manjemus jagiid ja ovttasbargu lea dadis mielde láddan dassázii go dál lei áigi almmuhit CD. Musihkka lea báddejuvvon Buljo studios Duippidit. “Mii leat bádden eanas “live“ ja geahccalan doalahit lihkkis, roavva vuogi ja lunddolas njuovzilvuoda” dadjá Buljo.
Johan Anders Bćr lea 1992 rájes almmuhan mánga CD, sihke okto ja ovttas Áillohaccain.
Dronefolk’as lea movttegis ja loktes vuohki. Soai cuojaheaba liikká bures rockclub:in go dáiddagalleriijain ja loaktiba seamma bures festiválain go musihkka studiolaboratorias.MELODISKE JOIKER – LEDSAGET AV ENERGISK, ELEGANT OG LEKEN MUSIKK
Joikeren Johan Anders Bćr og duoen Dronefolk, Georg Buljo og Tom Rudi Torjussen, er klar med albumet Ritni (Frost).
Bćr har komponert nye joiker i tradisjonell form, mens Dronefolk, Buljo og Torjussen, gir de musikalske urformene et moderne og velklingende bakteppe.
Joiken er alltid i sentrum men musikken gĺr ogsĺ selvstendige veier. Noe peker i retning roots / folk, minimalistisk rock eller elektronika mens annet er leken Americana ispedd afrikanske řrkenblues influenser.
Pĺ noen spor er grunnlaget mer ambient men holder fokus pĺ Bćrs energiske og melodiske joik.
Produsent er Georg Buljo som ogsĺ var produsent for Bćrs soloalbum ”DATCD-56 Verdde” (2010) men denne gangen har de valgt ĺ involvere ogsĺ Tom Rudi Torjussen i prosjektet.
Bćr & Dronefolk har gjort flere konserter de siste par ĺrene og har langsomt utviklet et samarbeid som endelig var modent for plateutgivelse. Albumet er spilt inn i Georg Buljos studio Duippidit: ”Vi har spilt inn mest mulig ”live” og forsřkt ĺ beholde et bevegelig, rĺtt driv og en sĺ naturlig flyt som mulig”, sier Buljo om prosessen.
Johan Anders Bćr har siden 1992 gitt ut flere album, bĺde solo og sammen med Nils-Aslak Valkeapää.
Dronefolk har en humřrfylt, avslappende stil. De spiller like gjerne pĺ rockeklubber som i kunstgallerier og trives like godt pĺ festival som i det musikalske studiolaboratoriet.


MELODIUS YOIKS ACCOMPANIED BY ENERGIC, ELEGANT, JOYFUL MUSIC
The yoik chanter Johan Anders Bćr and the duo Dronefolk are presenting their new album Ritni (Frost).
Bćr has composed new yoiks in traditional Sami way while Dronefolk, Buljo and Torjussen, give the ancient music form a modern and melodious backing.
The yoik is always central while the music is exploring different paths. Some directions point towards roots / folks, minimalistic rock or electronica while some hint at playful Americana with a touch of influences from African desert blues.
Several tracks are more ambient but keep focus on Bćr’s vital and melodious yoik chanting.
Georg Buljo also produced Bćr’s former solo album DATCD56 Verdde / Guest Friend (2010) but this time they have also invited Torjussen to join the project.
Bćr and Dronefolk have given several concerts the last couple of years and and slowly developed a collaboration that finally ended in an album. It is recorded at Buljo’s studio Duippidit. “We have tried to the largest extent to do live recordings to keep a drifting and rough natural expression”, says Buljo.
Since 1992 Johan Anders Bćr has released several albums, both solo and in collaboration with Nils-Aslak Valkeapää.
Dronefolk has a relaxed and humorous style. They play just as well rock clubs as in art galleries and enjoys being in a festival as much as in the music studio laboratory.

Bestill cd / Dingo cd / Order the cd from:

© & vuovdin/distribution:
DAT os
Pb 31
N-9521 Guovdageaidnu / Kautokeino, Norway
Tel  (+47) 78 48 67 72, 91792526
e-mail: dat@dat.net
Distributřr/Distributor of DAT label:
Musikkoperatřrene A/S
Plřens gate 1
N-0181 Oslo, Norway
Tel: (+47) 23 31 01 20
e-mail: info@musikkoperatorene.no
www.musikkoperatorene.no
Ruotabealde vuovdá/Kontakt i Sverige:
DAT FAL
e-mail: dat@dat.net


   DATCD-69   Remembrance / Arvvas   2015

Pdf: CD birra/om CDen/about the CD

Dát lea Arvvas joavkku vuosttas skearru, muhto dattetge eaba leat Sara Marielle Gaup ja Steinar Raknes makkárge easkaálgit. Guktot leaba beakkán artistat geat leaba guhká ovttastahttán luodi eará musihkkavugiin. Sara Marielle go guhkká lea bargan ovttas Lawra Sombyn dovddus Adjágas joavkkus ja Steinar fas su ovttasbargguin juoigandronnegiin Inga Juuso:in Skáidi joavkkus.
   Arvvas-duo cuozzilii mannjá go Sara Marielle lei leamasan Inggá sadjásas Skáidi joavkkus. Go Ingá vádjolii geassit 2014, de lei son bidjan vuodu odda ovttasbargui gaskal Sara Marielle ja Steinar.
   Remembrance skearru lea erenoamás ja oddaáigásas deaivvadeapmi gaskkal Americana ja luodi. Lávlagat skearrus leat iezas dahkon suonjat ja luodit, earet moadde árbevirolas luodi. Arvvas lávlu ja juoigá sihke engelas- ja sámegillii, musihka ja dajahusat doarjuba ja lokteba nubbi nuppi. Dat lea suonalas, bealljáicuohcci ja caffat.
   Sara Marielle Gaup, r. 1983, lea bajássaddan veagas ja birrasis gos son lea gullan ja oahpan juoigat mánnávuoda rájes. Eanemus dovddus son lea juoigin ja vokalistan rámiduvvon sámi joavkkus Adjágas, mii seaguha luodi mánggabealat oddaáigásas musihkka váikkuhusain, ja lea mátkkostan birra máilbmi. Son lea juo nuorran guoimmuhisgoahtán lávdde alde ja lea áiggi mielde gártan nanu juoigi ja bivnnuhis artista.
   Steinar Raknes, r. 1975, lea okta norgga ceahpimus kontrabassistain ja maiddái vokalista ja lávlladahkki. Raknes lea dovddus go lea ovttas cuojahan Chick Corea joavkkuin Trondheim Jazzorkesteris ja manjimus 20 jagi son leamas guovddázis ovddideamen Norgga jazza, ea.ea. Urban Connection (Spellemannsprisen 2001), Ola Kvernberg Trio ja The Core joavkkuid bakte. 2011 rájis son lea ozzon olu fuomásumi lávlun Stillhouse joavkkus. Juoigiin Inga Juuso son ovttasbarggai dassázii go son vádjolii 2014. Bassistan son lea cuojahan eanas njunus jazzafestiválain Eurohpás, logatkeahtes konseartaviesuin ja jazzaklubbain buot kontineanttain ja leamas mielde olu CD almmuhusain.Dette er Arvvas sin debutplate. Derimot er artistene Sara Marielle Gaup og Steinar Raknes ingen debutanter. Begge har de utmerket seg som musikere og artister med ĺ utvikle og ta joiken til nye mřter med annen musikk. Sara Marielle gjennom sitt mangeĺrige samarbeid med Lawra Somby i gruppen Adjágas og Steinar med joikedronningen Inga Juuso i gruppen Skáidi.
   Duoen Arvvas oppstod etter at Sara Marielle Gaup var vikar i bandet Skáidi for Inga Juuso. Etter at Inga Juuso gikk bort sommeren 2014 hadde hun lagt grunnlaget for videre samarbeide.
   Plata Remembrance er et unikt og moderne mřte mellom Americana og joik. Lĺtene pĺ plata er egne komposisjoner, sanger og joiker og noen tradisjonelle joiker. Arvvas synger og joiker pĺ engelsk og samisk, musikken og tekstene underbygger og lřfter hverandre. Det er lekent, melodiřst og rřft.
   Sara Marielle, f. 1983, har vokst opp i en familie og miljř hvor hun har hřrt og lćrt den tradisjonelle klassiske joiken fra barnsben av. Sara Marielle er mest kjent som joiker og vokalist i det kritikerroste samiske bandet Adjágas, som blander joik med en rekke moderne pĺvirkninger, og har turnert over hele verden. Hun startet med sceneopptredener i ung alder og er gjennom ĺrene blitt en profilert joiker og en sterk og etterspurt artist.
   Steinar Raknes, f. 1975, er en av Norges fremste kontrabassister samt vokalist og lĺtskriver. Raknes er kjent fra samspillet med Chick Corea i Trondheim Jazzorkester og har vćrt viktig i utviklingen av norsk jazz de siste 20 ĺrene, bl.a. gjennom bandene Urban Connection (spellemannsprisen 2001), Ola Kvernberg Trio og The Core. Siden 2011 har Raknes markert seg ogsĺ som vokalist, i prosjektet Stillhouse. Med joikeren Inga Juuso samarbeidet han med frem til hun gikk bort i 2014. Bassisten har spilt pĺ de fleste fremtredende jazzfestivalene i Europa, pĺ tallrike konserthus og jazzklubber pĺ alle kontinenter og er medvirkende pĺ et stort antall CD-produksjoner.This is the debut album for Arvvas, but on the other hand the artists are no beginners. Both, Sara Marielle Gaup and Steinar Raknes, have excelled as musicians and artists in developing and taking the Sami yoik to meetings with other music. Sara Marielle through her longstanding collaboration with Lawra Somby in the acclaimed band Adjágas and Steinar with the late yoiking queen Inga Juuso.
   The duo occurred after Sara Marielle had been stand in as yoik singer after request from Inga Juuso. When Inga passed away in 2014 she had established the foundation for Arvvas.
   The Remembrance recording is a unique and modern meeting between Americana and Sami yoik. Most of the songs / yoiks are selfcomposed except for some traditional yoiks. Arvvas sings and yoiks in English and Sami, the music and text substantiate and support one another. It is playful, melodiously and rough.
   Sara Marielle Gaup, b. 1983, has grown up in a family and social set where she has heard and learned the traditional classical yoik since childhood. She was an acclaimed yoiker and vocalist in the renowned Sami band Adjagas who blends yoik chanting with numerous modern influences, and has toured worldwide. She started with stage performances in young age and has become a profiled yoiker and demanded artist.
   Steinar Raknes, b. 1975, is one of Norway’s foremost jazz bassists and songwriters. Raknes is recognized for his collaboration with Chick Corea in Trondheim Jazz Orchestra and has been in the centre of the evolvement of Norwegian jazz music for the last twenty years, among others through the ensembles Urban Connection, Ola Kvernberg Trio and The Core, and for playing with the yoiker Inga Juuso until she passed away in 2014. He has played on the most prominent jazz festivals in Europe, numerous concert halls and jazz clubs on all continents and participated in a great number of recordings.


   DATCD-62   Gilši / Skilful - Inga Ravna Eira, Biret Ristin Sara, Ravna Anti Guttorm, Patrick Shaw Iversen, Kenneth Ekornes   2012

BadjeJazz JuoiganPoesiija       ElectroJazz YoikPoetry

Gilši / Skilful
- lea poehtalaš ja musihkalaš muitalus nissonolbmuid dili birra boazodoalus
- a poetic and melodic narrative, depicting the female position in reindeer herding
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD

Gilši – Skilful lea poehtalaš ja musihkkalaš muitalus mas luohti, dikta ja musihkka lea bidjon oktii fámolaš ja dievaslaš ollisvuhtii.
   Ingá Rávdná Eira poesiija nissonolbmuid dilis otná boazodoalus culdo oktii Rávdná Anti Guttorm ja Biret Risten Sara nanu árbevirolaš juoigamin. Dát golbma nissona leat šaddan bajás boazodoalus. Dás sii muitalit mo rievdadusat ovddezis otná boazodollui leat váikkuhan nissonolbmuid dillái, sihke sidjiide geat ain leat boazodoalus ja dat geat leat olggobealde.
   Ingá Rávdná lea sajáiduvvon girjecálli olu almmuhusain. Rávdná ja Biret Risten leaba guktot guhká gullon almmolaccat juoigame, leamaš mielde CD almmuhemiin ja juoigan olu lávddiin.
   Patrick Shaw Iversen lea komponeren musihka. Son lea komponista ja musihkkár ja lea oasálastán olu prošeavttain sihke olgo- ja ruovttoriikas. Soai leaba Ingá Rávnnáin ovdalis ovttasbargan dalle go cálii musihka máidnojuvvon juoigan-poesiija-dánsun teáhterbihttái “Cuologeadgi” man Ingá lei cállán. Kenneth Ekornes, okta Norgga buoremus rumbo- ja skálancuojaheaddji, dievasmahttá jietnagova.Gilši – Skilful (Dyktig) er en poetisk og musikalsk fortelling der joik, dikt og musikk er bundet sammen til en kraftfull og dynamisk helhet.
    Inga Ravna Eiras poesi om kvinnenes situasjon i dagens reindrift veves sammen med kraftfull tradisjonell joiking av Ravna Anti Guttorm og Biret Ristin Sara som til fulle behersker klassisk joik. Disse tre kvinner har vokst opp med reindrift i en tid da kvinner og barn naturlig deltok. De tar opp endringene fra sin barndom til dagens reindrift og de konsekvenser det har fĺtt for kvinnens situasjon, bĺde de i og utenfor reindriften.
    Inga Ravna er en etablert forfatter med flere utgivelser bak seg. Ravna og Berit Kirsten har medvirket i flere CD-utgivelser og opptrĺdt pĺ ulike scener med sin joik.
    Patrick Shaw Iversen har komponert musikken. Han er komponist og flřytist siden 1977 med en lang rekke prosjekter i inn- og utland bak seg. Han og Inga Ravna Eira har tidligere samarbeidet da han skrev musikken og hun manuset til den kritikerroste forestillingen ”Silhuettsteinen” som turnerte over hele Norge i en ĺrrekke. Kenneth Ekornes, en av Norges fremste perkusjonister, fullender lydbildet.Gilši – Skilful a poetical and musical story where Sami yoik, poetry and music are united into a vigorous and dynamic expression.
    Inga Ravna Eira’s poetry about the women’s situation in today’s Sami reindeer herding is woven with powerful traditional yoik-chanting by Ravna Anti Guttorm and Biret Risten Sara who fully master the classical yoik technique. These three women have grown up with reindeer herding. They comment on the change from their childhood to today’s regulated reindeer herding business and the consequences for women, both for those inside and those who dropped out.
    Inga Ravna is a well-established Sami writer with several published books. Ravna and Biret Risten are renowned yoikers who have participated in numerous CD projects, toured and performed on stage as artists.
    Patrick Shaw Iversen has composed the music inspired by the poetry and the catchy Karasjok yoik melodies. He is a composer and flutist since 1977 and has participated in numerous musical projects both abroad and home. He has earlier collaborated with Inga Ravna when he wrote music to her praised yoik-poetry-dance play “Cuologeadgi”. Kenneth Ekornes, one of Norway’s most acclaimed percussionists, makes it complete.

   Sisdoallu / Includes:
   -   Rávnná Jon Elle luohti
   -   Luohti (Yoik) dikta
       Jusse-Niillas Máhte Niillasa Ánne Ristiinná luohti
   -   Beaivvášnieida (The Daughter of the Sun) dikta
       Jovnnen Per Jovnna Ánne luohti
   -   Nieidda mearka (Marked Calves for his Daughter) dikta
       Ingos Máhte Biret luohti
   -   Smihtaskas mearka (Visible Earmarks) dikta
       Nieiddazin (As a little Girl) dikta
   -   Ingos Máhte Ingá luohti
   -   Badjenieida (Reindeer Herding Girl) dikta
       Biret Ristin Sara luohti
   -   Ceahppi (Clever) dikta
       Gáktegiehta (Clever at Sewing) dikta
       Rávnná Jon Rávdná luohti
   -   Vajáldahtton (Forgotten) dikta
       Nieida (Girl) dikta
       Manne (Why why) dikta
       Pieraš Per Ánne luohti
   -   Náital (Marry marry) dikta
       Ivvár Rávdná luohti
   -   Ozai dohkkeheami (Sought Acceptance) dikta
   -   Duolbmá iezas bálgá (Following her own Path) dikta
       Áhcit vieljat (Fathers Brothers) dikta
       Jovnna Elle luohti
   Inga Ravna Eira   diktalohkan/vocal, divttat/poems
   Biret Ristin Sara & Ravna Anti Guttorm   juoigan / yoik
   Patrick Shaw Iversen   njurggonasat/flutes, electronics, keyboards, bohttalat/bottles
   Kenneth Ekornes   rumbbut/drums, percussion, wave drum, electronics
   Musihka dahkan ja heivehan, buvttadeaddji / Music composed, arranged, produced and mixed by Patrick Shaw Iversen


   DATCD-61   Ritnoaivi ja nieguid oaidni / The Frost-haired and the Dream-seer - Beaivváš Sámi Našunálateáhter / The National Sami theatre   2012
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Dan CD:s lea teáhtercájálmasa Ritnoaivi ja nieguid oaidni musihkka man Beaivváš Sámi Našunálateáhter lea buvttadan, bagadalli lei Haukur J. Gunnarsson.
    Sámi poehta, šuoknadahkki, dáiddár, neavttár ja artista Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) lea cállán cájálmasa ja dahkan musihka.
    Son cálii dan klassihkalaš Japána Noh teáhter hámis niehkocájálmassan, gos vuoras olmmoš don dolozis boahtá guossái nuorra oaddi boazovázzi nihkui. Ritnoaivi muitala nuorra olbmái dološ vajálduvvon máhtu gos muittuha ahte olmmoš lea unna oasáš gomuvuodas ja son einnosta roasuid ja heajos áiggiid jus olmmošcearda ii váldde vuhtii ahte lea luonddu vuollásaš.Denne CD inneholder musikk fra teaterforestillingen Ritnoaivi ja nieguid oaidni, produsert av det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš, og regissert av Haukur J. Gunnarsson.
    Bĺde forestillingen og musikken er skrevet og komponert av den kjente samiske poeten, komponisten, skuespilleren og artisten Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001). Valkeapää, inspirert av den klassiske Japanske Noh teater, har skrevet fortellingen i form av en drřm – der en ung reingjeter drřmmer at en gammel vis mann kommer til han. Den gamle pĺminner den unge om viktigheten av gammel viten, og advarer for kaos og řdeleggelse om mennesket glemmer at man bare er en liten del av universet og at man er underordnet naturen.This CD contains the music from the play The Frost Haired and the Dream Seer, produced by Beaivváš Sámi Našunálateáhter, the National Sami Theatre of Norway, and directed by Haukur J. Gunnarsson.
    The play as well as the music was composed by the great Sami poet, composer, performer and artist Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001). Inspired by the classical Japanese Noh theatre, Valkeapää chose the form of a dream play – wherein a young reindeer herder is visited in a dream by a sage from ancient times. The sage imparts forgotten wisdom to the young man, and paints a vision of chaos and destruction lest Man forgets that he is but a tiny part of the Universe and that he is subordinate to Nature.

   Sisdoallu / Includes:
   -   Áillohaš
   -   Ritnoaivi (Báitte fal beaivi!) / Frost-haired (Shine, Sun!)
   -   Ofelaš II / Pathfinder II
   -   Ijaid, beivviid nai / Nights, even Days
   -   Eallima áhpi / The Ocean of Life
   -   Sámi eatnan duoddariid / Plains of Sápmi
   -   Johtá beaivi / The Sun turns
   -   Davás / To the North
   -   Biegga / The Wind
   -   Leage leage / Please be ...
   -   Govadas / The Shaman Drum
   -   Vuoi, Biret-Máret, vuoi! / Oh, Biret-Máret
   -   Áldobiellut / Reindeer Cow Bells
   juoigan, lávlun / vocal Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo, Inga-Máret Gaup Juuso, Áilloš (Ingor Ántte Áilu Gaup), Mary Sarre
   Roger Ludvigsen gitárra / guitar, bassa / bass, musihka ovddasvástideaddji / Musical Director
   Kenneth Ekornes skálanat/ persussions, rumbbut / drums
   Esa Kotilainen keyboard
   PatrickShaw Iversen njurggonasat / flutes
   koarra/chorus Inga-Máret Gaup Juuso, Áilloš (Ingor Ántte Áilu Gaup), Mary Sarre
   sánit/lyrics, šuonat/composition Nils-Aslak Valkeapää (1-13)
   mielšuoknadahkkit / co-Composers Áilloš (2, 13), Seppo Paakkunainen (5), Esa Kotilainen (11)
   báddejuvvon/recorded 2009 teáhtercájálmasas / live recording from the performance
   jietnatehknikar/sound engineer Svein Egil Oskal


   DATCD-58   Skáidegeahci / Headland - Skáidi: Inga Juuso & Steinar Raknes   2011

Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Dát lea Skáidi joavkku nubbi CD. Nugo vuosttazis (DATCD-44) de leat dás maid dološ luodit, odda luodit ja improvisašuvnnat. Sihke juoigamis ja jazzmusihkas lea dáhpi ahte artisttat juiget/cuojahit boares ludiid ja šuonjaid iezaset vuogi mielde. Mánga dáin ludiin leat ovdal almmuhuvvon ja ihtet dán CD:s odda musihkalaš hámis. Jazza ja luohti leaba guokte nanu suorggi mat lunddolaccat šaddaba oktan, guokte joga mat golget oktii gávnnadeapmái, Skáidegeahcái.”
    Inggá ja Steinara ovttasbargu álggii juo 1999 dalle go guktot barggaiga ’Kultur i Troms’as gos Ingá lei virgáiduvvon riikkaguovllu juoigin. Skáidi-duo riegádii mealgat mannjil, namalassii jagi 2007 ja soai leaba gártan bivnnuhis artisttat geat cuojaheaba miehtá máilmmi. Ingá guoddá stuorra árbbi man son odasmahttá ja ovddida su rabasvuodain ja ollislaš dáiddalaš oasálastimin ja vugiin. Steinar lea okta Norgga njunuš jazza bassistan su roahkkadis ja fámolaš cuojahanmálliin.Dette er den andre CD-en fra duoen Skáidi, og i likhet med den fřrste (DATCD-44) inneholder ogsĺ denne CD-en gamle personjoiker, nye joiker og improvisasjoner. Bĺde innen joik og jazz er det vanlig at artistene gjřr egne versjoner av gamle joiker og lĺter. Flere av personjoikene er innspilt tidligere og fremfřres her etter denne tradisjon i ny musikalsk drakt. Jazz og joik er to sterke uttrykk som blir en naturlig enhet, to elver som flyter sammen til et mřte, Skáidi.”
   Samarbeide mellom Inga Juuso og Steinar Raknes startet allerede i 1999, da de begge var ansatt i Kultur i Troms, hvor Inga fremdeles er ansatt som landsdelsjoiker. Duoen Skáidi oppstod imidlertid mye senere, nćrmere bestemt i 2007, og har etter hvert blitt etterspurte artister som turnerer over hele verden. Med grunn i den tradisjonelle joiken har Inga Juuso utviklet en egen teknikk, er kjent for ĺ ha en rĺ og direkte tilstedevćrelse og en gripende stemme. Steinar Raknes er med sin uredde og eksplosive spillestil en av Norges fremste jazzbassister.This is the second CD from the duo Skáidi, and just like the first CD (DATCD-44 Where the Rivers meet) this one also contains old person yoiks, new yoiks and improvisations. Both in yoik and jazz there is a tradition of making new recordings of important parts of the musical repertoire (old standards). Several of the person yoiks have been previously published, but re-appear here in new musical takes. Jazz and yoik are two distinct expressions that create a natural unity, two rivers floating together as one, Skáidi.
   The collaboration between Inga Juuso and Steinar Raknes started in 1999, when they were both employed by Kultur i Troms (Culture in Troms), where Inga still is employed as the regional yoiker. Skáidi the duo didn’t become a reality until 2007 and has gradually become widely demanded artists touring around the world. With roots in the traditional yoik Inga Juuso carries a tremendous heritage, and manages to renew and continue this heritage with both her openness, and her total artistic presence and expression. With his straight and explosive playing style Steinar Raknes is one of the front jazz bassist in Norway.

   1   Juhot Pier Heandarat Piera
   2   Máhte Mihkkal
   3   Jáhkoš Aslat
   4   Guovdageainnu sámi bárdni / Saami boy from Kautokeino
   5   Biera Ánne
   6   Mihkkelaš Lemeha Mihkkal
   7   Eananvuloš (Underworld)
   8   Mihkkelaš Lemeha Mihkkala Lemet Ánte
   9   Nilut Leif Issát
 10   Headjaluohti (Weddingyoik)
 11   Joret Juhána Juhán Máhte Mihkkal Juhán
 12   Ádjo Juhána Máret
 13   Behttár Biera Biera
 14   Ovllá Máhte Randi
 15   Niillasa Ingá Gáren Ánne
 16   Ánte Máhte Biret
 17   Deeper Well (Cieknjaleappot ája)


   DATCD-56   VERDDE - Guest Friend - Johan Anders Bćr & group  2010
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD

Juhán Ánde Bćr gii lea eret Kárášjogas ja Máhkarávjjus lea nana árbevirolaš juoigi gii bures nagoda váldit luodi eará hámiide ja musihkkavugiide, dan seammás go doalaha luodi vuodu. Son lea leamaš mielde mánga CD almmuhemiin ja lea juoiggadan olu lávddiin máilmmis.
    CD:s, Verdde / Guest Friend leat odda iešdahkkon luodit modearna hámis. Dás Juhán Ánddes lea veahkkin nana musihkkárjoavku geat geavahit sin hárjáneami ja vásáhusaid mo buoremusat heivehit mánggalágan musihkkavugiid oktii. Juhán Ánde ja musihkkárat cuojahit iezaset vuogi mielde ja seammás vuhtiiváldet luodi iešvuodaid nugo geardduheami ja vanahallama, ja sin musihkas gullostallá maiddái rocka ja máilmmimusihka váikkuhus. Norgga fidjolšuokna lea heivehuvvon dehálaš oassin jietnagovvii gos luohti gávnnada norgga álbmotmusihkain ja eksperimentála rockmusihkain. Jietnagova miella rievdá meditiiva vatnaluvvon luodis lagas movttegis juoigamii ja roahtá duostilis rock bosádemiide.Johan Anders Bćr, fra Karasjok og Magerřya, har rřttene solid plantet i den klassiske tradisjonelle joiken. Han er ogsĺ blant de fremste i ĺ ta joiken til moderne former og andre musikksjangere samtidig som joikens sćregne uttrykk beholdes. Han har gjort flere CD innspillinger og opptrĺdt pĺ ulike scener i verden.
   Pĺ sin nye CD, Verdde / Guest Friend, stiller Bćr med en kompakt combo med musikere som bćrer med seg den beste erfaringen fra mřter mellom musikalske kulturer. Dette er nykomponert tradisjonell joik i moderne drakt. Bćr og musikerne spiller live og gjřr det pĺ sin egen mĺte med respekt for bĺde det repetitive og meditative fra joikens verden, med tangeringer til rock og verdensmusikk. Den norske fela, samt arv fra eksperimentelle rockeband, er integrert som viktige elementer i joikens mřte med folkemusikken. Platas stemninger skifter mellom meditative strekk fra vide vidder til nćre smĺ joikende řyeblikk og frynsete rocka utblĺsninger.Johan Anders Bćr, from Karasjok and Magerřya in Northern Norway, is solidly in the classical Sami yoik singing tradition. He is a master in the art of maintaining the sound and soul of traditional yoik while blending it with new music forms and styles. He has released several CDs and performed on different stages around the world, both by his own and in collaboration with others.
   In his new CD, Verdde / Guest Friend, Bćr turns up with a compact combo of musicians who are the carriers of the best traditions in meetings with other music cultures. These are new compositions of traditional yoik in modern style. Johan Anders and the musicians play live, and they do it their own way with respect for the repetitive and meditative expression from the realm of yoik, with a touch from rock and world music. The Norwegian fiddle, as well as the experimental rock band heritage, are integrated as important elements when the yoik meets folk music. The mood in the CD moves from meditative parts influenced by the wide open tundra to intimate moments and fringed rocked blow outs.

   1   Giddajohtin – Spring migration
   2   Verdde – Guest friend
   3   Mikael Ánde
   4   Gáhtaráiggi – Roaming the streets
   5   Máhte-Jon Nijlas
   6   Leppa – The Lip
   7   Hoahppu – Rush
   8   Daniel Áilo
   9   Skodi
 10   Várdát – Keep a lookout
 11   Idja – Night
 12   Sarvva bivdu – Moose hunting
Bádden / Recorded by Vidar Lunden, Musikkloftet oddajagimánus/January 28-29, 2009 & Georg Buljo, Duippidit Audio Laboratorium, muhtin beivviid/some days miessemánus/May 2009
Buvttadan ja miksen/Produced and mixed by Georg Buljo, Duippidit Audio Laboratorium, Oslo
Sánit ja šuokna/All lyrics and melodies by Johan Anders Bćr, earet/except no. 9 Skodi by Mikkel A Bćr
Visot heiveheamit/All arrangements by Georg Buljo buori doarjagiin musihkkariin/with great support from the musicians
Johan Anders Bćr Juoigan/jienat, yoik/vocal
Georg Buljo Electric gitárat/guitars (1-5, 7- 9, 11), analog syntesizers (1, 3-4, 6, 8-10), njurggonas/whistle (2), skálánat/percussion (1, 4-5, 8-9), jienaid dahkan/additional sounds and voices (2, 4, 12), rámmarumbu/framedrum (10)
Gjermund Silset Electric bássa gitára/bass guitar (1-3, 5, 7-9, 11), kontrabássa/duoble bass (1-3, 5, 9), speazzun/handclap (4), rámmarumbu/framedrum (10)
Kenneth Ekornes Rumbbut ja skálánat/drums and percussion (1-5, 7-11), speazzun/handclap (4), rámmarumbu/framedrum (10)
Řystein Rudi Hardanger fidjol/fiddle (3-6, 8), vijuvla/violin (1-2, 7-8, 11)


   DATCD-55   TRANSMISSION - RIEVDADUS - Johan Sara jr. & group  2010
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Odda CD:s Transmission – Rievdadus Johan Sara jr guorada odda bálgáid iezas musihkain. Dát CD lea nubbi auditiiva triologiija ráiddus ja lea joatkka Lásse Ovllá Ludiin Muitalan CD:i (DATCD-48).
   “Mun lean dovddiidan davviguovllu luonddu jienaide. Juohke áigodagas lea iezas ivdni ja šuokna, juohke eallis sierra jietna ja juohke lottis su lávlla. Ja go lea 40 buolašgráda, de lea duodai jaskat. Buot dáin lea sin iezas mearkkašupmi ekologalaš dássálasvuhtii ja biologalaš mannui. Dát jienat leamaš álo mu ustibat go rávásmuvven, ja leat ain otne. Leat oassin eallimis man ealán. Dát jienat leat mu birra juohke beaivvi ja háliidin soames beaivvi dahkat daiguin juoida, ja dál lean daid darvehan dán CD:i. Áigumuš leamaš ’rievdadit’ luonddujienaid elektrovnnalaš jietnagovvii.” (Johan Sara jr.)
   CD sáhtašii gohcodit ambient ja elektrovnnalaš oddaáiggi musihkka vida oasis mat cuvvot jagi áigodagaid. Luonddu- ja olbmojienat vanahuvvojit ja heivehuvvojit akustihkalaš gomuvuhtii gos luohti gullostallá.I sin nye CD Transmission utforsker Johan Sara jr. nye veier med sin musikk. Denne CDen er den andre i en trilogi hvor den fřrste var Ludiin muitalan, DATCD-48, med Ole Larsen Gaino.
   “Jeg har levd i arktiske strřk og opplevd lydene fra naturen gjennom de ulike ĺrstidene. Hver ĺrstid har sin sćregenhet, hvert dyr sin lĺt og hver fugl sin spesielle sang. Og i 40 kuldegrader hřres stillheten. Disse lydene var en del av mitt liv da jeg vokste opp, og omgir meg fremdeles i dag. Mĺlet har vćrt ĺ overfřre naturlydene til vokale uttrykk / lyder, “transmittere” fra naturen til elektronisk lydbilde.” (Johan Sara jr.)
   CD-en kan nćrmest beskrives som ambient / elektroakustisk samtidsmusikk som bestĺr av fem deler, organisk satt sammen i forhold til ĺrstidene. Her forenes naturlyder og vokale stemmer som strekkes langt og tilpasses den akustiske atmosfćren hvor joiken kan anes.This CD, Transmission, is number two in an auditory trilogy, it is a continuation of the first part of the trilogy; Ludiin Muitalan (Telling with Yoik) DATCD-48 with Ole Larsen Gaino. The first part was made to honour yoik and its origin, while this CD is a tribute to Nature.
   “I have lived through the different seasons in the arctic nature and I have become aware of the sounds of nature. Each season has its own shade of sound, every animal has a different tune and every bird has a distinct song. And the silence of -40 degrees is striking. These sounds were my friends while growing up, and still are today. I surround myself with these sounds and I wanted to transmit them into music, and that has become manifest in this CD.” (Johan Sara jr.)
   The CD can be described as ambient electro acoustic contemporary music in five parts, built up and connected to the seasons of the year.

 1   Beaskádasjienat / Sound of Beaskadas
 2   Vuolggán juostá / Somewhere I start
 3   Guvttiin soppiin / Two sticks
 4   Bohcco guolga / Colour of Reindeers
 5   Muohtacalbmi / Snowflake
Báddejuvvon / Recorded at Finnmárkkus – Finnmark Norwegian Samiland   Jietnateknihkar, buvttadeaddji ja áittardeaddji / Sound engineer, editing and producer Stierdna Studio Máze, Johan Sara jr.   Miksen/Mixed by 7. Etage, Reidar Skĺr   Master Strype Audio, Audun Strype   Rumbbut ja skálánat / Drums and percussion Ivar Thormodsćter (4)   Jiekna jienat / Ice percussion Dag Jarle Nilsen (1)   Jietna / Voice Ole Larsen Gaino/Lásse Ovllá (2, 4, 5)   Komponeren ja heivehan / All track composed and arranged by  Johan Sara jr.   Juoigan, lohkan ja divttaid cállán / Voice, yoik and lyrics Johan Sara jr.
www.johansara.com
www.myspace.com/johansarajr


    DATCD-53   DOBBELIS / BEYOND  Máddji    2009
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Dobbelis / Beyond lea Máddji vuosttaš skearru. Veaháš earalágan jietnagovain sámi musihkkas skearru muittuhastá ohcaleami dohko “dobbelii”, máilbmái mii dušše niegus gávdno ja gos buot lea litnáseappot, gos seavdnjadas ii leat balddehahtti muhto oadjebas salla mii suddje árgabeaivvi guorosvuodas.
  Lávlagiid teavsttaid lea Máddji ieš cállán, ja maid su áhcci Nils Johan Heatta.
  Máddji lea dovddus ollusiidda go juo nuorravuoda rájes leamaš lávddi alde sihke juoigin ja doaluid láidesteaddjin. Cakcat 2003 son deaivvadii Roger Ludvigseniin ja lávlugodii prošeavttaide maiguin Roger barggai ja son ávzzuhiige Máddji lávlugoahtit. Nu leage dán CD buvttadeaddjit ja musihkkalaš ovttasbargoguoimmit Roger Ludvigsen ja vel Patrick Shaw Iversen ja Peter Baden geaiguin Máddji oahpásmuvai go láidestii Sámi Grand Prix doaluid Guovdageainnus 2006.
  Ánne Máddji Heatta lea bajásšaddan Kárášjogas ja Guovdageainnus ja orru dál Viestterállasis gos dál bargá doavtterturnusbálvalusain.


Dobbelis / Beyond er Máddjis debutalbum. Her skaper hun et litt annerledes lydbilde innen samisk musikk, et lydbilde som gjenspeiler en lengsel til ”det hinsidige”, til en verden som kun eksisterer i drřmmen; en verden hvor alt er mykere og mřrket ikke alltid er skremmende, men ogsĺ kan vćre en beskyttende favn mot hverdagens tomhet.
  Sangtekstene er skrevet av henne selv og hennes far Nils Johan Heatta.
  Pĺ scenen er hun derimot ingen debutant. Máddji er fra tidligere kjent bĺde som joiker og konferansier. Hřsten 2003 kom hun i kontakt med musikeren Roger Ludvigsen, og han fikk henne til ĺ vokallegge ulike prosjekter han arbeidet med. Roger sĺ Máddjis musikalske gaver og oppfordret henne til ĺ arbeide videre med sang og musikk. I tillegg til Roger Ludvigsen, er ogsĺ Patrick Shaw Iversen og Peter Baden produsenter og musikalske medarbeidere. Máddji ble kjent med disse da hun under 2006 Sami Grand Prix i Kautokeino var bĺde konferansier og opptrĺdte som pauseinnslag.
  Ánne Máddji Heatta er oppvokst i Karasjok og Kautokeino og arbeider i dag som turnuslege i Vesterĺlen.


Dobbelis / Beyond is Máddji’s debut album. Her she introduces something a bit different in Sami music where she with her exquisite singing moves “Beyond”, to a world which only exists in dreams, where everything is more compassionate and the darkness is not frightening, but protective arms against the trivialities in life.
  The lyrics are written by Máddji and her father, Nils Johan Heatta.
  Many know Máddji both as a yoik singer and master of ceremonies. In autumn 2003 she got to know renowned musician Roger Ludvigsen, and he gave her the chance to lay vocals on projects he was working on. He recognised Máddji’s talents and encouraged her to go for singing and music. In addition to Roger Ludvigsen, her producers and musical partners are Patrick Shaw Iversen and Peter Baden, whom she got to know at The Sami Easter Festival in 2006, where Máddj was the master of ceremonies and performed as an intermission artist at the Sami Grand Prix.
  Ánne Máddji Heatta has grown up in Karasjok and Kautokeino in Samiland in Northern Norway. On the CD she sings in her native language, which is Sami. All the lyrics are translated into English in the accompanying booklet.
 1   Cihkosis / hidden
 2   Stállu
 3   Dobbelis / beyond
 4   Iditguovssu / dawn light
 5   Báru luohti / yoik of the waves
 6   Idjarávga / night creature
 7   Guhkki / far
 8   Nástealmmáš / starry sky
 9   Ovllá Niillas
Lávlun / vocal   Ánne Máddji Heatta
Áittardeaddjit/producers, heivehusat/music arrangements    Patrick Shaw Iversen (3, 8, 9)    Roger Ludvigsen (5, 6, 7)    Peter Baden (1, 2)   Thomas von Sonnenberg (4)

    DATCD-63   MÁIZAN / THAW   Elin Kĺven    2012
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Odda CDs Máizan – Thaw Elin Kĺven ovdánahttá iezas musihka gos bidjá oktii sámi musihka eará guovllu álbmotmusihkain, pop ja máilmmi musihkain. Son doalaha vuodu ja musihkkalas hámi vuosttas CD rájes, Jiknon musihkka – Frozen music, muhto nugo Elin ies dadjá: ”... jiekna lea dál máizamin ja dat mii lei jienja vuolde lea ihtimin.”
    ”Dán CD:s vuhtto mu eallin gávpotnieidan. Ruohttasat ja áibbaseapmi lundui lea das seammás go urbána eallin geasuha”, dadjá Elin.
    Elin Kĺven, lávlu ja dánsejeaddji, eret Kárásjogas lea olu jagiid lávddi alde oidnon, guoimmuhan, oahpahan ja oasálastán dánsendeaivvademiin sihke Sámis ja olgoriikkain.
    Sápmi Music, gii ovddida profesunealla Sámi artisttaid, válljii Elina jagi 2011 Sámi artistan.I sitt nye album Máizan – Thaw utvikler Elin Kĺven sin musikk der hun blander det samiske med folk, pop og world. Grunnen i stil og form fra hennes fřrste album Jiknon musihkka – Frozen music er klart til stede men, som Elin sier, isen holder pĺ ĺ smelte. (máizat = tine, bli mildere).
    ”Gjennom dette albumet har mitt indre liv som en samejente i byen manifestert seg. Rřttene og lengselen til naturen er til stede, men med et samtidig drag mot det urbane”, sier Kĺven.
    Elin Kĺven, artist og danser, fra Karasjok har i flere ĺr opptrĺdt, undervist og turnert bĺde hjemme i Sápmi og utlandet. Av sitt engelske publikum har Elin fĺtt kallenavnet The Arctic Fairy for sin unike scenetilstedevćrelse og stil. Elin ble i 2011 kĺret til ĺrets samiske artist av Sápmi Music som promoterer profesjonelle samiske artister, se www.sapmimusic.com.In her new album Máizan – Thaw Elin Kĺven evolves her music where she fusions Sami folk music with various folk, pop and world music. The basis in style and form is kept from her first album Jiknon musihkka – Frozen music, but as Elin express, in the new album the ice is melting and what is under is exposed.
    “This album exposes my Sami background from a new side where the traditional and mythical are mixed with modern influences. This album reveals my inner life as a Sami girl in the City, the roots and longing for the nature is present but at the same time I am drawn towards the urban”.
    Elin Kĺven, Sami artist and dancer, from Karasjok has performed, joined dance events and workshops and toured both home in Samiland and abroad. Her English audience calls her The Arctic Fairy for her unique stage presence and style.
    Sapmi Music who promotes professional Sami artists appointed her the Sami Artist of the year 2011, see www.sapmimusic.com.

   Sisdoallu / Includes:
   -   Ulda niktá / Ulda allures
   -   Lihkku niehku / Dream of fortune
   -   Váimmu cuovga / Heartlight
   -   Gatnjalat váimmus / Tears from the heart
   -   Jus miedihat / If you agree
   -   Ija árdna / Night treasure
   -   Njielasáttu / Quicksand
   -   Cuovo cuovgga / Follow the light
   -   Cábbáseamos báiki / Beautiful place
   Sánit/Lyrics Lávlun/Vocals Elin Kĺven
   Suokna/Composition Elin Kĺven ja/and Juhani Silvola
   Gitárat/Guitars, rumbbut/drums, bass, programming, synth, vibraphone and glockenspiel, by Juhani Silvola
   Fidjol/Fiddle, viola ja/and veahkkelávlun/backing vocals by Sarah- Jane Summers
   Heivehan/Arranged by Juhani Silvola. Miel heiveheaddji/Coarranger Sarah-Jane Summers nr 1, 5, 9
   Buvttadan/Produced by Juhani Silvola
www.elinkaaven.com

    DATDVD-60   JIKNON MUSIHKKA / FROZEN MUSIC LIVE  Elin Kĺven    2012
Pdf: DVD birra/om DVDen/about the DVD
Vásit Elin Kĺven artistan ja dánsejeaddjin dán DVD:s mii lea báddejuvvon konseartaráiddus 2011:s go Sapmi Music válljii su dan jagi Sámi artistan. Konseartta vuoddu lea su vuosttaš CD Jiknon musihkka - Frozen Music (DATCD-52) mii almmuhuvvui 2009:s. Lassin lea musihkkavideo Lihkku Niehku man son dagai beanavuodjingilvui Finnmarkslřpet 2011.
    Das oainnát ja gulat Elina ráfálaš geasuheaddji musihka mas vuohttá luodi váikkuhusaid. Iezas cállon teavsttaide son lávlo šuonjaid mas sáhtát gullat odda álbmotmusihkka, pop, máilmmimusihkka, jazza ja luodi. Lagas ja jaskes lávlun doalvvuheaddji šuonjaiguin fállá ráfálaš bottu. Lávddi alde Elin lea earenoamáš vásáhus go dánsumiin lokte musihka.Opplev Elin Kĺven live pĺ konsert pĺ denne musikk DVD basert pĺ materiale fra hennes CD Jiknon musihkka – Frozen Music (DATCD-52) som kom ut i 2009. Som bonus fřlger musikkvideoen Lihkku niehku – Dream of Fortune.
    Elin Kĺven er samisk artist og danserinne. Hun gjřr meditativ musikk med drag mot det mystiske med influenser av tradisjonellsamisk joik. Hun synger egenskrevne tekster pĺ samisk. Musikken spenner mellom new folk, pop, world og jazz. Nćr og lavmćlt vokal med en suggererende detaljrik musikalsk oppbygning gir et avspent, flytende og ĺpent uttrykk. Dansen integreres naturlig i hennes sceneopptreden og ĺpner en ytterligere dimensjon ved hennes musikk.
    Ĺr 2011 ble Elin valgt til Ĺrets Samiske artist av Sapmi Music som promoterer unge talentfulle samiske artister. Denne musikk DVD er opptak fra konsertturneen som ble arrangert under ĺret.Let the Arctic Fairy seduce you to the hidden tundra of Samiland. Experience Elin Kĺven live on stage in this DVD concert which is based on her first album Jiknon musihkka - Frozen Music (DATCD-52) released 2009. As a bonus you will find the music video Lihkku niehku – Dream of Fortune made to The Finnmarkslřpet Sled Dog Race 2011.
    Elin Kĺven is a Sami artist and a Tribal Fusion dancer. She creates meditative music moving towards a more mystical and modern sound with traditional elements from the Sami yoik singing. With her own written texts in Sami language she opens a musical landscape mixing new folk, pop, world, jazz and elements from traditional Sami music. Intense and quiet vocal with a suggestive music rich in detail gives a quiet open and flowing expression. On stage a new dimension of her music opens as dance is a natural part of her performance.
    Sapmi Music who promotes young talented Sami artists appointed in 2011 her The Sami Artist of the year. This music DVD is recorded from the concert she toured with.

   Sisdoallu / Includes:
   Konsearta/Concert Jiknon musihkka - Frozen Music Live 54’40
   Báddejuvvon / Recorded at: Riksscenen Oslo, 26th of October 2011 / golggotmánu 26 b. 2011
   -   Jiknon musihkka / Frozen music
   -   Váldde mu du mielde / Take me with you
   -   Lihkku Niehku / Dream of Fortune
   -   Gii logai / Who said
   -   Oaidnaletne / See you
   -   Dovdu mii jávká / Disappearing feeling
   -   Áibbas jaska / All still
   -   Du lusa / To where you are
   -   Jorri calmmit / Twirling eyes
   -   Váimmu cuovga / Light of the Heart
   Liigeoasit / Bonus tracks:
   -   Dovdu mii jávká / Disappearing feeling 3’55
   -   Lihkku Niehkku - Dream of Fortune 3’53   - musihkkavideo / music video 2011 Finnmarkslřpet
   Joavku / The band :
   Elin Kĺven - Lávlun/Vocals, Juhani Silvola - Gitára/Guitar, Jo Fougner Skaansar - Bássa/Bass, Andreas Lřnmo Knudsrřd - Rumbbut/Drums, Sarah-Jane Summers - Fidjol/Fiddle, synth, Ole Jřrn Myklebust - Trumpeta liigeoasis/Trumpet on bonus track: Dovdu mii Jávká / Disappearing Feeling


    DATCD-52   JIKNON MUSIHKKA / FROZEN MUSIC  Elin Kĺven    2009
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Elin Kĺven lea artista ja dánsejeaddji, Kárásjogas eret gii dál orro Oslos. Jiknon musihkka - Frozen Music lea su vuosttas ollis CD. Son lea ovdal almmuhan EP Lahka (2005) mottiin su lávlagiin.
Ovttas buvttadeaddjin Ole Jřrn Myklebustain ja beakkán norgga musihkkariiguin lea son ráhkadan ráfálas geasuheaddji musihka mas luohti báitá duohkin. Iežas cállon teavsttaid son lávlo suonjaide mas sáhtát gullat odda álbmotmusihkka, pop, máilmmimusihkka, jazza ja luodi váikkuhusaid. Lagas ja jaskes lávlun doalvvuheaddji suonjaiguin fállá ráfálas bottu. Lávddi alde Elin lea earenoamás vásáhus go dánsumiin lokte musihka.
Son lea leamas olu lávddi alde iezas lávlumiin ja dánsumiin. Guovdageainnu beassásdoaluin 2008:s son vuittii Sámi Grand Prix lávlagiin Áibbas jaska. Dainna son seamma cavcca ovddastii sámiid Liet Lávlut Eurohpalas unnit giela musihkkafestiválas Julevus gos bodii nubbin.


Elin Kĺven er samisk artist og fusion danserinne fra Karasjok som nĺ bor i Oslo. Jiknon musihkka - Frozen Music er hennes fřrste full CD. Hun har tidligere gitt ut EP’n Lahka (Nćr) 2005 med noen av sine lĺter.
Med Ole Jřrn Myklebust som producer og kjente norske musikere gjřr hun meditativ musikk med drag mot det mystiske med influenser av tradisjonell samisk joik. Hun synger egenskrevne tekster pĺ samisk. Musikken spenner mellom new folk, pop, world og jazz. Nćr og lavmćlt vokal med en suggerende detaljrik musikalsk oppbygning gir et avspent, flytende og ĺpent uttrykk. Dansen integreres naturlig i hennes sceneopptreden og ĺpner en ytterligere dimensjon ved hennes musikk.
Hun har opptrĺdt pĺ ulike scener i Norge. Pĺ pĺskefestivalen i Kautokeino 2008 vant hun sangdelen i Sami Grand Prix med lĺten Áibbas jaska. Dette fřrte henne samme hřst til Liet Lavlut musikkfestival for Europas minoritessprĺk i Luleĺ Sverige der hun kom pĺ andre plass.Elin Kĺven, now living in Oslo, is a Sami artist from the Sami village Karasjok in Northern-Norway. She is also a well known Tribal Fusion dancer and teacher. Jiknon musihkka - Frozen Music is her first full CD. Earlier she has released an EP, Lahka (Close) 2005, with some of her songs.
Together with the producer Ole Jřrn Myklebust, and a group of well-established Norwegian musicians, she creates meditative music resembling mythical and modern sound with the presence of traditional elements from the Sami yoik. With her own written texts in Sami language, she introduces a musical landscape that mixes new folk, pop, world, jazz and elements from traditional Sami music. Intense and quiet vocal with a suggestive music rich in detail, opens up for a flowing expression. On stage, a new dimension of her music as dance is experienced as a natural part of her performance.
She has given a number of performances in Norway and she won the Sami Grand Prix first prize in the Sami Easter Festival in Kautokeino in 2008 with her song Áibbas jaska (All still). This took her to Luleĺ in Sweden where she participated in the Liet Lavlut European Song Contest for Minority Languages.
 1   Áibbas jaska / All still
 2   Gii logai / Who said
 3   Jiknon musihkka / Frozen music
 4   Dovdu mii jávká / Disappearing feeling
 5   Suoivanis / In the shadow
 6   Du lusa / To where you are
 7   Váldde mu du mielde / Take me with you
 8   Oaidnaletne / See you
 9   Soardde mu / Hurt me
10  Jorri calmmit / Twirling eyes
Elin Kĺven Sánit / Lyrics   Ole Jřrn Myklebust Áittardeaddji / Producer
Cuojaheaddjit / Musicians:   Bjřrn Charles Dreyer Pedal steel, electric guitar, acoustic guitar, banjo, zither, electric sitar, dulcimer, guitar loop, Q-chord   Ole Jřrn Myklebust Trumpet, keys, xaphoon, accordion, samples, organ, vocals, background vocals, processed piano, programming, additional keys, sampling   Erland Dalen Drums, percussion, accordion, background vocals   Jřrn Řien Keys   Brynjar Rasmussen Clarinet   Svein Schultz Bass   Gunnar Augland Percussion, kalimba   Anders Aarum Grand piano   Herman Rundberg Backing vocals   Gárdin Ingá/Inga Eriksen Muitaleaddji / Storyteller
www.elinonstage.com
www.myspace.com/elinonstage


    DATCD-50   Vuoi, Biret-Máret, vuoi!  Nils-Aslak Valkeapää    2009
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Vuoi, Biret-Máret, vuoi! almmuhuvvui LP:n ja kaseahttan jagi 1974. Dat lei Áillohacca nuppát musihkkabuvtta, vuosttas lei EP Joikuja 1968:s.
Áillohaš lei 1972:s oahpásmuvvan Báronain, Seppo Paakkunainen, ja dát LP lei sudno vuosttas almmuheapmi. Áillohaš cálii teavsttaid ja bijai nuohta. Báron heivehii musihkka ja lei studiobuvttadeaddji ja son maid cuojahii ovttas eará Suoma musihkkariiguin.
Dan LP:s, mii dál almmuhuvvo CD:n, leat 11 lávlaga. Dalle dát lei juoga odas sámi musihkas ja Áillohaš doalai mánga konseartta dáinna musihkain miehta Sámi ja gullui maiddái olu rádios, nu ain otná beaivvi. Nu leatge mánga lávlaga šaddan klassihkkarin.Vuoi, Biret-Máret, vuoi! kom ut som LP og kassett i 1974. Det var Nils-Aslak Valkeapääs (Áillohaš) andre plateutgivelse, den fřrste var en EP Joikuja i 1968.
Áillohaš hadde i 1972 blitt kjent med den finske musikeren Seppo ’Baron’ Paakkunainen, og denne LP ble den fřrste utgivelsen i et langt musikalsk samarbeid. Áillohaš tonsatte og skrev tekster pĺ denne plata. Baron arrangerte musikken, var studioprodusent og musiker sammen med andre finske musikere.
Pĺ denne LP, som nu utgis som CD, er det 11 lĺter. Den gang var dette noe nytt i samisk musikk og Áillohaš holdt flere konserter med denne musikken over hele Sápmi og den ble mye spilt i radioen, hvilket den fremdeles gjřr i dag. Mange av lĺtene har blitt klassikere innen samisk musikk, og etter utallige oppfordringer er vi glade for ĺ kunne gjřre denne pioneren innen samisk musikk tilgjengelig.Vuoi, Biret Máret, vuoi! (Oh, Biret Máret, oh!) was released as LP/MC in 1974. This was Nils-Aslak Valkeapää’s (Áillohaš) second album, first was an EP yoik recording Joikuja in 1969.
Áillohaš got in 1972 known to the renowned Finnish musician Seppo ’Paroni’ Paakkunainen, and this was the first recording in a long musical collaboration. In this recording Áillohaš composed the music and wrote the lyrics. Paroni made the arrangements of the music, was the studio producer and played together with other Finnish musicians.
On this LP, which now is released as CD, were 11 tracks. At that time this was something quite new in Sami music and Áillohaš gave several concerts with this music in Sapmi and it got much air play, and it is still frequently played in the Sami radio. Many of the songs are today classical in Sami music and after numerous requests we are proud to make this pioneer recording again available.

 1   Váimmustan lea biegga
 2   Njuvccat nu juiget
 3   Cakca lei
 4   Mearrasápmi
 5   Goden
 6   Vuoi, Biret-Máret, vuoi!
 7   Go lea duottar, gidda
 8   Dat gehccet ipmašiid
 9   Vuoi vieljazan
10  Eat boarrásat lean
11  Eahket – livaid áigi
Nils-Aslak Valkeapää lávlun/vocal, njálbmehárpa/Jew’s harp, musihkka/music composer, sánit/lyrics   Báron, Seppo Paakkunainen fidjol/fiddle, klarineahtta/clarinet, njurggonat/flutes, njálbmehárpa/jew’s harp, sopransaksofovdna/saxophone, orgel/organ, heivehusat/arrangements, studio áittardeaddji/studio producer   Veli-Pekka Vastapuu gitára/guitar, 12-njuovccat gitára/12 string guitar   Erkki Talja bássa/bass   Upi Sorvali rumbbut ja eará skálanat/drums and percussion   Hannu Parkko gitára bihtáin/guitar nr 3, 11
Báddejuvvon/Recorded 1974   Pekka Nurmikallio, Microvox-studio       LP 1974   JLP 404, Jĺr’galćd’dji Dćnos/Tana       CD 2009   DATCD-50, DAT os


   DATCD-44   Skáidi - Where the Rivers meet - Inga Juuso & Steinar Raknes   2008

Juoigama ja jazz-musihka gaskkas lea musihkalas skáidi, ja dego jogat gávnnadit skáidegeazis, de gávnnadeaba Ingá Juuso ja Steinar Raknes iezaska musihkkaduogáziiguin dán CDs. Ingá gii guhká lea bargan artistan juoiggada sihke klasihkalas juoiganmálle mielde, ja hástaleaddji friddja vugiin. Bassista Steinar lea musihkkaduojár gii iskkada luodi vejolasvuodaid hutkás bassacuojahemiinis. Logenár jagi leaba soai ovttasbargan ja dát lea sudno Skáidi — gos sudno musihkkarávnjjit deaivvadit.Der elvene mřtes
Mellom joik og jazz ligger et musikalsk landskap som oppmuntrer til improvisasjoner. I denne CDn mřtes to betydelige tolkere av jazz og joik. Med bĺde klassisk joik, og den frie moderne joiken, utfordrer den drevne joikeren Inga Juuso bassisten Steinar Raknes til ĺ utforske improvisasjonens muligheter. Sammen skaper de Skáidi, kilen mellom to elver som mřtes, hvorfra deres musikk sammenvevd flyter videre.Yoik and jazz are innovative music genres that invite improvisation. This CD is a meeting between the genres by two outstanding representatives of each music style. Inga Juuso’s traditional and free modern yoik inspires Steinar Raknes’ bass to explore the possibilities of blending. Together they create Skáidi, the neck of land between two rivers that float together. From this current new and fascinating music emerges.


   DATCD-43   Váimmu ivnnit - Patterns of the Heart - Inga Juuso   2008
Ingá Juuso lea okta dovdoseamos sámi artisttain otne. Son lea leamas mielde moanat CD buvttademiin manjimus jagiid, ja son lea Sámis hui dovddus juoigi ja neavttár ja ovddes journalista. Ingá lea bajássaddan Alta-Guovdageainnu guovllus, ja son dovdá ja hálddasa guovllu klassihkalas juoiganmálle. Son lea ovttas bargan máilmmi musihkkariiguin, ja su artistamátkkis leamas olu rájiid rasttildeaddji musihkka­gávnnadeamit. Nugo Ingá iesge dadjá: ”Luohtái saddet odda hámit go gávnnada eará musihkkariiguin, singuin ovttasbargá ja iskkada musihkkasurggiid.”

Váimmu ivnnit lea árbevirolas luodi ja dán áigásas máilmmimusihka deaivvadeapmi. Improvisasuvnnat ja rabas hámit leat leamas guovddás oasit dán CD cuojaheamis. Ingá ja Patrick Shaw Iversen leaba olu jagiid ovttas bargan, ja oassi CDs lea dan ovttasbarggu boadus. Roger Ludvigsen, beakkálmas sámi musihkkabirrasis, lea maiddá dehálas bealli CD buvttadeamis.Inga Juuso er en av de mest fremstĺende samiske artister idag. Hun har vokst opp med, og lćrt seg, den klassiske joiken slik den praktiseres i Alta-Kautokeino omrĺdet. Hun har medvirket i et flertall CD inspillinger og har samarbeidet med musikere fra ulike kulturer rundt om i verden. Hennes musikalske reise har krysset mange grenser og tatt joiken til nye grensesprengende mřter. Inga sier selv: ”Joiken utvikles nĺr man mřter andre musikere, spiller sammen med dem og eksperimenterer med ulike musikkstiler.” Inga, som tidligere har vćrt jounalist, er en av de fremste utřvere av den tradisjonelle joiken og samtidig den som har tatt joiken pĺ nye moderen veier.

Váimmu ivnnit - Pattern of the Heart er en sammensmeltning av joik og world-music. Improvisasjoner og akseptans for ĺpne former karaktiserer denne CD. Inga og Patrick Shaw Iversen har lenge arbeidet tilsammen, og deler av dette samarbeidet er med i denne CD. En annen profil innen samisk musikk, Roger Ludvigsen, har vćrt en viktig kraft i produksjonen.Inga Juuso is one of the most prominent Sami artists today, not only as a soloist, but also with her involvement in numerous CD-productions throughout the years. She grew up with classical Sami yoik as it has been practised and performed in the Alta-Kautokeino region. In her collaboration with musicians from different cultures around the world, Inga has carried the yoik one step further. Her own musical journeys have resulted in a blend of expressions rooted in tradition, but at the same time representing a new direction. She herself has commented on this: ”The yoik evolves when meeting new musicians, working with them and mixing musical styles.” Inga’s own life has developed from working as a journalist into becoming one of the most outstanding artists and performers of traditional Sami music today.

In Patterns of the Heart  the classical Sami yoik merges with contemporary world music. Improvisation and an open-mindedness for new forms characterize this CD. Inga and Patrick Shaw Iversen have worked together for several years, and part of this CD is a result of this collaboration. Roger Ludvigsen, another high­profile Sami musician, has also played an important role in the production of this CD.


Inga Juuso: juoigan/vocal - Patrick Shaw Iversen: njurggonasat/c-flute, alto-flute, bassflute, fujara, electronics - Roger Ludvigsen: gitára/guitar, world-stick, strings - Kenneth Ekornes: rumbbut/drums, percussion - Peter Baden: electronics, additional percussion on nr 6 - Steinar Raknes: bassa/doublebass - Mari Boine: juoigan/vocal on nr 10 - Aslak Nils Sara: juoigan/vocal on nr 8
Áittardeaddjit/Producers, Heivehan/Arranged by Patrick Shaw Iversen (1, 3, 5, 6, 9) and Roger Ludvigsen (2, 4, 7, 8, 10).


        DATSICD-41    WHITE - Ceaskat   Sofia Jannok    2007
CEASKAT / WHITE lea Sofia Jannoka iezas vuosttas ollis CD. Ceaskat - Ceaskat dego muohta. Dego muohta mii maid sáhttá rievdat duhát earalágán ivnniide ja ciehkat duhátviisa muitalusaid iezas gokcasa vuollái. Dán ceaskadagas lihkadit dan CDa lávlagat. Sofia jietna neaktá sihke rassin ja fámolas, dego jalges jaskes vilges duottar ja garra duoldi borgadálki.

Beakkán buvttadeaddji Svein Shultz lea bádden ja buvttadan CDa. Hutkáivuodain ja dáiddalas máhtuin lea son heivehan Sofia lávlagiid geasuheaddji suonjaide mat buktet odda biekkaid sámi musihkkii. Sofia Jannokii, gii lea hárjánan lávde-/liveartista, buktá dát CD odda jiena. Cielga studiobuvttadusain lea Svein Shultz ráhkadan elektrovnnalas ja skádjalas suonjaid mat birastit ja odasmahttet Sofia musihkkajiena.

Manjemus jagiid lea Sofia Jannok oassálastán konseartaráiddus man Rikskonserter Ruotas lea lágidan, neaktán oaiverolla Erkki&Laura musihkálas ja ozzon allaárvosas Rubus Arcticus ja Gevalia 2006 stipeanddaid. Son lea maid doaimmahan Máilbmi musihkkaprográmma SR P2:s ja lei nubbin jodiheaddjiin unnitgielaid 2006 musihkkafeastivala ”Liet - Lávlut” Östersunddas (Stares) mii sáddejuvvui SVTas.
Eanet dieduid Sofias gávnnat: www.sofiajannok.comSofia Jannok’s first solo-CD is named White, white as snow. Snow can glimmer in thousands of colours, and it may hide just as many stories. In this whiteness the melodies of this young and aspiring artist shape and move. Sofia’s voice can be quiet and fragile as radiating snow covered plains and at the same time energetic and enormous as a whirling snow storm.

The CD is recorded and produced in Oslo, 2006, by the renowned producer Svein Schultz. With his creativity and artistic skills, he has arranged Sofia Jannok’s acapella songs into modern evocative melodies, which bring a new sound into her music. The music, based on a soundboard from the Sami yoik, is a fusion between song, yoik and other styles of music. For Sofia, who is an accomplished live artist, this studio production with its electronic and acoustic sound, is a new experience.

Last year Sofia has been touring for Concerts Sweden (Rikskonserter) in Sweden and the Balkans, performed as one of the main characters in the musical Erkki & Laura, and been awarded The Rubus Arcticus Prize 2006, and also received The Gevalia Prize 2006. Furthermore, Sofia has been the producer for a world-music programme in The Swedish Radio P2, and been the hostess for the "Liet - Lavlut" 2006 Minority Languages Song Contest in Östersund, which was broadcasted by SVT.
For more information: www.sofiajannok.comSofia Jannoks fřrste soloprosjekt pĺ CD heter WHITE / Ceaskat. Hvit - hvit som snř. Snř som samtidig kan skimre i tusentalls farger og gjřmme like mange fortellinger under sitt dekke. I dette hvite rřrer seg lĺtene pĺ CDen. Sofias stemme preges av sprř nćrhet og kraftfull energi, bĺde som gnistrende hvite vidder og kokende snřstorm.

Plata er innspilt i Oslo av velrenommerte produsenten Svein Schultz. Med sin store kreativitet og kunstneriske sinn har han arrangert Sofias acapella sanger til moderne suggestive toneleier som bringer nye og friske vinder til samisk musikk. For Sofia Jannok, som er en rutinert liveartist, er denne CDen en ny erfaring. I studioen har Svein Schultz skapt en elektronisk og akustisk musikalsk sfćre til hennes stemme som gir en ny og annerledes sound.

I lřpet av de siste ĺrene har hun gjort en rad av turneringer med bl.a. Rikskonserter i Sverige, spilt hovedrollen i musikalen Erkki&Laura samt mottatt prestisjetunge stipendier i 2006 fra Rubus Arcticus og Gevalia. Hun har dessuten vćrt programleder for musikkprogrammet Verden i Sveriges Radio P2 samt vćrt en av programlederne/ konferansierene for den Europeiske sangfestivalen for minoritetssprĺk ”Liet - Lávlut 2006” i Östersund som ble sendt i SVT.
For mer info om Sofia: www.sofiajannok.com


   DATCD-36   BOSKA - Johan Sara jr. & group  2003
Joavku/Group: Johan Sara jr. (juoigan/yoik, jienat/voices), Geir Ø. Lysne (saxophone, njurgganat/flutes), Knut Aalefjær (rumbbut/drums, percussion, Opsvik rumbu/drum), Erik Halvorsen (syntesizer)
Guossemusihkkarat/Guest musicians: Zotora (didjeridoo), Per Mathisen (bass), Johne Malmedal (rumbbut/drum), Sergio Gonzales (percussion, rumbbut/drums), Jørn Øien (syntesizer), Audun Erlien (bass), Sayan Ts. Zhambalov (guoggomaslávlun/throatsinging), Erzena Z. Zhambalova (jienat/voices)

BOSKA er den andre CD:en som Johan Sara jr & group gir ut. Den første «Ovcci vuomi ovtta veaiggis» kom ut 1995, og mye har forandret seg siden den gang. Musikerne i gruppen er nye og musikkformen har tatt helt nye veier.
Den nye CD:en kan beskrives som samtidsjoik med stor vokalmessig spennvidde, stemmeklanger og intervaller med anstrøk av tradisjonell musikk fra andre kulturer. Musikken er progressiv og loop basert med tunge spor og innslag av freebag-jazz, punk og elektronika. Resultatet er ni låter av ulik stil og karakter i kompakt arrangement som klart skiller seg ut fra det du tidligere har hørt.
Johan Sara jr. er musiker, joiker, komponist, produsent og utdannet musikkpedagog. Han har spilt med ulike band, opptrådt på konserter og festivaler samt komponert musikk for teater, TV og rene bestillingsverk. Han har produsert CD-plater for andre og har selv vært med på flere CD utgivlser.BOSKA lea Johan Sara jr & group nubbe CD. Ollu lea nuppástuvvan ovddit CD ektui «Ovcci vuomi ovtta veaiggis» 1995. Joavkkus leat odda musihkkarat ja musihkka guorrá áibbas odda bálgáid.
CD:s lea oddaáigásas juoigan mas jietnageavaheapmi rievddada ja oddahámat jietnagovat ihtet go luohti ja iezá guovlluid álbmotmusihkka gullojit odda hámis. Musihkas lea deaddu, lea progressiva ja geardduheaddji gos gullo-stallá freebag-jazz, punka ja elektronihkka. Boadus lea ovcci iesgudetlágán suonja mat leat veahá earálágánat dan ektui maid ovdal leat gullan.
Johan Sara jr / Joreha Juhána Juhána Juhán lea musihkkar, juoigi, komponista, áittardeaddji ja oahppan musihkka-pedagoga. Son lea cuojahan ollugiiguin, leamas mielde olu konsearttain ja festivalain ja dahkan musihka sihke teáhterii ja TVii. Son lea buvttadan CD skearruid ja leamas ies mielde almmuheamin CD:id.


BOSKA is the second album by Johan Sara jr. & group. Their first CD, “Ovcci vuomi ovtta veaiggis” (Nine valleys in one dusk) was released 1995 - and much is different now compared to then. The members of the group have changed and the music is breaking new ground.
The CD contains nine tracks and can best be described as contemporary yoik with thrilling vocals and sounds - rooted in traditional yoik blended with folk music from other cultures. The music is progressive, has an original groove and is embellished with changing and dynamic loops with a touch of freebag-jazz, punk, electronic and digital music.
The outcome is nine tracks with different and unique character in compact arrangements which hardly has been heard before.
Johan Sara jr. is a musician, yoik singer, composer, producer and an educated music teacher. He is a stage performer, and has collaborated with a lot of different musicians, composed music for theatre, TV and conserts, produced CDs and been involved as an artist in several recordings.


   DATCD-34 ORBINA II - Orbina  2002

Ovcci jagi mannil vuosttas skearru, fállá sámi joavku Orbina odda CD:a. Skearrus leat logi musihkkabihtá, ja maiddái dán háve lea luohti vuoddun Orbina musihkas.
Buot rievdá, musihkkamáilmmis maiddái, ja Orbina lea maid rievdan: Beakkán gitára-cuojaheaddji Roger Ludvigsen lea guoddán joavkku, ja addán sajis Klemet Anders Buljoi, gii lea cuojahan oallugiiguin ovttas, sihke skearruin ja lávddiid alde. Bjørn Ole Rasch - „tangeantanoaidi“, musihkár ollu skearruin ja manjemus áiggi várra eanemus dovddus norgga álbmotmusihkka joavkku „Bukkene Bruse“ oktavuodas - lea ain mielde. Nu leaba maid juoigi ja lávlu Leif Isak Nilut ja juoigi Ingá Juuso, muhto dán skearrus beassat gullat Inggá mihá eanet go ovddibus. Muðui leat mielde bássa-cuojaheaddji Svein Schultz, rumbocuojaheaddji Rune Arnesen ja njuorgganasceahppi Hans Fredrik Jakobsen gii maid cuojaha seahkkanjurgganasa. Bohtosa sáhttá buoremusat cilget stuorra govvan mas cielgasit oidno dánáigásas sámi álbmotmusihkka, muhto mii lea seaguhuvvon oddaáigásaš digitála musihkain.
CD:a vuosttas luohti ”Ale spiehkas” gullogoahtá vuordimis discotekain Sámis lávvordateahkediid, ja nuppe beaivvi heivege de várra guldalit jaskes ja symfonalas ”Gáisi” lávlaga. Muhto saddago oktage ludiin/lávlagiin hit:n (Orbina-luohti, vuosttas skearrus, lei «Ti i skuddet:s» 12 vahku, ja njealje vahku bajimusas) dan gal ferte oaidnit.Ni år etter deres første utgivelse, presenterer det samisk bandet “Orbina” sin nye CD. Plata heter rett og slett ”Orbina II” og inneholder ti spor, og også denne gang er musikken dypt forankret i den tradisjonelle samiske sangen - joiken.
Alt forandrer seg, i musikkens verden også, og Orbina har forandret seg. Den samiske gitarvirtuosen Roger Ludvigsen har forlatt bandet, og overlatt plassen til kollega Klemet Anders Buljo, et navn assosiert med utallige band, plater, opptredener og soundtracks i Sameland. Fortsatt med i bandet er Bjørn Ole Rasch, tangenttrollmann og musiker på et hav av plater - i den senere tid kanskje mest anerkjent for sitt arbeid med den norske folkemusikk gruppa ”Bukkene Bruse”. Vokalist Leif Isak Nilut er også fortsatt med i konseptet, mens hans kvinnelige motpart Inga Juuso er klart bredere tilstede med sin stemme på denne platen enn den forrige. For å komplettere platas komplekse lydstrukturer har bandet samarbeidet med bassist Svein Schultz, trommeslager Rune Arnesen og fløytevirtuos Hans Fredrik Jakobsen - som også bidrar på sekkepipe. Resultatet kan best beskrives som et stort lerret av sterkt nåtidig samisk folkemusikk med fargerike strøk av vår tids digitale musikkproduksjon. Det tordnende kjappe sporet ”Ale spiehkas” vil sikkert finne sin plass på lørdagsdiskoene i Sápmi, muligens etterfulgt av den mer subtile og symfoniske folkemusikkballaden ”Gáisi” dagen derpå. Hvorvidt bandet får en hit også denne gang, (tittelsporet på den første plata lå 12 uker på Ti i skuddet - fire av dem som nummer én), gjenstår å se.


Nine years after their first release, the Saami band «Orbina» presents its second album The new CD, simply called «Orbina II» contains ten tracks, and once again they are all deeply rooted in the traditional Saami way of singing, the «yoik».
All things change, and in the musical scene things change fast, and the group Orbina has changed. Highly acclaimed Saami guitar virtuoso Roger Ludvigsen has left the band, his place taken by peer Klemet Anders Buljo - a man and name associated with numerous bands, records, performances and soundtracks in Sápmi. Still remaining in the band, though - is Bjørn Ole Rasch, keyboard wizard and backing musician on countless albums, - recently most recognized for his work with the Norwegian folk trio “Bukkene Bruse”. Also singer Leif Isak Nilut remains in the band - although his female counterpart Inga Juuso has a far wider vocal presence on this second album than on the first. To complete the records complex sound structures, the band has collaborated with bass player Svein Schultz, drummer Rune Arnesen and flute virtuoso Hans Fredrik Jakobsen - who also contributes on the bagpipe. The outcome might best be described as a large canvas of highly contemporary Saami folk music with colorful strokes of the digital music making of our new millennium. Surely the up-tempo thundertrack “Ale spiehkas” will hit the disco turntables in Sápmi on Saturdays - maybe to be followed by the subtle-yet-symphonic folk ballad “Gáisi” on the morning after. Wether or not the band will have a hit like the title track “Orbina” on their first album remains to be seen. (The track stayed amongst the top ten in the Norwegian radio show “Ti i skuddet” for 12 consecutive weeks - four of them as # 1.)


     DATCD-33  SLEANGACUOIVVAT - Sancuari   2001

Slengácuoivvat er navnet på Sancuaris nye CD. Sleangácuoivvat er ‘et lyshåret reinsdyr som slenger' - i låten med samme tittel traver den oppe mellom gaisene/de høye fjellene. CD:en består av 14 låter hvor alle er joiker som er arrangert med musikk.
Sancuari opptrådte første gang nyttårskvelden 1984 i Kautokeino og består nu av Heaika Hætta, Svein Egil Oskal og Johan A Gaino samt Jan Dahlqvist som er med på den nye CDen og har spilt med gruppa de siste år. På CDen bidrar også andre musikere med gitar, perkusjon, tabla, sekkepipe, fløyte, didjeridoo, fele, banjo, orgel......


This new CD- Sleangácuoivvat - is a crossover between Sami folk music and various music styles. The 14 tracks on the CD are all Sami yoik mixed and arranged with music. The title describes ‘a lighthaired reindeer swaying' - in the track with the same title it trots between the peaks up in the mountains.
The band Sancuari started Newyearseve 1984 in Kautokeino and since then three have stayed on - Heaika Heatta, Svein Egil Oskal and Johan Aslak Gaino. Jan Dahlqvist from Västerås in Sweden has played with the band the last years. In addition there are several musicians contributing with instruments as guitars, percussion, tabla, bagpipe, didjeridoo, fiddle, banjo, rhodes piano.....

Sleangácuoivvat lea Sancuari odda CD gos luohti ja musihkka lea biddjon oktii. Dát lea joavkku nubbe CDa, mannjil Stállangacca mii almmuhuvvui 1997. CDas leat 14 luodi, sihke iezasdahkkon ja árbevirolas luodit.
Sancuari joavku álggii cuojahit oddabeaivruohta 1984 ja otne leat joavkkus Heaika Hætta, Svein Egil Oskal ja Johan Aslak Gaino. Jan Dahlqvist, eret Ruota Västeråsas lea cuojahan joavkkuin manjemus jagiid. CDas leat muduid mielde guossemusihkkarat mat cuojahit iesgudetlágan cuojanasaid nugo gitáraid, rumbbuid, tabla, seahkkanjurggona, njurggona, didjeridoo, fiddjola, banjo, orgela......

Cuojaheaddjit / Musikere / Musicians:
Johan A. Gaino, Heaika Hætta, Svein Egil Oskal, Jan Dahlqvist
ja / og / and
Roger Ludvigsen, Jai Shankar Sahajpal, Bengt Johansson, Jim Gage, Lennart Eriksson, Teuvo Kanerva, Bengt Andersson, Mats Nyman, Rolf Hedberg og Folke Dahlgren.


        DATSICD-31 CALMMIT  Anna & Sofia    2000
"Vi heter Sofia Jannok, 18 år, och Anna Kärrstedt, 16 år. Vi har alltid sjungit tillsammans, och började uppträda med samisk musik för 6 år sedan. Vi har alltid tyckt om att sjunga och gjorde det gärna för alla som ville lyssna. Detta ledde så smånigom bl.a. till svenska TV3:s talangjakt Juniorchansen som tog oss till finalen Bravo Bravissimo i Italien 1995. Sedan har det bara flutit på. Vi har uppträtt i diverse länder. I våras var vi till Canada för att spela in musik till IMAX-filmen Davvin.
Musiken är vår hobby. Allt började på skoj och det är av den anledningen vi har fortsatt. Vi har alltid sagt att vi håller på så länge vi tycker att det är roligt. Titelspåret på singeln heter Du Calmmit (dina ögon) och uttrycker glädje. Det är en technolåt baserad på joik."

Anna og Sofia er fra Gällivare og har i løpet av 1999 vært med i et musikkprosjekt for ungdommer under ledelse av musikeren og produsenten Michael Johansson, MJ studio Gällivare. Denne singelen med to låter og musikkvideo er resultatet av prosjektet som ble finansiert av EU Skogslandet Leader II.«We are Sofia Jannok, 18 years, and Anna Kärrstedt, 16 years. Ever since we met in kindergarten we’ve been singing together, and have now performed in public as artists for 6 years. We have alwyas enjoyed singing and we willingly performed for all those who had time to listen... And through Juniorchansen arranged by TV3 Sweden, this took us all the way to the finals in a music contest for young people, Bravo Bravissimo, in Italy. We have toured abroad, and last spring we were in Canada where we recorded music for the IMAX film Davvin.
As music is our hobby all started for fun, and we’ve always said - as long it’s fun we will keep on. The title track on the singel is named du çalmmit (your eyes) and expresses joy. It’s technomusic based on yoik.»
Anna and Sofia are from Gällivare, Samiland in Northern Sweden, and participated in a musicproject for youths managed by the musicer and the producer Michael Johansson, MJ Studio Gällivare. This singel with two tracks and a music video included on the CD is a result of the project which was financially supported by EU Skogslandet Leader II.


"Munno namma lea Sofia Jannok, 18 jagi, ja Anna Kärrstedt, 16 jagi. Moai letne álo lávlon ovttas, mánáidgárddi rájis juo, ja letne dál 6 jagi almmolaccat bargan sámi musihkkain. Moai letne álo liikon lávlut ja lávlluime daidda geat hálidedje gullat. Dát doalvvui munno nuoraid musihkkagilvvohallamii Juniorchansen, TV3 Ruotabealde, ja beasaime loahppagilvvohallamii Italiai 1995. Ja dan balgá nalde moai letne. Moai letne maid leamas olggoriikkain ja mannan gida Canadas báddiime musihkka IMAX-filbmii Davvin.
Musihkka lea munno friddjaáiggi doaibma. Visot álggii suohttasa dihte ja dan dihte maid jotke. Lávejetne dadjat: jotke nu guhká go lea somá. Calmmit lea CDa namma ja govvida ilu. Dat lea technomusihkka mas lea luohti vuoddun."

Ánna ja Sofia orruba Gelleváris ja leaba leamas mielde nuoraid musihkaproseavttas jagi 1999 man musihkar ja buvttadeaddji Michael Johansson jodihii. Dát singel-CD mas leat guokte n.g. technodovnnat ja musihkavideo lea proseavtta boadus, man EU Skogslandet Leader II doarjjui.
 


    DATCD-29   CALBMELIIBA Frozen Moments - Momentos inolvidables - Frusna ögonblick - Inga Juuso, Johan Sara jr., Rogelio De Badajoz Duran, Erik Steen, Jai Shankar Sahajpal, Erik Steen    1999

Erik Steen gitarra/guitar, caja.  Inga Juuso juoigan/yoik.  Jai Shankar Sahajpal tabla, vocal.  Rogelio De Badajoz Duran lávlun / cante /vocal.  Johan Sara jr. gitarra/guitar, percussion, juoigan/yoik.
Báddejuvvon konsearttas Johkamohkis guovvamánu 7-8 beivviid 1998 ja Upmi álbmotmusihkafestivalas guovvamánu 28 beaivvi 1998 / Recorded live in Jokkmokk 7-8 February 1998 and at Umeå Folk Music Festival 28 February 1998. Jietnateknihkkar/Soundengineer: Mikael Brodin

CALBMELIIBA - FROZEN MOMENTS er et møte, en sammensmelting, mellom den samiske joiken og flamencoen. Joikeartistene Inga Juuso og Johan Sara jr. møter flamenco-artistene Rogelio De Badajoz Duran og Erik Steen. Hele møtet forsterkes av en ung indisk tablamester, Jai Shankar Sahajpal. Utgivelsen er liveinspillinger fra konserter som gruppen har gitt. Konserten var opprinnelig bestilt av Stockholm Europas kulturhovedstad 1998 og ble første gangen fremført 6. februar 1998.

Flamenco og joik har flere berøringspunkter. Med joik og flamenco fremkaller man minner, opplevelser og sinnestemninger. Begge er et uttrykk for situasjoner og følelser som kommer fra hjertet og sjelen. Joikens og flamencoens historie ligner på hverandre, begge har vært undertrykte og til tider forbudte.
På CDen opplever man joikens melankolske uttrykk i møte med flamencosangens klage over livets urettferdigheter, fremført med temperament og forsterket av intensive gitarer og tabla. Alt fremført med en ukuvelig livslyst.FROZEN MOMENTS, DATCD-29 is a meeting, an innovative fusion between the Sami yoik and the Gipsy/Andalucian flamenco, a collaboration between the Sami yoik artists Inga Juuso and Johan Sara jr. and the flamenco artists Rogelio De Badajoz Duran and Erik Steen. The meeting is backed-up by a young Indian master of tablas - Jai Shankar Sahajpal. The CD is recorded live on concerts performed by the artists. Originally the group was engaged by Stockholm Cultural Capital 1998, and they were first time on stage with the performance February 6.th 1998.

Flamenco and yoik have much in common. With flamenco and yoik you evoke moods, memories and express feelings. Both give voice to experiences and moments that come of heart and soul, a wailing - the fundamental scream. The history of yoik and flamenco reminds of each other, both have been suppressed and some times even forbidden.
In this release you will hear the melancholy and sensitive sound of yoik meet the flamencos shout over the crying injustice of life, performed with passion and backed up by strong and vivid guitars and tablas. All with spirit and drive and a distinctive joy of life.CALBMELIIBBA CDas gulat erenoamás musihkadeaivvadeami juoigama ja flamenco gaskkas. Sámi juoigit ja artisttat Inga Juuso ja Johan Sara jr. oktan flamenco-artisttaiguin Rogelio De Badajoz Duran ja Erik Steen vuohkkasit bidjet oktii dán guokte musihkavuogi. Nuorra indialas tablacuojaheaddji measttir Jai Shankar Sahajpal nanne ja lokte dán deaivvadeami. CDa musihka lea báddejuvvon konsearttain maid joavku lea doallan. Proseakta álggii go Stockholmma Eurohpa kulturoaivegávpot 1998 dingui dán konsearta ja joavkku vuosttas konsearta lei guovvamánu 6 b. 1998.

Flamenco ja luohti leaba mángga dáfus seammalágánat. Guktot leaba dovdduid suopmanat, muittuid ja vásáhusaid cilgejeaddjit mii boahtá váimmus ja sielus. Sihke luohti ja flamenco leaba leamas deddojuvvon ja muhtin áiggiid maiddái gildojuvvon.
CDas gulat luodi melankolalas jiena ja flamenco váidaleami eallima boastuvuodaid geazil. Luohti ja flamenco johtiba njuovzilit ja movttegit, gitárat ja tablat nannejit ja loktejit olles deaivvadeami. Ja olles áiggi vuhtto nanu eallinmokta.CALBMELIIBA - ERSTARRTE MOMENTE ist ein Treffen, ein Zusammenschmelzen von samischem Jojk und Flamenco. Die Jojk-Künstlerin Inga Juuso und Johan Sara jr. treffen auf die Flamenco-Künstler Rogelio De Badajoz und Erik Steen. Dieses Aufeinandertreffen wird von dem jungen indischen Tablameister, Jai Shankar Sahajpal potenziert.
Die Ausgabe ist eine Live-Aufzeichnung eines Konzertes, was im Rahmen der "Stockholm Kultur-Haupstadt 1998" arrangiert wurde und Premiere am 6. Februar 1998 hatte.
Flamenco und Jojk haben mehrere Berührungspunkte: mit Jojk und Flamenco werden Erinnerungen, Erlebnisse und Stimmungen wach, beide sind Ausdruck für Situationen und Gefühle, die von Herz und Seele kommen. Die Geschichte vom Jojk und Flamenco sind sich sehr nahe, beide wurden zeitweise unterdrückt und sogar verboten.
Die CD gibt den melacholischen Ausdruck des Jojks in Kombination mit Flamenco, der über die Ungerechtigkeiten des Lebens klagt, mit viel Temperament wieder. Verstärkt durch Gitarre und Tablas. Und das mit einer unglaublichen Lebenslust.


     DATCD-27   GUOVSSU - Johan Anders Baer   1997

Musiker/ Musicians/ Cuojaheaddjit: Mikko Hassinen, Esa Kotilainen, Peter Lerche, Seppo Pakkunainen, Heikki Virtanen. Producer: Halvdan Nedrejord & Esa Kotilainen

Johan Anders første CD Máhkarávju bestod av klassisk joik. I  GUOVSSU (gryning) tar han også musikken med på veien, men han forlater ikke sine røtter - den tradisjonelle joiken. Joiken og musikken kompletterer hverandre, joiken er genuin samtidig som musikken har en utpreget rytme og er en blanding av forskjellige musikkstiler med en fremtredende gitar, harde trommer, akustisk bass, jazzet saksofon.......


Johan Anders Baer’s new album GUOVSSU (dawn), a fusion between music and Sami yoik, is his second own release. His debut album DATCD-12 Máhkarávju featured solely yoik. While Johan Ánde, with good help from his musicians, is evolving the music in new directions, he don’t abandon the field where he has his musical roots - the classical Sami yoik. With Johan Anders the yoik remains genuine and «the sound» of yoik is obvious. The music has roots in different styles, allowing itself to spread out in different directions into what one can call etno-rock with a touch of folk music and jazz. 
Johan Ándde vuosttas CDas Máhkarávju ledje aivvefal luodit. Guovssu CDas musihkka ja luohti cuovvuba giehtalaga. Juhán Ánde doallá luodi vuoinna vaikko lea musihkka. Musihkka CDas lea vuolggahuvvon mángga musihkkavuogis.


MORGENDÄMMERUNG
Johan Anders Bær's neues Album GUOVSSU, eine Verbindung zwischen moderner und experimentaler Musik und samischem Jojk, ist sein erstes eigenes Werk. Sein Debut-Album DATCD-12 MÀHKRÁVJU stellt nur Jojk vor.
Während Johan Ánde, mit Unterstützung seiner Musiker, die Musik in neue Richtungen entwickelt, verlässt er nicht den Bereich seiner musikalischen Wurzeln - den klassischen samischen Jojk. Mit ihm bleibt der Jojk autentisch und einfach. Die Musik kommt von mehreren Stilrichtungen, die zu dem führt, was man als ‘Etno-Rock' mit Elementen der Folk- und Jazz-Musik bezeichnen kann.

 "…die Anwendung von freien Rythmen und Improvisationen im Jazz eignen sich ausgezeichnet, den besonderen Aufbau des Jojks zu bewahren, ohne zu viel Rücksicht auf die Zwölftonskala und Akkordsteigerung zu nehmen…." ."… Bær beweist wieder einmal, dass man erneuern kann, ohne abreissen zu müssen…."(NORDLYS 12/97)


     DATCD-25  STÁLLANGAZZA - Sancuari   1997

Dette er Kautokeinogruppa Sancuaris første CD utgivelse. De har spillt sammen i en titall år og har opptrett på scene samt gjort radioinnspillinger som høres ofte i radio. 12 joiker og sanger finnes på denne CD:en, en del gamle kjente og andre er nye. Gruppa fremfører her melodiøs joik-rock. Med i gruppa er Johan A. Gaino, Heaika Haetta og Svein Egil Oskal. Dessuten medvirker musikeren Jan Dahqvist og som tekniker/produsent Mikael Brodin.


The band Sancuari from Guovdageaidnu in Northern Norway has played together for several years. They play straight melodious yoik-rock. In this CD you will find both traditional yoiks mixed with music and songs composed by themselves. Members of the band are Johan A. Gaino, Heaika Haetta and Svein Egil Oskal. Jan Dahlqvist takes part as musician and Mikael Brodin as engineer and producer.

Dán Sancuari vuosttas CD:as leat sihke luodit ja lávlagat musihkain. Sancuari lea nuppelot jagi cuojahan ja lea olu gullon radios. Dáin 12 ludiin ja lávlagiin leat muhtimat ovdal gullon ja nuppit fas oddasat. Joavkkus leat mielde Johan A. Gaino, Heaika Haetta ja Svein Egil Oskal, Guovdageainnus. CD:as leaba maiddái mielde musihkar Jan Dahlqvist ja teknihkar/áittardeaddji Mikael Brodin.

Die Gruppe Sancuari von Kautokeino in Nord-Norwegen spielt seit mehreren Jahren zusammen. Meist Tanzmusik und traditionellen Jojk. Für ihr Album STÁLLANGAZZA arrangierten sie die traditionellen Jojks mit modernen Rythmen zu "melodiösem Jojk-Rock", komponierten und texteten neue Melodien.
Ihre CD begeistert eine breite Zuhörerschar. Vor allem der Titel-Jojk setzt sich von den anderen Stücken durch intressantes Arrangemang und Musikalität ab.
Die erste "Jojk-Rock"-Produktion bei DAT.


   DATCD-20 OVCCI VUOMI OVTTA VEAIGGIS - Johan Sara jr. & Group   1995

Møte mellom samiske joiketradisjoner og andre musikkformer: afrorytmer, jazz, folkemusikk, nyskapende eksperimentell musikk...   I bandet: Kjell Erik Haug, Johne Malmedal, Kjetil Nicolaisen, Ablie Saidy og gjesteartister:  Elle Máret Labba og Harald Devold.


(Nine Valleys in one dusk) In this CD traditional yoik technique is blended with different musical forms. An experimental fusion between afro rhythms, jazz, folk music and the yoiks’ travel in time and space to it’s present shape and form. Accompanied with Johan Sara Jr. and his musicians while freely seeking new forms. The title of the CD «Ovcci vuomi ovtta veaiggis» refers to an old Sami saying about the wolf; it travels «nine valleys in one twilight».

Johan lea cohkken boares ludiid ja duddjon oddasitnai ja dán CDas gávnnada luohti eará musihkkavugiiguin.

NEUN TÄLER IM ZWIELICHT
Bei dieser Aufnahme wird die traditionelle Jojk-Technik, zusammen mit verschiedenen Musik-Formen, zu einer experimentellen Verbindung zwischen Afro-Rythmen, Jazz und Folk-Musik. Gleichzeitig wird die Tradition der verschiedenen Jojk-Arten in aussergewöhnlicher Präsens und Form vorgestellt.
Der Titel der CD lehnt sich an eine alte samische Sage über den Wolf an.


   DATCD-17  DÁLVELEAIKKAT - WINTERGAMES
Nils-Aslak Valkeapää, Johan Anders Baer, Seppo Paakkunainen & Esa Kotilainen   1994

Joik med musikk hvor åpningsjoiken for OL 1994 er med. Joik med Johan Anders og Nils-Aslak. Musikere Seppo Paakkunainen og Esa Kotilainen.


This CD includes the Olympic Welcome Yoik for the Wintergames in Lillehammer 1994. Wintergames is a new release from the pioneers in Saami music. Valkeapää have worked together with the musicians Paakkunainen and Kotilainen for 20 years. Behind they have several music productions, some have become classics, which have been musical fore runners while creating a new style. Johan Anders Baer is a young yoiker from Karasjohka whom we will hear more from in the future.
The musicians took part in the Culture Program for the Lillehammer Olympic Wintergames and gave several concerts in Atlanta, Tokio, Barcelona, Munich, Oslo and Lillehammer.

Oddaáigásas luodit musihkain. Dás lea mielde 1994 Olympia rahpanluohti. Rásttos Juhán Niillasa Juhán Ánde ja Áillohas juoigaba vurrolaga.

WINTERSPIELE
Auf dieser CD ist der Eröffnungs-Jojk der Olympischen Winterspiele in Lillehammer 1994. WINTERSPIELE ist ein neue Produktion der ‘Pioniere' der samischen Musik: Valkeapää arbeitet seit 20 Jahren mit den Musikern Paakkunainen und Kotilainen zusammen. Sie arbeiteten gemeinsam an mehreren Musik-Produktionen. Einige davon sind zu Klassikern geworden, die wegbereitend für einen neuen samischen Musik-Stil wurden.
Die Musiker nahmen an dem Kulturprogramm der Olympischen Winterspiele teil und haben bisher mehrere Konzerte u.a in Atlanta, Tokio, Barcelona München, Oslo und Lillehammer gegeben.


   DATCD-13 double-CD/2 CD   SÁPMI, LOTTÁZAN
Samiland my little Birdie
Nils-Aslak Valkeapää & Ingor Ántte Áilu Gaup & Áillohas-doahkki   1992     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Musiker/Musicians/Musihkarat: Seppo Paakkunainen, Esa Kotilainen, Leo Gauriloff, Markku Lievonen, Reino Laine, Ari Valtonen, Timothy Ferchen, Teemu Hauta-Aho, Jouni Kesti, Jukka Wasama. Vocals: Nils-Aslak Valkeapää, Ailo Gaup

Sápmi, lottázan (Sameland, min lille fugl) er en reproduksjon av tre tidligere utgivelser som har blitt klassikere: Sámieatnan duoddariid (Samelands vidder) 1978, Sápmi, vuoi Sápmi 1982 og Davás ja geassái (Mot nord, til sommeren) 1982. Seppo Paakkunainen i ledelsen for musikerne.


After repeated requests, we are proud to offer these timeless classics in Sami music on a double CD, on which Valkeapää expresses the nature, life and people in Samiland through yoik and music. Here you will take part in the first innovative fusion between jazz, folk music and yoik.  This is a reproduction of Valkeapää’s earlier works, Sámi Eatnam Duoddariid (Plains of Samiland, 1987) and Sápmi Lottázan I and II (Samiland my little Birdie 1982).

Sápmi lottázan lea ovdal almmuhuvvon skearruin: Áillohacca Sámieatnan duoddariid 1978 ja Áillohacca ja Ingor Ántte Áilu guokte skearru Sápmi, vuoi Sápmi 1982 ja Davás ja geassái 1982. Musihkariid láidesta Báron Paakkunainen.

SAMELAND, MEIN KLEINER VOGEL
Wir sind stolz, diese zeitlose klassische Produktion der samischen Musik in einer Doppelt-CD vorstellen zu können, in der Valkeapää die Natur, das Leben und die Menschen in Sápmi musikalisch und mit Jojk beschreibt.
Diese Mischung zwischen Jazz, Folk und Jojk ist eine Nachbearbeitung von früheren Arbeiten Valkeapää's, Sámi Eatnam Duoddariid ( Die Weiten Sápmi's, 1987) und Sápmi Lottázan I und II ( Sápmi, mein kleiner Vogel, 1992).


    DATCD-11  SÁMI LUONDU, GOLLERISKU
joikesymfoni - juoigansinfoniija - yoiksymphony, Seppo Paakkunainen 1992     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Yoik Soloist: Johan Anders Baer and Nils-Aslak Valkeapää.
Karelia Group: Seppo Baron Pakkunainen soprano & baritone saxophones and flute, Matti Kontio kantele and sambur, Esa Goahtelas Kotilainen keyboards, accordion and anlung, Eerik Siikasaari double and electric bass, Jukka Wasama percussion
Studio Orchestra with soloists Tallin, Estonia, conducted by Paul Mägi
Päivi Kärkäs english horn solo/nr.2, Anu Järvelä violin solo/nr.4, Teppo Hauta-aho double whales by double bass solos/nr.4, Mongo Aaltonen percussion/nr.6. Studio Producer: Matti Kontio. Executive Producer: Jari Muikku

Seppo Paakkunainens joikesymfoni Sámi luondu, gollerisku (Samelands natur, gullsølje) som er basert på joiker av Nils-Aslak Valkeapää. Joikesolister er Johan Anders Baer og Nils-Aslak Valkeapää, symfoniorkester fra Tallin, Estland og Karelia folkemusikkgruppe fra Finland.


Symphony No. 1. Yoiksymphony, composed and arranged by Seppo "Baron" Paakkunainen, based on yoik melodies of Nils-Aslak Valkeapää. All launched by a Sami-Estonian-Finnish cooperation. This release blends several cultures and musical forms - two Sami yoik soloists, an Estonian symphony orchestra and a Finnish improvising instrumental group.
Part 1, the yoiksymphony Sámi Luondu, Gollerisku (Sami Nature, Golden Brooch) is based on yoik, symphony orchestra and improvisations. Part two, the yoik suite Sápmi, Lottázan (Samiland my little Birdie) reflects life and different seasons in Samiland.

Juoigansinfoniija man Báron Paakkunainen lea cállán, vuoddun leat Áillohacca luodit. Musiihkacuojaheaddjit leat Tallinas, Estlanddas ja Kareliajoavku Suomas. Rásttos Juhán Niillasa Juhán Ánde ja Áillohas juoigaba.

Jojk-Symphonie: SÁPMI'S NATUR GLITZERT WIE GOLD
 Diese Symphonie Nr. 1/"Jojksymphonie", komponiert und arrangiert von Seppo "Baron" Paakkunainen, basiert auf Jojk-Melodien von Nils-Aslak Valkeapää. Sie vermischt verschiedene Kulturen und Musikformen : zwei samische Jojk-Solisten, das Estonia Symphonie-Orchester und eine improvisierende finnische Instrumental-Gruppe wirkten bei dieser  Produktion mit.
Teil 1, die Jojksymphonie SÁMI LUONDO, GOOERISKU (Sápmi's Natur glitztert wie Gold), basiert auf Jojk, begleitet und unterstützt vom Symphonie-Orchester.
Teil 2, die Jojksuite SÁPMI, LOTTÁZAN (Sameland, mein kleiner Vogel) spiegelt das Leben und die verschiedenen Jahrezeiten Sápmi's wieder und wird musikalisch durch Jojk, Orchester und Improvisationen gestaltet.

"….samischer Jojk, klassische europäische Musik, indische ‘Gewürze', Bauchtanz, Funk, Jazz, neue Kompositionsmusik … auf feinster Art schmelzen diese sehr verschiedenen Ausdrücke zu einer Einheit zusammen, geprägt von einer grossen Schönheit…, …das ist zwischendurch schmerzlich für mich als Stadtmenschen, Kunst zu erleben, die so stark das Leben in und mit der Natur ausdrückt…"
(Af Poul Lendal / DANSKE FOLKEMUSIK / Febr.93)


   DATCD-5 / DATMC-5   EANAN, EALLIMA EADNI  - Nils-Aslak Valkeapää & Esa Kotilainen  1989     CD NOHKAN! / CD UTSOLGT! / CD OUT OF STOCK!

Musikk til boken Beaivi, áhcázan. Består av to titler: Eanan, eallima eadni (Jorden, livets mor) og Beaivái, beaivvi guvlui (Til solen, mot solen). Musikk hvor joik, elektronisk musikk og naturlyder settes sammen, og resultatet blir varmt, fortryllende; avslappende meditativ musikk.


Music for the book Beaivi, áhcázan. This CD comprises two long titles; Eanan, Eallima Eadni (The Earth, Mother of Life) and Beaivái, Beaivvi Guvlui (To the Sun, towards the Sun). The music floats - disappearing and reappearing, with no beginning and no end. Here music, seagulls, running water and yoik blends into a warm, enchanting, meditative whole.

Musihkka girjái Beaivi, áhcázan. Dás leat guokte oasi: Eanan, eallima eadni ja Beaivái, beaivvi guvlui. Luohti, oddaáigásas elektronalas musihkka ja luonddujienat.

DIE ERDE, MUTTER DES LEBENS
Die Musik der CD gehört zu dem Buch "Beaivi,áhcáÞan (Die Sonne, mein Vater). Die besteht aus zwei langen Titeln: EANAN, EALLIMA EADNI (Die Erde, Mutter des Lebens) und BEAIVÁI, BEAIVVI GUVLUI (An die Sonne, zu der Sonne).
Die atmosphärische, medidative Musik, die sich aus Möven, fliessendem Wasser und Jojks zusammensetzt, verzaubert und entspannt.

"…Esa Kotilainen begleitet ihn (Nils-Aslak Valkeapää) auf einer Vielzahl von Instrumenten, die miteinander klanglich verschmelzen, so dass es sehr oft unmöglich ist, ein einzelnes Instrument herauszuhören. Das Ergebnis ist ein Orchesterwerk (in zwei Suiten zu je 30 Min.), das einfach süchtig macht……" (FOLK-MICHEL 5/90)


   DATCD-4 BEAIVI, ÁHCÁZAN- Nils-Aslak Valkeapää & Esa Kotilainen
1988
Musikken er opprinnelig laget til teaterstykket Beaivi, áhcázan, Dálvadis-teatern.  Første delen Govadas er joik og rytmisk, trommende musikk og andre delen Biellobalva varierer joiken fra myk stemningsfull joik til fartsfylt sfærisk joik med spennende musikk.


Beaivi, Áhcázan (The Sun, my Father) is innovative electronic music and yoik. The firs part, Govadas, is rhythmic, drumming electronic music and yoik based on variations on a single tune. The second part, Biellobalva, is more varied - from mellow sweetness to fast, vivid yoik blended with exciting electronic music.

Oddaáigásas musihkka ja luohti. Vuosttas oassi lea Govadas ja nubbi lea Biellobalva. Musihkka lea dahkkon Beaivi, áhcázan teáhterbihttái, Dálvadisteáhter. Áilohacca girji Beaivi, áhcázan lei vuoddun cájalmassii.

DIE SONNE, MEIN VATER
Mit BEAIVI, ÁHCAZAN (Die Sonne, mein Vater) wird elektronische Musik im Zusammenspiel mit Jojk vorgestellt. Der erste Teil, GOVADAS, ist sehr rythmisch; elektronisches Schlagzeug und Jojk variieren über eine Melodie.
Der zweite Teil, BIELLOBALVA reicht von stimungsvollem zu schnellem, sphärischen Jojk, gemischt mit spannender elektronischer Musik.
 


Natur - Nature - Luondu


   DATCD-15 GOASE DUSSE - Nils-Aslak Valkeapää   1994     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!
Fuglesymfoni  - The Bird Symphony - La Symphonie des Oiseaux - Loddesinfoniija

Fuglesymfoni, en komposisjon av naturens egne lyder. Tildelt musikkprisen i den internasjonale radiokonkurransen Prix Italia 1993 for symfoniens "fantasifullhet, poesi og tekniske eleganse". Produsert av Sveriges Radio, Luleå. Produsent Gunilla Gusafsson Bresky. Tekniker Mikael Brodin.


The Bird Symphony/La Symphonie des Oiseaux. Prix Italia’s Radio Music Award for 1993. Valkeapää’s Bird Symphony received the jury’s Special Prize awarded by absolute majority for the imagination, poetry and technical exellence - the only music entry awarded that year.
Nils-Aslak Valkeapää’s Bird Symphony, Goase Dusse, is composed solely of Nature’s own sounds - water, waves, silence, storm, stones, rumbling and birds.... With the Symphony he’s preserving a piece of untouched Nature for posterity.
Produced by Swedish Broadcasting Corporation, Luleå.

Loddesinfoniija, luonddu iezas jienat. Áillohas oaccui musihkkabálkkásumi riikkaid-gaskasas radiogilvohallamis Prix Italia 1993.

DIE VOGELSYMPHONIE
Die Vogelsymphonie / La symphonie des oiseaux bekam 1993 den Prix Italia (Italia's Radio Music Award). Valkeapää's Vogelsymphonie bekam den Sonder-Preis der Jury wegen ‘herausragender Phantasie, Poesie und der technischen Brillianz' zuerkannt - der einzigste musikalische Beitrag, der in dem Jahr ausgezeichnet wurde.
Nils-Valkeapää's Vogelsymphonie, GOASE DUŠŠE schildert musikalisch die Jahreszeiten in Sápmi: von der Schneeschmelze im Frühling bis zu dem letzten Gesang der Singschwäne im Herbst bevor sie in den Süden fliegen, der Klang von Wasser, Wellen, Stille, Sturm, Steinen und Vögel….
Mit der Symphonie  bewahrt Nils-Aslak Valkeapää klanglich einen Teil unberührter Natur für die Nachwelt.
Produziert wurde die CD vom Schwedischen Radio in Luleå.


Sanger - Singing - Lávllut musihkain


   DATCD-71   DOVDDUT EAI GIELIS / Emma Elliane   2016

Pdf: CD birra/om CDen/about the CD

Emma Elliane Oskal Valkeapää, 16 jagi boaris, Guovdageainnus/Gárasavvonis eret, lea lávlon mánnávuoda rájes ja oasálastán sihke sámi, norgga ja davviriikkalas musihka dáhpáhusain. Jagis 2011 lei Emma Elliane lei Melodi Grand Prix Junior / MGPjr finálas Oslos, oasálastii Sápmi Talent deaivvadeamis Ohcejogas 2013 ja lei mielde Nordic Light festiválas 2014 mii cohkkii musihkka- ja dáiddaberosteaddji nuoraid miehtá Davviriikkain.
Dovddut eai gielis CD lea popmusihkka mánáide ja nuoraide mas ceahpes nuorra sámi artista lávlu iezas ráhkaduvvon lávlagiid. Teavsttain maid ies lea cállán muitala son ráhkisvuodas, lihkus, morrasis ja eallimis nuorra nieidda geahcastagas. Mielde CD:s cuovvu maiddái girjjás mas leat teavsttat sámegillii ja jorgaleapmi eangalasgillii.
Produseanttat leaba Roger Ludvigsen ja Kjetil Dalland. Goappasagat leaba olu bargan musihkkabuvttademiiguin ja dása leaba musihkka heivehan, bádden ja leamas musikálalas doarjjan Emma Ellianii.Emma Elliane Oskal Valkeapää, 16 ĺr, fra Kautokeino/Karesuando, har sunget fra barnsben og deltatt pĺ samiske, nasjonale og nordiske musikkarrangementer for ungdom. Som 11 ĺring var Emma Elliane finalist i Melodi Grand Prix Junior / MGPjr 2011, hun deltok i Sápmi Talent i Finland 2013 og i Nordic Light festivalen 2014 som samlet musikk- og kunstinteressert ungdom fra hele Norden.
Dovddut eai gielis CDen kan beskrives som popmusikk for barn og ungdom fra en talentfull ung samisk artist som selv skriver sine lĺter og tekster og synger pĺ samisk. Tekstene hennes handler om kjćrlighet, lykke, sorg og livet sett med en ung jentes řyne. Med CDen fřlger booklet med tekstene pĺ samisk og med engelsk oversettelse.
Produsenter er Roger Ludvigsen og Kjetil Dalland. Ludvigsen og Dalland, som begge har gedigen erfaring innen musikkproduksjon og har gjort arrangementene, vćrt ansvarlig for innspillingen og musikalske mentorer for Emma Elliane.


Emma Elliane Oskal Valkeapää, 16 years old from Guovdageaidnu/Gárasavvon, has been singing since childhood. She has participated in Sami, Norwegian and Nordic music events. Emma Elliane was in the final of Melodi Grand Prix Jr / MGPjr in 2011, she participated in Sápmi Talent cultural meeting in 2013 and in the Nordic Light festival 2014 which gathered talented youth interested in music and art from the Nordic countries.
The music in Dovddut eai gielis (Feelings don't lie) can be described as pop-music for children and youth from a gifted young sámi artist who writes her own songs and lyrics in sámi language. The lyrics are about love, happiness, sorrow and thoughts about life seen through the eyes of a young girl. The CD includes a booklet with the lyrics in sámi with an English translation.
Producers are the skilled musicians Roger Ludvigsen and Kjetil Dalland who both are experienced with music production. They have made the arrangements, been responsible for the recordings and been musical mentors for Emma Elliane.

Bestill cd / Dingo cd / Order the cd from:

© & vuovdin/distribution:
DAT os
Pb 31
N-9521 Guovdageaidnu / Kautokeino, Norway
Tel  (+47) 91792526
e-mail: dat@dat.net
Distributřr/Distributor of DAT label:
Musikkoperatřrene A/S
Plřens gate 1
N-0181 Oslo, Norway
Tel: (+47) 23 31 01 20
e-mail: info@musikkoperatorene.no
www.musikkoperatorene.no
Ruotabealde vuovdá/Kontakt i Sverige:
DAT FAL
e-mail: dat@dat.net


    DATCD-59   OAIDNALIT FAS   We Will Meet Again   John Henrik Mienna    2011
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Oaidnalit fas lea John Henrik Mienna vuosttas CD. Muhto artistan son gal lea liikká oalle dovddus ja gullon olu. Gaskamuttu 1980-logu de Sámeradio báddii moadde risttalaš lávlaga maid son lei jorgalan ja lávllui, ja dat šadde bivnnuhat ja gullojit dávjá. Son lea maid viššalit lávlon almmolaccat mángga sajis, eanas girkuin ja rohkosviesuin.
    Dán su vuosttas skearrus lea mánggalágan musihkka seaguhuvvon gaskkal pop, lávlun, rock ja blues. Roger Ludvigsen lea buvttadan dan ja John Henrik lea cállán gávcci odda teavstta masa su musihkarustibat leat dahkan odda šuonja ja loahppa njeallje leat ‘boares’ šuonjat maid earát leat dahkan ja maid son lea jorgalan sámegilli. Su teavsttat muitalit veaháš su eallinvásáhusaid birra, iluid ja váttisvuodaid muhto maiddái doaivaga birra mii vuhtto CD nammalávlagis Oaidnalit fas.
    Dát lea skearru man olusat lea vuordán ja vissásit sii gávdnet iezaset mielamiel musihka dáid lávlagiid gaskkas.


Oaidnalit fas (Vi ses igjen) er John Henrik Miennas debutplate. Men mange kjenner han og har hřrt hans musikk fordi NRK Sápmi pĺ midten av ĺttitallet spilte inn noen lĺter, som han hadde oversatt til samisk, med kristen budskap. Sangene ble populćre og spilles ofte i radioen. Han har ogsĺ ofte opptrĺdt offentlig pĺ ulike steder, mest i kirker og bedehus.
    Hans fřrste plate er produsert av Roger Ludvigsen og inneholder variert musikk i grenselandet mellom pop, vise, rock og blues. Ĺtte av lĺtene er nye, komponert av hans musikervenner, mens han selv har skrevet alle tekstene. Resten er ”gamle” lĺter som andre har gjort og som John Henrik har oversatt til samisk. Tekstene forteller om artistens opplevelser og tanker om livet, gleder og vanskeligheter men samtidig om et hĺp for fremtiden som tittelmelodien gjenspeiler Oaidnalit fas (Vi ses igjen).
    Vi tror dette er en plate mange har ventet lenge pĺ og at de vil finne sin favoritt blant lĺtene pĺ utgivelsen.


Oaidnalit fas - We Will Meet Again is John Henrik Mienna’s debut album. Despite this, Mienna is widely known as an artist, because, in the mid-1980s, the Sámi radio NRK Sápmi recorded a few songs with a Christian message which Mienna had translated into Sámi. The songs became popular and can often be heard on the radio. In addition, Mienna has frequently performed publicly, mostly in churches and chapels.
    This first CD of his has been produced by Roger Ludvigsen, and its music is a mixture of pop, ballads, rock and blues. Eight songs of the album are new; they have been composed by Mienna’s musical friends, while Mienna has written the lyrics for them. The rest are “old” songs made by other people and translated into Sámi by Mienna.
    The lyrics tell about the artist’s experiences of and thoughts on life and about joys and difficulties, but also about hope, as reflected by the title song Oaidnalit fas (We will meet again).
    This is a record that many people have been looking forward to, and we are sure that they will find the kind of music they like amongst the songs of the album.
   1   Ustit mus lea - I have a friend
   2   Oaidnalit fas - We will meet again
   3   Gidda lea dás - Spring is here
   4   Don leat divrras - You’re precious
   5   Ale divtte dola jáddat - Don’t let the fire die
   6   Cuovga du bálgái - I light your path
   7   Mun lean du veahkki - I will help you
   8   Ale mana vel - Do not go yet
   9   Njálmmis lea fápmu - Your words have power
 10   Boares niehku - An old dream
 11   Leage duhtavaš - Be content
 12   Luohti eallimii - A yoik to life


    DATCD-51   ALIT IDJA LAHKONA   Blue Night coming closer  Nils-Aslak Valkeapää    2009
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Alit idja lahkona CD:s lávlo Nils-Aslak Valkeapää iezas cállon teavsttaid boares vuoinnalaš lávllašuonjaide. Romssa museas son gulai boares báddemiid ja daid šuonjaid son geavahii go cálii teavsttaid.
  Áillohaš doalai guokte konseartta iezas musihkkarguimmiiguin, Seppo Paakkunainen ja Esa Kotilainen, 1992:s Málatvuomi girkus ja beassáziid Guovdageainnus. Dál mii almmuhit daid báddejumiid CD:n.
  Mannjil son veaháš rievdadii teavsttaid dan ektui maid dalle lávllui. Divttat rievdaduvvon hámis gávdnojit CD-girjjázis ja girjjis Jus gazzebiehtár bohkosivccii, (DAT 1996). Dan girjjis maid muitala manin son cálii daid teavsttaid. Áillohaccas lei maid miella dáid báddet oddasit muhto nu ii gártan go son vádjolii 2001.
  Dát CD ii leat dušše dokumentašuvdna muhto lea buohkaide geat liikojit vuoinnalaš lávlagiidda ja maiddai buohkaide geat liikojit cáppa musihkkii cieknjalis teavsttaiguin. Okta lávlla Giitu buot attáldagain lea maid mielde odda Sálbmagirji II:s.


Pĺ den nye CDn Alit idja lahkona / Blue Night moving closer synger Nils-Aslak Valkeapää (Áillohaš) ĺndelige sanger pĺ nordsamisk, med egenskrevne tekster til gamle salmemelodier han hadde fĺtt fra opptak i Tromsř museums arkiv.
  Denne CDn er et liveopptak fra konserter han gjorde med sine musikervenner Seppo Paakkunainen og Esa Kotilainen i Mĺlselv kirke og pĺsken i Kautokeino 1992.
  Áillohaš ville senere spille inn sangene men nyopptaket forble ugjort da han gikk bort i 2001. Han endret litt pĺ tekstene som han sang pĺ kirkekonsertene og de endrede diktene finnes i heftet som fřlger CDn samt i boken Jus gazzebiehtár bohkosivccii, (DAT 1996).
  Dette er ikke bare en dokumentasjon, men det er ogsĺ en CD for alle som liker ĺndelige sanger og/eller fin musikk. En av sangene pĺ CDn, Giitu buot attáldagain (Takk for alle gaver), er tatt med i den nye samiske kirkesalmeboken, Sálbmagirji II.


On the CD Alit idja lahkona / Blue Night Moving Closer Nils-Aslak Valkeapää sings self written lyrics to old spiritual melodies he had heard on old recordings from the archives of Tromsř Museum.
  This CD is a live recording from concerts in 1992 in Mĺlselv Church and the Easter festival in Kautokeino where Valkeapää performed together with his Finnish friends, and renowned musicians, Seppo Paakkunainen and Esa Kotilainen.
  Valkeapää also wanted to rerecord these songs and therefore made some alterations in the lyrics compared to the live recording, but this never came about as he passed away in 2001. These altered lyrics are found in the accompanying booklet or in the book Jus gazzebiehtár bohkosivccii, (DAT 1996).
  This CD is not only a documentation, but also spiritual music with honest and tender vocals accompanied by subtle musicians. All the singing is in Valkeapää’s native language, Sami.
  One of the songs on the CD, Giitu buot attáldagain (Thank you for all your gifts), is included in the new Sami Church Psalm book, Sálbmagirji II.
 1   O Ipmil nanne sivdnádusa (Oh Lord, strengthen the Creation)
 2   Manin dát jietnjagalbma ganjalhelmmot (Why these ice-cold pearls of teardrops)
 3   O Ipmilan mot álggálivccen (Oh Lord, how should I commence)
 4   Go beaivi boktá eallima (When the day awakens life)
 5   Nohkame áidelas eatnamat (Wide open land is getting scarce)
 6   Attáldagain váigadeamos lagamusas mu (The heaviest of gifts so close to me)
 7   Go beaivi lea nu morašlaš (The day is full of sorrows)
 8   Galbma hieibma (Frosty breeze)
 9   Giitu buot attáldagain (Thank you for all your gifts)
10  Juo eahkesroaddi lea roaddáme (The setting of the day is close)


    DATCD-49   Ipmeláhci hálddus  Šelgon Joreha Máret ja Risten ~ Marit Gaup Eira & Risten Sara Gaup Turi    2009
Dan CD:s lávluba Selgon Joreha Máret ja Risten oahpes vuoinnalas lávlagiid ja sálmmaid. Soai leaba eret Guovdageainnu suohkanis ja badjánan sálbmalávlumiin mii leamas oassi sudno eallimis mánnávuoda rájes. Ollugat dovdet dáid lávlagiid ja dat lávlojuvvojit dan vuogi mielde man mii leat hárjánan gullat sámi girkostallan oktavuodas.
  Sámiid gaskkas lea iezaset vuohki lávlut vuoinnalas lávlagiid ja sálmmaid, ja dan gullá hui bures go vásiha sámi ipmilbálvalusa dahje lestadiánalas coakkálmasa. Gullá álkit ahte leat sámit geat lávlut daniingo sin musihkkaárbi cielgasit báidná ja gullo lávlumis. Maiddái suonjat sáhttet leahkit veahás rievdaduvvon ja heivehuvvon dan mielde gii daid lávlu, nu ahte suonjain sáhttá leahkit báikkálas heiveheapmi. Olu sálmmaid sáhttá maid lávlut mánggain nuohtain.


I CDen Ipmeláhci hálddus (I Guds beskyttelse) synger Marit Gaup Eira og Risten Sara Gaup Turi kjente ĺndelige sanger og salmer pĺ samisk. De er fra Kautokeino kommune, er tvillinger, og er oppvokst med salmesang som en naturlig del i deres liv. Sangene og salmene fremfřres pĺ en genuin samisk mĺte der uttrykket preges av en egen rytme og takt med sćregne ornamenteringer og glidende endringer i toneleiet.
  Nĺr de synger salmer, skinner det samiske uttrykket gjennom. Man hřrer at samisk tradisjonsmusikk klart pĺvirker mĺten ĺ synge pĺ. Fremfřringen og syngemĺten skiller seg fra det man kan oppleve i for eksempel Den norske kirken for řvrig. Noen ganger kan man ogsĺ oppleve at melodiene har blitt noe endret i forhold til de opprinnelige, og at lokale uttrykk og variasjoner har fĺtt utvikle seg.   DATCD-7 / DATMC-7   ÁDJAJOHKA, SILBACUOJAN  - Seppo Paakkunainen1990
Seppo Báron Paakkunainen har komponert musikk til N-A Valkeapääs diktsuite Ádjajohka, silbacuojan (Ádjajohka, sølvtone). Anni Marja Niemelä og Helena Valkeapää synger på nordsamisk. Tekst, på samisk, i CD-heftet.

Seppo Paakkunainen asked Nils-Aslak Valkeapää to write a lyric suite to which he wanted to make music...  And Valkeapää wrote Ádjajohka, Silbacuojan  (Ádjajohka, Silvertune). Vocals by Anni Marja Niemelä and Helena Valkeapää in Sami.

Seppo Báron Paakkunainen lávllaráidu Nils-Aslak Valkeapää divttaide.
Anni Marja Niemelä ja Helena Valkeapää lávluba. Teavsttat CD-girjjázis.


SILBERKLANG DES ÁDJAJOHKA (ein Bach)
Seppo Paakuainen bat Nils-Aslak Valkeapää eine lyrische Suite zu schreiben, zu der er die Musik komponieren wollte…. Und Valkeapää schrieb ADJJOHKA, SILBACUOJAN.
Die Stimmen gehören Anni Marja Niemelä und Helen Valkeapää aus Sápmi. An manchen Stellen erinnert ihr Gesang an finnische "Rune"-Gesänge.


   DATCD-8 / DATMC-8   BÁZE DEARVAN GOAHTOEANAN  - Catarina Utsi   1990

Paulus Utsis dikt, de fleste tonesatt av Catarina. Seppo "Báron" Paakkunainen har arrangert musikken og spiller sammen med musikere fra Finland (strykekvartett og noen av de fremste gitaristene). Tekst, på samisk, i CD-heftet.


Catarina Utsi sings in Sami poems by Paulus Utsi about his homeland, which he lost many times due to forced migration and exploitation of water power. The music is arranged by Seppo «Baron» Paakkunainen, and he plays the saxophone and flutes. Finlandia String Quartet and some of Finland’s foremost guitarists and musicians add to the quality of this CD, which inlcudes the classic Goahtoeanan (Farewell my Homeland).

Catarina lávlu Paulus Utsi divttaid, masa son lea eanas nuohtaid dahkan.
Báron Paakkunainen lea musihka heivehan ja cuojaha ovttas suoma musihkariiguin. Teavsttat CD-girjjázis.

AUF WIEDERSEHEN MEIN HEIMATLAND
Catarina Utsi singt mit Gedichten des samischen Dichters Paulus Utsi über ihre Heimat, die sie mehrer Male durch Zwangsumzug wegen Ausbau von Wasserkraft-Stauseen verloren hat.
Die Musik, die  zumeist von ihr komponiert wurde, arrangierte Seppo "Baraon" Paakunainen. Er spielt selbst Saxophon und Flöte. Das Finlandia String Quartet und einige von Finnlands besten Gitarristen und Musiker tragen zu der Qualität der CD bei.


Barnemusikk - Children Music - Mánáidmusihkka


   DATCD-54  Gehppes mátkki sávan dutnje  - Nuorra lávlut   2010
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Nuorra lávlut joavku leat mánát ja nuorat geat leat eret Badje- ja Vuolle Sohpparis, Adevuomis, Nearvvás ja Gárasavvonis. Odda CD:s Gehppes mátkki sávan dutnje sii lávlot roahkkadit ja dovdduin sálmmaid ja lávlagiid oaivvilduvvon mánáide ja nuoraide. Geasuheaddji ja movttegit heivehuvvon musihkka hástala lihkadit.
Lávlunjoavkku láidesteaddjit leaba Solveig Labba ja Laila Wasara geat ovttas prošeavtta buvttadeddjiin Ewerth Richardssonain leat cohkken dán CD lávlagiid. Dát bargu lea oassi Julevu ja Hiernesaande bismagotti ovttasbarggus - Sámi girkoeallin.
Lávluma jodiheaddji lea Gun Olofsson ja musihkalaš buvttadeaddji lea pianocuojaheaddji Peter Tikkanen.
Seamma namat girjjis leat CD skearru lávlagat oktan nuohtain. Girjji mielde cuovvu maid CD mas lea lávlagiid musihkka, nu ahte lea vejolaš ieš lávlut musihka mielde.


Nuorra lávlut joavku/ Sangere i gruppen/Members of the group: Lars-Ánte Wasara, Sara Nutti, Sara Päiviö, Ann-Katrin Marainen, Anneli Marainen, Sire Marainen, Evelina Nutti, Hanna Salomonsson, Lizmari Labba, Ellen-Katri Labba
Eará lávlut/ Gjesteartister/Guest artists: Sofia Jannok, Lars-Ánte Kuhmunen, Simon Marainen


Nuorra lávlut - Unga samiska röster er en gruppe barn og ungdommer fra Övre- og Nedre Soppero, Idivuoma, Mertajärvi og Karesuando pĺ svensk side av Sapmi. Pĺ sin nye CD Gehppes mátkki sávan dutnje (Mĺ din väg gĺ dig till mötes) synger de sanger og salmer. Frimodige og med godt humřr synger de til medrykkende musikk som inviterer til bevegelse.
Ledere for gruppen er Solveig Labba og Laila Wasara som sammen med prosjektets produsent Ewerth Richardsson har arbeidet med ĺ realisere utgivelsen. Arbeidet inngĺr i prosjektet Samiskt kyrkoliv i Luleĺ og Härnösand stift.
Sangleder/dirigent for koret er Gun Olofsson og musikalsk produsent er pianist Peter Tikkanen.
Det fines ogsĺ en bok med samme tittel hvor man kan finne tekst og noter til alle sangene pĺ CDn. Med boken fřlger en akkompagnement-CD med musikken til sangene.


Nuorra lávlut (Nuoret laulajat) julkaisee ensimmäisen cd-levynsä: Gehppes mátkki sávan dutnje (Huoletonta matkaa suon sinulle). Yhtyeessä esiintyvät Karesuvannon, Ylä- ja Ala-Sopperon, Nearvan ja Idivuoman lapset ja nuoret Lars-Ánte Wasara, Sara Nutti, Sara Päiviö, Ann-Katrin Marainen, Anneli Marainen, Evelina Nutti, Hanna Salomonsson, Lizmari Labba ja Ellen-Katri Labba. Vierailevina artisteina ovat Sofia Jannok, Lars-Ánte Kuhmunen ja Simon Marainen.
Gehppes mátkki sávan dutnje tarjoaa kuultavaksi lastenlauluja, virsiä, Saamen helmiä sekä joikuja. Musiikkigenre on vaihtelevaa, joka on erityisesti sovitettu lapsille.
Solveig Labba ja Laila Wasara järjestävät kirkon saamelaislasten tuokioita, jossa idea cd:stä ja kirjasta syntyi. He ovatkin toimineet lauluyhtyeen vetäjinä ja Ewert Richardsson (Ruotsin kirkko) on tuottanut levyn. CD:llä soittavat Ruotsin musiikkimaailman muusikot. Pianisti Peter Tikkanen soittaa mm.ssa Sofia Jannokin bändissä, basisti Johan Bengtsson ja rumpali Lars Olsson ovat Tukholmasta kotoisin, jotka elättävät itsensä musiikin tekemisellä. Saksofonisti Ulf Beijstam puolestaan asuu Örebrossa, jossa työskentelee musiikinopettajana.
Samanniminen kirja on lähiaikoina odotettavissa DAT-kirjakustantamolta. Kirjassa on mukana kaikki cd:n laulut sekä lisäksi hengellisiä kirjoituksia ja lasten tekemiä maalauksia. Kirjan ovat toimittaneet Solveig Labba ja Laila Wasara.


Nuorra lávlut (Young Sámi Voices) is a group of children and youths from Övre- og Nedre Soppero, Idivuoma, Mertajärvi and Karesuando from the Swedish part of Sámi land. On their new CD Gehppes mátkki sávan dutnje (Wish You a Pleasant Journey) they sing songs and psalms. Cheerful singing and catchy arrangements offer music that will make you want to dance.
The leaders of the group are Solveig Labba and Laila Wasara, who, together with producer of the project Ewerth Richardsson, have worked to make this release happen. The project is initiated by Samiskt kyrkoliv (Sámi Church-life) in Luleĺ and Härnösand bishopric.
Gun Olofsson is the conductor for the group, while Peter Tikkanen is musical producer. Musicians are Peter Tikkanen on piano/keyboards, Johan Bengtsson on bass, Lars Olsson on drums/percussion and Ulf Bejstam on saxophones.   DATCD-75  Ima da Tiina päärna     2017
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Ima da Tiina päärna-skiärust lávluh / -skearrus lávlot:
Elli-Dĺ'mnn Aikio, Pirita Lotvonen, Hannele Fofonoff, Anna Lumikivi, Pieti Niemenmaa, Tiina Sanila-Aikio, Heidi Gauriloff, Pauliina Feodoroff, Lilja Ljetoff, Jasmin Semenoff já Tauno Ljetoff.

Ima le'be Inger-Mari Aikio kuälmad päärnailaaul-cd “Ima mánázat” laull'jid lij nuőrttsäämas jĺĺrglâttam Tiina Sanila-Aikio da aanrőškiő'lle Heli Aikio. Suäna lie še harjnâttam läull'jid ouddâl leânttummuz da leântte'mmen. Inger-Mari Aikio lij kee'rjtam laull'jid algg aalgâst tâ'vvsäämas da Miro Mantere däs lij piijjâm suőmid, leânttääm laull'jid da puu't'tam puk koumm cd. Miro sĺitt še cd:st jee'res ämmatmusikknii'kkivui'm.
Cd:st lie 12 laull'jed. Tők kiőtt'tâ'lle määngnallšem aa'ššid jee'res musikkšjaaji pääi'k. Sää'n mušttle keä'ppsős aa'ššin mâ'te cää'zzest tuäcktummuz, sä'pplipaar da ääkk pannkääkkai pirr. Ima ij kuuitâg kââ'rv ni tuőttšős aa'ššid da pohtt ou'dde määng päärnze toobdâs vue'jj, mä'htt lij ko puärraz rätkkje le'be jős puärrsin nu'bb jookk. Laull'jin lij saakk še keeu'summuz da sää'mkiől suőmi jeä'rdőőzzi pirr.Ima dahje Inger-Mari Aikio goalmmát mánáidskearru “Ima mánázat” lávlagiid lea jorgalan nuortalasgillii Tiina Sanila-Aikio ja anárasgillii Heli Aikio. Soai leaba maid bagadan lávluid ovdal báddemiid ja báddedettiin. Lávlagiid lea cállán álgoálggos davvisámegillii Inger-Mari Aikio ja Miro Mantere fas lea bidjan suonjaid, bádden lávlagiid ja buvttadan buot golbma skearru. Miro maid cuojaha skearrus ovttas eará ámmátmusihkkáriiguin.
CD:s leat 12 lávlaga. Dat giedahallet mánggalágan ássiid sierra musihkkaslájaid bokte. Sánit muitalit gehppes ássiin nugo cáziin stunzemis, sáhpánbáras ja áhku bánnogáhkuin. Ima ii goittot garvve duodalas ássiidge ja buktá ovdan mángga mánnái oahpes dili, mo lea go váhnemat earránit dahje jus váhnen juhká. Lávlagiin lea sáhka maid givssideames ja suopmanerohusain.


Bestill cd / Dingo cd / Order the cd from:
© & vuovdin/distribution:
DAT os
Pb 31
N-9521 Guovdageaidnu / Kautokeino, Norway
Tel  (+47) 91792526
e-mail: dat@dat.net
Dingo cd / Order the cd from:
Ima filbma- ja sátneduodji
e-mail: imaaikio@yahoo.com
   DATCD-74  Ima já Heli párnááh     2017
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Ima já Heli párnááh-skiärust vuot lávluh / -skearrus lávlot:
Siiri Angeli, Rauna Merkku, Sáárá Seipiharju, Pinja Krupula, Sofia Krupula,Ronnjá Nikula, Miro Turunen, Heli Aikio, Elina Kotikangas ja Jyri Hetta.

Ima adai Inger-Mari Aikio kuálmád párnáiskiäru “Ima mánázat” lavluid lává jurgâlâm nuorttâlâškielân Tiina Sanila- Aikio já anarâškielân Heli Aikio. Suoi lává stivrim lavluid ovdâl paddimijd ja paddimijn. Lavluid lii cáállám algâaalgâst tavesämikielân Inger-Mari Aikio ja Miro Mantere vuot lii nuottim, paddim lavluid já pyevtittâm puoh kulmâ skiäru. Miro meiddei cuojât skiärust oovtâst eres áámmátmusijkkârijguin.
CD:st láá 12 lavlud. Toh kiedâvuššeh maangâlágánijd aašijd sierâ muusikšlaajâi pehti. Säänih muštâleh keppâ aašijn tegu caasijn stujâmist, säpligpaarâst já ááhu pánnukááhuin. Ima ij kuittâg karve tuodâlâš aašijdgin já puáhtá oovdân maangâ páárnán uápis tile, maht lii ko vanhimeh iäráneh teikkâ jis vaanhim juhá. Lavluin lii saahâ meiddei kivsedmist já kuávlukielâiäruin.Ima dahje Inger-Mari Aikio goalmmát mánáidskearru “Ima mánázat” lávlagiid lea jorgalan nuortalasgillii Tiina Sanila-Aikio ja anárasgillii Heli Aikio. Soai leaba maid bagadan lávluid ovdal báddemiid ja báddedettiin. Lávlagiid lea cállán álgoálggos davvisámegillii Inger-Mari Aikio ja Miro Mantere fas lea bidjan suonjaid, bádden lávlagiid ja buvttadan buot golbma skearru. Miro maid cuojaha skearrus ovttas eará ámmátmusihkkáriiguin.
CD:s leat 12 lávlaga. Dat giedahallet mánggalágan ássiid sierra musihkkaslájaid bokte. Sánit muitalit gehppes ássiin nugo cáziin stunzemis, sáhpánbáras ja áhku bánnogáhkuin. Ima ii goittot garvve duodalas ássiidge ja buktá ovdan mángga mánnái oahpes dili, mo lea go váhnemat earránit dahje jus váhnen juhká. Lávlagiin lea sáhka maid givssideames ja suopmanerohusain.
   DATCD-70  Ima mánázat     2015
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
Ima mánázat lea Ima, Inger-Mari Aikio, goalmmát mánáidskearru. Son lea doaimmahan dan ja cállán sániid buot lávlagiidda. CD artisttat leat 13 máná ja nuora, geat ásset iesgudet guovllus Sámis. Miro Mantere fas lea bidjan suonjaid, bádden lávlagiid ja buvttadan cd. Son maid cuojaha skearrus ovttas eará ámmátmusihkkáriiguin.
   Cd:s leat 12 lávlaga sámegillii. Sánit muitalit gehppes ássiin nugo cáziin stunzemis ja áhku bánnogáhkuin. Ima ii goittot garvve duodalas ássiidge ja buktá ovdan mángga mánnái oahpes dili, mo lea go váhnemat earránit dahje jus váhnen juhká.
   Ima mánáid-cd trilogiijas lea ovdal almmustuvvan DATCD-42 Ima ipmasat (2007), mas lávlo ja dahke suonjaid sámi beakkán artisttat omd. Mari Boine, Niko Valkeapää, Sofia Jannok ja Kai Somby. Dasto DATCD-57 Ima hutkosat (2011), loktii oidnosii guokte nuorra ceahpi, Niillas Holmberg ja Hildá Länsman. Soai lávlluiga lávlagiid, maidda leigga ieza dahkan suonjaid.Ima mánázat on Iman, Inger-Mari Aikion, kolmas lastenlevy. Hän on ideoinut levyn, kirjoittanut sanat kaikkiin lauluihin ja ollut mukana toteuttamassa levyä. Levyn artisteina on 13 lasta ja nuorta eri puolilta Saamenmaata. Levyn on tuottanut Miro Mantere, joka on mukana myös säveltäjänä, muusikkona ja äänittäjänä.
   Levyn 12 saamenkielistä laulua kertovat lapsia koskettavista asioista. Kevyesti nautiskellaan vedellä läträämisestä tai mummon letuista. Toisaalta pohditaan miltä tuntuu, kun on kaksi kotia tai kun vanhempi juo.
   Iman lastenlevy-trilogiassa on aiemmin ilmestynyt DATCD-42 Ima ipmasat (2007), jossa laulavat saamelaiset huippuartistit kuten Mari Boine, Niko Valkeapää, Sofia Jannok ja Kai Somby. Toisella levyllä DATCD-57 Ima hutkosat (2011) Ima nosti esille kaksi lahjakasta nuorta, Niillas Holmbergin ja Hildá Länsmanin. Kolmannella levyllä laulavat lapset.Ima mánázat (Ima’s barn) er Ima, Inger Mari Aikios tredje CD utgivelse. Alle sangene er skrevet av henne og hun har vćrt prosjektkoordinator. Artister er 13 barn og unge som bor i ulike deler av Sápmi. Miro Mantere har gjort musikken, spilt inn og produsert CD-en. Musikere er Miro sammen med profesjonelle finske musikere.
   Pĺ CD-n er det 12 lĺter pĺ nordsamisk. Sangene handler om det enkle som ĺ sřle med vann og bestemors pannekaker men Ima unnviker heller ikke vanskeligere saker som skilsmisse eller at det drikkes for mye.
   I Ima barne-CD trilogi er de to tidligere utgivelsene DATCD-42 Ima Ipmasat (2007) der flere kjente samiske artister medvirker, bl.a. Mari Boine, Niko Valkeapää, Sofia Jannok, Kai Somby og DATCD57 Ima hutkosat (2011) der to unge artistene Niillas Holmberg og Hilda Länsmann som selv har satt musikken medvirker.Ima mánázat (Ima’s children) is Ima’s, Inger-Mari Aikio’s third children’s CD. She has written the texts to all songs and initiated and accomplished the project. The artists are 13 children and youths, living in different parts of Sápmi. Miro Mantere has composed the music, recorded the songs and produced the CD. Along with other professional musicians he also plays on the CD.
   On the CD there are 12 songs in Sami language. The songs are about simple things as to play with water or enjoying grandmother’s pancakes. But Ima does not avoid serious topics and writes about how it is when parents are divorced or drinking.
   In the Ima’s children cd trilogy previous two CDs are DATCD-42 Ima ipmasat (Ima’s wonders) (2007) where well-known artists as Mari Boine, Niko Valkeapää, Sofia Jannok and Kai Somby performed and composed the music. In DATCD-57 Ima hutkosat (Ima’s imaginations) (2011) two young gifted artists were lifted, Niillas Holmberg and Hildá Länsman. They both performed and composed the music.   DATCD-57  Ima hutkosat  - Niillas Holmberg & Hildá Länsman   2011
Pdf: CD birra/om CDen/about the CD
“Ima hutkosat” lea odda CD, mas Niillas Holmberg ja Hildá Länsman lávluba mánáidlávlagiid. Buot 12 lávlagii teavstta lea cállán Ima Aikio-Arianaick ja nuohtaid leaba bidjan ieza nuorra lávluguovttos earet ovtta lávlaga (Rávnnji fárrui), masa nuohta lea cállán Hilddá eadni Ulla Pirttijärvi-Länsman. Lávlagiid lea heivehan ja buvttadan Miro Mantere.
    Odda CD lávlagat muitalit moaráskan dápmohis, dávvirváris mii hávkada ja dihtorgopmis mii falleha. Fáddán leat maid ee. buoidda, fievrrut, luottat ja gápmagat.
    Ima lágidan ovddit CD “Ima ipmašat”, mas lávlo dievva sámi beakkánat ee. Mari Boine, Niko Valkeapää, Sofia Jannok ja Kai Somby, leamašan hui bivnnut mánáid gaskkas ja dan lávlagiid leat geavahan olu maid skuvllain. “Ima hutkosat” lea iehcanas joatkka “Ima ipmašiidda”. Ima Aikio-Arianaick muitala, ahte dán vuoro son háliidii addit vejolašvuoda nuorra cehpiide beassat ovddosguvlui sámi musihkkamáilmmis. Dát leage 17-jahkásaš Hilddá ja 20-jahkásaš Niillasa vuosttas CD, mas soai lávluba. Niillas Holmbergas gal almmustuvvá iezas CD vel dán jagi bealde.


Ima hutkosat (Ima’s pĺhitt) er en ny CD for barn og ungdom sunget av Niillas Holmberg og Hildá Länsman. Ima Aikio-Arianaick har skrevet tekstene til alle 12 lĺtene som er tonsatte av de unge artistene, foruten en (Rávnnji fárrui) som er tonsatt av Hildás mor Ulla Pirttijärvi. Sangene er arrangert og produsert av Miro Mantere.
   Sangene i den nye CD-n forteller om en fortřrnet řrret, kvelende ting-og-tang fjell og dataspřkelse som overfaller. Andre temaer er bl.a. rřyskatten, transportmidler, spor og skotřy.
   Ima’s forrige CD ”Ima ipmašat”, hvor mange kjente samiske artister som bl.a. Mari Boine, Niko Valkeapää, Sofia Jannok og Kai Somby sang, har vćrt veldig oppskattet blant barn samt vćrt mye brukt av skoler. ”Ima hutkosat” er en selvstendig fortsettelse av ”Ima ipmašat”. Ima Aikio-Arianaick forteller at hun denne gang ville gi unge talenter plass til ĺ utvikles i den samiske musikkverden. Dette er 17 ĺrige Hildás og 20 ĺrige Niillas’ fřrste CD som artister. Niillas Holmberg vil senere komme ut med en egen CD.IMA hutkosat (IMAs Creations) is e new CD for children and youth with Niillas Holmberg and Hilda Länsmann as performing artists. All the texts in the twelve tracks are written by a renowned Sami writer, Ima Aikio-Arianaick, and the music is made by the young artists, except one (Rávnnji fárrui) which is composed by Hildas mother Ulla Pirttijärvi.
   The songs are about an angry trout, a suffocating mountain of odds and ends and an attacking computer ghost. Other subjects are stoats, means of transports, tracks and footwear.
   This CD is a freestanding continuation of the CD Ima impašat (Imas wonders) where famous Sami artists as Mari Boine, Niko Valkeapää, Sofia Jannok and Kai Somby participated. Ima Aikio-Arianaick tells that she this time wanted to give place to young talented Sami artists to come forward. This is the first CD for 17 years Hilda and 20 year Niillas as performing artists. Niillas Holmberg is now also working with his own CD.   DATCD-42  Ima ipmasat  - mánáidlávlagat   2007 CD
Ima ipmasat lea mánáid ja nuoraid CD mas oassálastet 12 artistta/joavkku iesgudetge lávlagiin. Lea vuosttas geardde go nu olu dovddus sámi artisttat oassálastet seammá CDas. Artisttaid gaskkas leat sihke ámmát beakkánat, ceahpes olbmot geat guhká leat bargan sámi musihkain ja nuorra návccalas musihkkárat. Ima – Inger-Mari Aikio-Arianaick lea cállán buot sániid. Artisttat suoma-, norgga- ja ruotabeale Sámis leat ieza bidjan suonja lávlagiidda maid lávlot, muhtimat ovttas iezaset musihkkabuvttadeddjiin. Boadus lea gelddolas ja ivdnás musihkka, mas juohkehas galggasii gávdnat juoidá mii lea miela mielde.

CDa artisttat leat Ánne Máddji Heatta, rOlfFa, Tiina Aikio, Jiella, Mari Boine, Sofia Jannok, Ánne-Sárá Paltto, Niko Valkeapää, Kai Somby, Johan Kitti, Catarina Utsi ja Mia Rasmus & Kai Somby.


Ima ipmasat er en CD for barn og ungdom der tolv ulike artister/grupper medvirker med hver sin lĺt. Blant de medvirkende finnes bĺde kjente og etablerte navn, i tillegg til dyktige artister som har holdt pĺ en stund, samt nye talentfulle artister. Alle tekster er skrevet av forfatteren Ima - Inger-Mari Aikio-Arianaick. Artistene fra finsk, norsk og svensk side av Sápmi har tonesatt lĺtene selv, noen i samarbeid med sin produsent. Dette samarbeidet har blitt til spennende og variert musikk, hvor de fleste vil finne en artist eller lĺt de liker.

Medvirkende artister er Ánne Máddji Heatta, rOlfFa, Tiina Aikio, Jiella, Mari Boine, Sofia Jannok, Anni-Saara Paltto, Niko Valkeapää, Kai Somby, Johan Kitti, Catarina Utsi og Mia Rasmus & Kai Somby.


Ima ipmasat (Iman ihmeet) on cd, jossa on 12 uutta saamenkielistä laulua lapsille ja nuorille. Ensimmäistä kertaa samalla cd:llä saadaan kuulla niin monia erittäin tunnettuja saamelaisia artisteja sekä aivan uusia kykyjä Suomesta, Norjasta ja Ruotsista. Suurin osa esittäjistä on itse säveltänyt kappaleensa, osa yhdessä tuottajansa kanssa. Kaikki laulut on sanoittanut runoilija Ima, Inger-Mari Aikio-Arianaick. Tuloksena on monipuolinen ja mielenkiintoinen kokoelma, jolla laulavat Ánne Máddji Heatta, rOlfFa, Tiina Aikio, Jiella, Mari Boine, Sofia Jannok, Ánne-Sárá Paltto, Niko Valkeapää, Kai Somby, Johan Kitti, Catarina Utsi ja Mia Rasmus & Kai Somby.

In Ima ipmasat (Ima Wonders), twelve well known Sami artists/groups contribute with one track each on this CD for children and young adults. For the first time a collection of the music by these artists is available in one CD. Here you will find established and famous names, gifted artists who has been in the game for a while, and young upcoming talents. All the lyrics are written by the Sami poet Ima - Inger-Mari Aikio-Arianaick. The artists from the Finnish, Norwegian and Swedish part of Samiland have composed the music themselves, a few of them in co-operation with their producer. The result has become a catchy and diverse mix where everybody should find something to their liking.

Participating artists are Ánne Máddji Heatta, rOlfFa, Tiina Aikio, Jiella, Mari Boine, Sofia Jannok, Anni-Saara Paltto, Niko Valkeapää, Kai Somby, Johan Kitti, Catarina Utsi and Mia Rasmus & Kai Somby.


Nuohtta/Comp.: Ánne Máddji Heatta, Rolf Morten Anti Amundsen, Tiina Aikio, Niilo Rasmus, Mari Boine, Georg Buljo, Sofia Jannok, Niko Valkeapää, Kai Somby, Johan Kitti, Catarina Utsi, Magnus Vuolab.
Arr., buvttadeaddjit ja teknihkka / Arr., producers and sound engineers: Magnus Vuolab, Roger Ludvigsen, Rolf Morten Anti Amundsen, Georg Buljo, Peter Tikkanen, Rune Torgersen, Kai Somby.

   DATCD-6 SUGA SUGA SU  - Catarina Utsi & Åsa Blind   2001 CD    (1989 MC)

Catarina ja Åsa lávluba 16 mánáidlávllagiid Suga suga su girjjis. Lávlludettiin soai stoahkaba jienain ja musihkain, dajahallaba ja hoahkaba vuokkasit. Musihka vehkiin lea álki cuovvulit lávlagiid ja lihkadit ritmii ja musihkii. Lávlagat ja suonjat leat oahppásat sámi mánáide ja mánát liikojit daidda hui bures.


CD med 16 utvalgte sanger fra boken Suga suga su. Catarina Utsi og Åsa Blind synger, rimer og leker med ord og rytmer på nordsamisk. Vardagsgruppen, kjente utgivere av barnemusikk i Sverige, er med som musikere og har produsert denne utgivelsen. CDn er barnas favoritt.

Catarina Utsi and Åsa Blind rhyme, play and have fun with rhythm and song. They perform 16 selected songs, in Sami language, from the book Suga, suga, su. Vardagsgruppen, wellknown producer of children music in Sweden, has produced and participates as musicians in this CD. Children are familiar with the meodies and this CD is theire favourite. The CD also complements the book well as teaching aids in the school.

Schaukellied
Catarina Utsi und Åsa Blind singen, reimen und spielen mit Worten und Rythmen, mit traditionellen Texten und Liedern für Kinder. Die ‘Vardagsgruppen' ist für die Musik, Rythmen und Effekte verantwortlich.
Diese CD wurde die Lieblingsproduktion der Kinder.


    DATCD-23, DATMC-23  HONGKONG DOHKKÁ - Ulla Pirttijärvi   MC/CD 1996, CD 2007

Ulla Pirttijärvi suonjat ja sánit. Moadde árbevirolas luodi ja leudde leat maid CD:s.
Buot lávlluid /ludiid sánit nuohtaiguin gávdnojit girjjis Hongkong dohkká, ISBN 978 82 90625 31 8, mii almmuhuvvui 1996:s.
Mánát geat lávlot ja juiget leat eret Gáregasnjárggas, Vuovdaguoikkas, Ángelis, Lismás, Leammis, Avvil Máhtes, Kárásjogas ja Uhca Beahcámis.


Ulla lea Ángelis eret, orru dál Ohcejogas, bargá beaivválaccat musihkain; ártistan ja leanadáiddárin. Son dahká suonjaid ja cállá teavsttaid, ja lea leamas mielde mánggain CD skearruin. Ulla oaccui Áillohas musihkkabálkkásumi Beassásfestivalas Guovdageainnus 2007 ja Sámiradi girjjálasvuoda bálkkásumi 1996.Ulla Pirttijärvi har laget bĺde tekst og melodi til disse barnesangene. I tillegg finnes noen tradisjonelle joiker og leudd pĺ CDn.
Alle sanger/joiker med tekst og noter finnes i boken Hongkong dohkká, ISBN 978 82 90625 31 8, utgitt 1996.
Barn fra Karigasniemi, Vuovdaguoika, Angel, Lisma, Leammi, Avvil Máhtte, Karasjok og Pikku Petsamo synger og joiker.


Ulla er fra Angel, bor i Utsjoki og arbeider daglig med musikk; som artist og Lapplands läns länskonstnär (FI) / ”fylkeskunstner”. Hun komponerer musikk, skriver tekster og har vćrt med pĺ mange plateutgivelser. Ulla fikk Áillohas musikkpris ved pĺskefestivalen i Kautokeino 2007.

Hongkong dohkka is a CD for children. Except for few traditional yoiks all the songs and texts are written by Ulla Pirttijärvi.
In this CD all the songs and the yoiks from the music book Hongkong dohkka are performed with great joy by Sami children in Sami language. The influence of sami yoik on the songs is obvious, and it's easy to learn the melodies and join the singing children. The musicians add the "little extra" to this recording.
The title of the CD and the book is about a little doll from Hong Kong, lying on a shelf in a shop and dressed up with a Sami coat, who is longing back to Hong Kong.
Ulla Pirttijärvi was awarded with Nordic Sami Council's Literature Prize in 1996 for her book and with Áillohaš (Nils-Aslak Valkeapää) Music Prize at Easter Festival in Kautokeino 2007.

HONGKONG - PUPPE
DATCD-23/DATMC-23  -  Buch ISBN 978 82 90625 31 8 ,68 p.
Ulla Pirttijärvi hat beides, Text und Musik, zu diesen neuen Kinderliedern gemacht. Kinder von Karigasniemi/Finnland singen und jojken.
Im Buch findet man den Text und  die Noten zu allen Liedern und Jojks der CD. Das Buch wurde von Kindern der Schule in Karigasniemi illustriert und bekam 1996 den Literaturpreis vom Nordischen Sameråd.

"Schöne samische  Kinderlieder, die von Ulla geschrieben und von ihr mit Kindern gesungen werden. Eine MC, die neue Impulse gibt, hier sind Jojken, Wanderung und Wiege nahe beieinander. Hier ist das Unterwegs das Zuhause". (FOLKLORE UND MITMACHEN 97)Báddejuvvon Gáregasnjárgga skuvllas geassemánu 3-8 b. 1995 / Innspillt i Karigasniemi skole 3-8 juni 1995 / Recorded at Gáregasnjárga school 3-8 June 1995
Ulla suonjaid lávlot ja juiget / Sang og joik / Vocals: Satu Pieski, Tanja Niittyvuopio, Hánsa Vuolab, Aslak-Nils Valle, Katri Seilonen, Mikael Arvola, Sini Rasmus, Suvi Niittyvuopio, Suvi Máret ja Káre-Márjá West, Berit Inger ja Sisko Saijets, Magreta ja Elen Anne Sara, Aslak ja Anni-Saara Paltto ja Ante Aikio
Juoigan / tradisjonell joik: Jovnna Piera Guttorm ja Jon Arvid Sara
Leudd / skoltesamisk leudd: Anna ja Katariina Lumisalmi
Musihkkarat / Musiker / Musicians: Johan Sara jr., Johne Malmedal, Reiulf Pettersen, Kjell Erik Haug, Merete Liavik ja Ulla Pirttijärvi
Musihka heivehan / Arr.: Johan Sara jr. (maiddái Ulla Pirttijärvi, Johne Malmedal, Reiulf Pettersen)
Áittardeaddji / Produsent / Producer: Nils-Aslak Valkeapää
Bádden ja miksen / Lydtekniker / Soundengineer: Mikael Brodin


DATCD-24 MU GIRKOGIRJI - Máze lávlunjoavku   1997

Máze lávlunjoavku/sangkor:  Erna Lyssand Hætta joðiheaddji/leder, Anna Helene Eira, Elen Solbritt  Eira, Ellen Marie Eira, Marit Alette Eira, Marit Ellen Eira, E lle Káre Gaup, Elle N. Gaup, Berit Annette Hætta, Berit Ellen Marie Hætta, Biret Margit  Hætta, Káre Máret Hætta, Liv Brita Hætta, Marie Louise Hætta, Mette Hætta, Emma Pettersen, Ragnhild Marit Sara
Kirsten Hætta Eira & Anne Britt Sara
Musihkkarat/musikere: Johan Sara jr. gitar, synth, Kjell Erik Haug orgel, synth, Bjarne Gustad trompet, Mattias Sandlund cello, Jörgen Sandlund fiolin
Áittardeaddji/produsent Johan Sara jr. Musihka heivehan/arrangement Johan Sara jr. & Kjell Erik Haug. Teknihkkar/tekniker Mikael Brodin. Olggosgovva/illustrasjon Bjørg Monsen Vars

Máze lávlunjoavku/sangkor og solistene Anne Britt Sara og Kirsten Haetta Eira synger kjente og kjære salmer og sanger fra boken "Mu girkogirji". De synger i kor og solo, med og uten musikk. Musikerne spiller orgel, synth, cello, fiolin, trompet og gitar. Erna Lyssand Haetta leder Máze sangkor. Johan Sara jr. er produsent og har arrangert musikken. Opptakene er gjort i Máze kirke juni 1996.


Máze lávlunjoavku ja Joret Juhána Juhána Anne Britt ja Juhána Risten lávlut oahpes lávlagiid ja sálmmaid mat gávdnojit girjjis "Mu girkogirji". Sii lávlot ovttas ja okto, musihkain ja musihka haga. Veahkkin sidjiide leat musihkkarat mat cuojahit orgela, syntha, cello, violina, trumpeta ja gitárra. Erna Lyssand Haetta jodiha Máze lávlunjoavkku. Joret Juhána Juhána Juhán lea áittardeaddji ja musihka heivehan. CD:a lea báddejuvvon Máze girkus geassemánus 1996.

It's an established habit in Norway that children get the book "Mu girkogirji" (My churchbook) as a gift when they are six years old. In this CD you will find the songs from the book. Maze lavlunjoavku (choir) and the soloists Anne Britt Sara and Kirsten H Eira sing familiar, popular and dear songs from the book in Sami language. Musicians join with organ, synth, cello, violin, trumpet and guitar. Maze children choir is conducted by Erna Lyssand Haetta. Johan Sara jr. has arranged the music and is the producer. The CD is recorded in Maze church, june 1996.

Máze lávlunjoavku/ Máze Chor & solisten Anne Brit Sara, Kirsten Hætta Eira
Der Chor von Máze und die Solisten singen bekannte und beliebte Psalmen och Lieder aus dem Buch "Mu girkogirji". Sie singen mit Chor und solo, mit und ohne Musik, die Johan Sara jr. arrangierte.
Die Aufnahme wurde 1996 in der Kirche von Máze/Nordnorwegen gemacht.


Barnefortellinger - Stories for Children - Máidnasat mánáide


  DATCD-47    JUFFÁ Oaivvehis olmmoš - Ante Mikkel Gaup   2008

Ánte Mihkkal muitala ja juoigá mánáide.
Oaivvehis olmmoš CDs leat oalle issoras fearánat go Juffá oaidná oaivvehis olbmo, go gásttaša eahpáracca ja go mihcamáreahkeda áicá árdnahávddi suova.

Juffá eallimis gal leat olu imaslaš fearánat. Vaikko man imaš, amas dahje balddehahtti dillái son šaddá, de Juffás álo lea ráddi, lea gullan dahje hutká movt feret vai birge bárttiid siste. Fearániid bokte Juffá oahpaha mo olmmoš ferte leat hutkái ja gávvil.I Oaivvehis olmmoš (Den hodelřse) er det skumle hendelser nĺr Juffá forfřlges av et hodelřst menneske, dřper en utburd og finner en gravskatt pĺ sankthansaften.

Juffá har en eiendommelig evne ĺ komme opp i gĺtefulle og eventyrlige situasjoner. Uansett hvor underlig, ukjent eller skremmende situasjon Juffá havner i sĺ har han alltid et rĺd, har hřrt fra andre eller vet selv hvordan man skal berge seg. Av huldrekonen har Juffá for lenge siden fĺtt en magisk stav som ofte er til stor hjelp. Gjennom sine opplevelser viser Juffá hvordan man klarer seg ved ĺ vćre oppfinnsom og listig.  DATCD-46    JUFFÁ Mearragoaskin - Ante Mikkel Gaup   2008

Ánte Mihkkal muitala ja juoigá mánáide.
Mearragoaskin CDas oaidná Juffá cáhceláses suollaga gova ja son rengo ádjá gii diehtá veahá eanet go earát. Ja noaidesoabbi, man lea dolin ozzon uldaáhkus, veahkeha go su beana Vuovdá láhppo ja go mearragoaskin misiid speadjá.Ante Mikkel Gaup forteller og joiker for barn om Juffa, pĺ nordsamisk.
I Mearragoaskin (Havřrnen) fĺr Juffá oppklart et mysterium ved ĺ kikke ned i et vannglass og nĺr han er dreng for en uvanlig gubbe. Av sin magiske stav fĺr han hjelp nĺr hans hund blir borte og nĺr reinkalver begynner ĺ forsvinne.  DATCD-45    JUFFÁ šaddá garján - Ante Mikkel Gaup   2008

Ánte Mihkkal muitala ja juoigá mánáide.
Juffá šaddá garján CDas girdila mánnán Juffá garjjáid mielde, oaidná imaš ráiddu, oaidná sáhkadoalvu uldda ja gávdná ruhtagávdnanmuora.Ante Mikkel Gaup forteller og joiker for barn om Juffa, pĺ nordsamisk.
I Juffá šaddá garján (Juffá blir til krĺke) fĺr vi vćre med nĺr Juffá flyr ilag med en krĺkeflokk, nĺr han ser en underlig raide, nĺr han ser budbringer-huldra og hvordan det gĺr nĺr han finner en kjepp som kan finne penger.   DATCD-18   JUFFÁ GEADGEGOADIS - Ante Mikkel Gaup   2007 CD, 1994 MC

Ánte Mihkkal muitala ja juoigá mánáide.
Dát bivnnuhis muitalusat almmuhuvvojit dál CD hámis ja lea goalmmát Juffá fearániid ráiddus. Vuosttas gearddi almmuhuvvui káseahtan 1994.
CDs leat njeallje muitalusa Juffá birra. Soabbi lea ain veahkkin Juffái ja mii gullat mo Juffá gártá geadgegoadis orrut mánga beaivvi, go njoarusta gumppe, mo geavvá go sihkkela oastá ja imas heargesuollaga birra.Ante Mikkel Gaup forteller og joiker for barn om Juffa, pĺ nordsamisk.
Disse populćre fortellingene kommer nĺ ut pĺ CD, og er den tredje i serien om Juffá og hans eventyrlige opplevelser. Tidligere utgitt pĺ kassett 1994.
Juffá geadgegoadis (Juffá i steingammen) inneholder fire historier. Her fĺr vi hřre om nĺr Juffa blir innestengt under et steinras i flere dager, nĺr han fanger en ulv med lasso, kjřper seg sykkel og nĺr han finner ut hvem som tar rein som forsvinner pĺ en merkleig mĺte.        DATCD-3, DATMC-3   JUFFÁ FÁGGADA STÁLUIN  - Ante Mikkel Gaup   MC 1988, CD 2006

Ánte Mihkkal muitala ja juoigá mánáide.
Dát bivnnuhis muitalusat almmuhuvvojit dál CD hámis ja lea nubbin ráiddus Juffá fearániid birra. Vuosttas gearddi káseahtan 1988.
     Juffás leat ollu ja ártegis fearánat, muhto soames láhkái sus lea álo ráddi ja diehtá movt galgá feret vai birge dustet hástalusaid.
Dát muitalusat leat muohtamáilmmis ja beassat mielde go Juffá fitná mearragáttis márkaniin, go gávdná gumppe mii saddá beanan, go gártá fággádit stáluin ja go calmmehuvvá sivas go calmmit suddojit. Gosii headástuvvá muhto gal son birge, go lea nu buorre ja ábas soabbi.....


Ante Mikkel forteller og joiker for barn. Disse populćre fortellingene kommer nĺ ut pĺ CD, og er den andre i serien om Juffá og hans opplevelser. Tidligere utgitt pĺ kassett 1988.
     Juffá kommer ut for mye rart, men han klarer seg alltid og synes bestandig ĺ ha et rĺd for handen.
Fortellingene pĺ denne CD er fra den del av ĺret da vi har snř. Her drar vi med Juffá pĺ vintermarked ved kysten, blir med nĺr han finner en ulv som blir til en hund, nĺr han tvinges til ĺ kappbryte med stállo og nĺr han blir snřblind. Med sin stavs hjelp er han aldri rĺdlřs.....


    DATCD-2, DATMC-2  JUFFÁ JA SU FEARÁNAT - Ante Mikkel Gaup   MC 1986, CD 2006

Ánte Mihkkal muitala ja juoigá mánáide.
Juffá ja su fearánat lea ovdal almmuhuvvon 1986:s, ja lei vuosttas kaseahtta Juffá fearániid birra.
     Juffá lea boaresbárdni gii elii dolos áiggi, ja gii diehtá, soaitá vel odnege eallimin. CD:s son muitala fearániid, ja gaskkohagaid vel juoiggasta ge, iezas girjás eallimis mánnávuoda rájes gitta otnázii. Sus leat leamas ollu ja imas fearánat earenoamázit dan rájes go oaccui uldaáhkus skeankan noaidesoappi mii mángii veahkeha su. Mii beassat maid mielde go Juffá cohkke ealu cakcat ja maiddái go saddá máistit garra dálkki.


Ante Mikkel forteller og joiker for barn.
Juffá ja su fearánat er fortellinger pĺ nordsamisk om Juffás spennende eventyr, og er fřrste gang utgitt pĺ kassett i 1986.
     Juffá som er onkel til alle barn og levde i gamle dager, eller kanskje lever han fremdeles. Pĺ CD:n forteller og joiker han om ulike opplevelser og hendelser fra barndommen av til i idag. Av Uldaáhkku, som er underjordisk, har han fĺtt en magisk stav som av og til kan vćre til god hjelp. Vi fřlger ogsĺ med pĺ reinsamling, og nĺr han havner i et forskrekkelig uvćr.

Lydbøker - Jietnagirjjit

   DATMC-10 BEAIVI, ÁHCÁZAN- Nils-Aslak Valkeapää & Esa Kotilainen 1988   (4 kassetter, 4 tim./hours/di.)
NAV leser sine egne dikt fra boken Beaivi, áhcázan (Solen, min far) på samisk.
Lesningen mikset med musikk fra DATCD-4 och DATCD-5.


In this «sound picture», Nils-Aslak Valkeapää reads, in Sami, poems from his book Beaivi, Áhcázan (The Sun my Father). The lyrics are mixed with music from DATCD-4 (Beaivi, Áhcázan) and DATCD-5 (Eanan, Eallima Eadni).

Áillohas lohká divttaid girjjis Beaivi, áhcázan. Musihkka skearruin DATCD-4 ja DATCD-5.

DIE SONNE, MEIN VATER
In diesem ‘Klang-Bild', liest  Nils-Aslak Valkeapää samische Gedichte aus seinem Buch BEAIVI, ÁHCÁZAN ( Die Sonne, mein Vater). Die Gedichte sind mit Musik der DAT-CD -4 (Beaivi, àhzázan) und DAT-CD-5 (Eanan, Eallima Eadni) untermalt.
Durch die Lesung der Gedichte werden die entstehenden Bilder in Musik umgesetzt.


   DATMC-14 MÁHKANVÁRI GUMPPET- Mihkkal Marastat   1993

Lydbok/Bokkassett. Sauli Guttorm leser Mihkkal Marastats ungdomsbok, på nordsamisk.


Girjekaseahtta. Sauli Guttorm lohká Mihkkal Marastat nuoraidgirjji.  60 min.