Bøker - Books - Girjjit

    THE EARTH, MY MOTHER     Nils-Aslak Valkeapää;
2017, ISBN 978 82 90625 88 2, 336 p./s., NOK 350,-

The Earth, My Mother has at long last joined The Sun, My Father.

The Earth, My Mother, originally published as Eanni, eannázan in 2001, became Nils-Aslak Valkeapää’s (1943-2001) final book.
Harald Gaski, Lars Nordström and Ralph Salisbury have once more translated one of the author’s major literary works into English.

The Sun, My Father (1997), originally published as Beaivi áhcázan (1988), won the Nordic Council’s Literature Prize in 1991. In this new translation the Sami perspective has been expanded to embrace indigenous people around the world. The Sami stood in the center of The Sun, My Father, while the speaker in The Earth, My Mother travels far and wide to visit jungles and deserts and their indigenous peoples. It is always clear that the speaker comes as a guest, and he does not pretend to be like them even though he registers kindred values and ways of life.

The book combines poetry, original art work as well as color and black-and-white photographs – a composition technique that reflects Nils-Aslak Valkeapää´s unique creative aesthetic. In this book the indigenous peoples’ voices are expressed through poetry and imagery. The contrasts between insight and primitiveness in the traditional western sense of these words are transformed into a message about humanity’s relationship to the earth – something which we all depend on for our existence. As part of this there is also a cosmic and religious dimension of indigenous peoples’ faith and gratitude for everything that makes life beautiful and good.

The images are, in addition to the author’s personal photographs and paintings, collected from various archives and photographers.Jorda, min mor, 2006 (org. Eanni, eannážan, 2001) var den siste boka av Nils-Aslak Valkeapää (1943- 2001) som ble publisert mens han levde. Den er nĺ gjendiktet til engelsk av Harald Gaski, Lars Nordström og Ralph Salisbury, The Earth, My Mother.

Jorda, min mor ble make til Solen, min far boken (Beaivi, áhcázan, 1988, Aurinko, isäni, 1992, The Sun, My Father, 1997). I The Earth, My Mother utvides perspektivet fra det samiske til ogsĺ ĺ omfatte andre urfolk pĺ jorda. Samene stod i sentrum i Solen, min far, mens i The Earth, My Mother (Jorda, min mor) drar jeg-personen pĺ besřk til andre urfolk bĺde i jungel og řrken. Hele tiden er det likevel klart at jeg-et er en gjest, han prřver ikke ĺ vćre som dem, men han registrerer likheter i verdier og levesett.

Boka er bygd opp av dikt, malerier og fotografier i farger og sort-hvitt, som i sum manifesterer Nils-Aslak Valkeapääs sćrskilte kunstform. I boka kommer naturfolkenes stemme til uttrykk i dikt og bilder. Kontrastene mellom opplysthet og primitivitet i tradisjonell vestlig forstĺelse blir et budskap om menneskets relasjon til Jorda, som den vi alle er avhengige av. Inn i dette kommer en kosmisk og religiřs dimensjon av naturfolkenes tro og takknemlighet over det vakre og gode i livet.
Bildene er, i tillegg til forfatterens egne fotografier og malerier, samlet fra ulike arkiv og fotografer.


Áillohacca (1943-2001) manjemus girjji Eanni eannázan (sámegillii 2001) leat Harald Gaski, Lars Nordström ja Ralph Salisbury dál jorgalan engelasgillii The Earth, My Mother.

Eanni, eannázan lea Beaivi, áhcázan girji (1988) bealálas. Eanni, eannázan girjjis Áillohas salasta olles máilmmi ja doalvu min maiddái eará guovlluide ja álbmogiid lusa maid ”eanan, eanni eannážan, vuohttu, vuhtoda salastis”.

Girjjis leat divttat, ivdne- ja cáhppes-vilges govat ja molemat. Visot dát dáidda biddjon oktii duodasta Áillohacca earenoamás bargovuogi ja addá viidát ollisvuoda mas eatnamat, sattut, eallit ja olbmot cudjet oktii.
Áillohacca iezas govaid ja molemiid lassin, son luoikkahii govaid vuorkkáin ja eará govvejeddjiin.ISBN 978 82 90625 88 2
Translated into English by Harald Gaski, Lars Nordström and Ralph Salisbury

336 pages, 221 color- and black-and-white photographs, 20 paitings
NOK 350,-
© 2017  DAT
Order the book/Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    
   JORDA, MIN MOR     Nils-Aslak Valkeapää
2006, ISBN 82 90625 54 5, 336 s., pĺ norsk, dárogillii, NOK 270,-

Eanni, eannázan (2001) var den siste boka av Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) som ble publisert mens han levde.
Den er nĺ gjendiktet til norsk av Harald Gaski, Jorda, min mor.

Beaivi áhcázan (1988) - Solen, min far (1990), Nordisk Rĺds litteraturpris 1991, har fĺtt sin make. I Jorda, min mor utvides perspektivet fra det samiske til ogsĺ ĺ omfatte andre urfolk pĺ jorda. Samene stod i sentrum i Solen, min far, mens i Jorda, min mor drar jeg-personen pĺ besřk til andre urfolk bĺde i jungel og řrken. Hele tiden er det likevel klart at jeg-et er en gjest, han prřver ikke ĺ vćre som dem, men han registrerer likheter i verdier og levesett.

Boka er bygd opp av dikt, malerier og fotografier i farger og sort-hvitt, som i sum manifesterer Nils-Aslaks sćrskilte kunstform. I boka kommer naturfolkenes stemme til uttrykk i dikt og bilder. Kontrastene mellom opplysthet og primitivitet i tradisjonell vestlig forstĺelse blir et budskap om menneskets relasjon til Jorda, som den vi alle er avhengige av. Inn i dette kommer en kosmisk og religiřs dimensjon av naturfolkenes tro og takknemlighet over det vakre og gode i livet.

Bildene er, i tillegg till forfatterens egne fotografier og malerier, samlet fra ulike arkiv og fotografer.

Áillohacca (1943-2001) manjemus girjji Eanni eannázan (sámegillii 2001) lea Harald Gaski dál jorgalan dárogillii Jorda, min mor.
Beaivi, áhcázan girji (1988) oaccui beallelacca, Eanni, eannázan. Dán girjjis Áillohas salasta olles máilmmi ja doalvu min maiddái eará guovlluide ja álbmogiid lusa maid «eanan, eanni eannázan, vuohttu, vuhtoda salastis». Girjjis leat divttat, ivdne- ja cáhppes-vilges govat ja molemat. Visot dát dáidda biddjon oktii duodastá Áillohacca earenoamás bargovuogi ja addá viidát ollisvuoda. Buot saddá ollisin. Eatnamat, sattut, eallit, olbmot cudjet oktii.
Áillohacca iezas govaid ja molemiid lassin, son luoikkahii govaid vuorkkáin ja eará govvejeddjiin.ISBN 978 82 90625 54 7
Gjendiktet til norsk av Harald Gaski

336 sider/siiddu, pĺ norsk, dárogillii
NOK 270,-
© 2006  DAT O.S
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    


EANNI, EANNÁZAN     Nils-Aslak Valkeapää
2001, 2017  ISBN 82 90625 40 5, 336 s., NOK 350,-
Dál Beaivi, áhcázan girji (DAT 1988) lea ozzon beallelacca, Eanni, eannázan. Oðða girjjiin Áillohas salasta olles máilmmi ja doalvu min maiddái eará guovlluide ja álbmogiid lusa maid «eanan, eanni eannázan, vuohttu, vuhtoda salastis». Girjjis leat divttat, badjel guoktecuoði ivdne- ja cáhppes-vilges gova ja badjel guoktelogi molema. Visot dát dáidda biddjon oktii duoðastit Áillohacca earenoamás bargovuogi ja addá viidát ollisvuoða. Buot saddá ollisin. Eatnamat, sattut, eallit, olbmot cudjet oktii.
Áillohacca iezas govaid ja molemiid lassin, son lea luoikkahan govaid vuorkkáin ja eará govvejeddjiin.

ISBN 82 90625 40 5
336 siiddu/sider
divttat davvisámegillii/dikter på nordsamisk
221 ivdne ja cáhppes-vilges gova/farge og sort-hvite fotografier, 20 molema/malerier         
NOK 350,-         
© 2001, 2017 DAT

Bestill boken:  dat@dat.net


  BEAIVI, ÁHCÁZAN     Nils-Aslak Valkeapää
1988 (3. deattus/3. opplag 1991) ISBN 82 90625 06 5, 464 s.     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Govadas, diktagovvagirji. Divttat davvisámegillii, mánga cuoði cáhppes-vilges historjjálas govat Sámis. Divttat ovttas govaiguin lea mátki sámiid historjjás ja eallimis. Boares govat girjjis leat coggon govvavuorkkáin.  Áillohas lea ozzon Davviriikkaid Girjjálasvuoda bálkkásumi 1991 dán girjji ovddas.


Lyrikkbilledverk. Dikt på nordsamisk, flere hundre historiske sv-hv bilder fra hele Sameland. NORDISK RÅDS LITTERATURPRIS 1991.

A lyrical picture, poetry together with hundreds of historical black/white pictures of Samis and Samiland. The book is a travel starting with the birth of the earth and creatures, and then tracks into Sami history, life and myth. The book received Nordic Council's Literature Prize 1991. The lyrics are written in Sami language.


    THE SUN, MY FATHER     Nils-Aslak Valkeapää
1997, ISBN 8290625324, 136 s./pages, SEK 230,-, NOK 195,-

The book Beaivi, Ahcazan translated into English without the historical pictures in the original book.. Nils-Aslak Valkeapää was awarded with the Nordic Council's Literature Prize in 1991 for the original book. Previously it has been translated into Scandinavian Solen, min far and into Finnish Aurinko, isäni. Beaivi, áhcázan has been translated into english from the original sami text by Harald Gaski, Lars Nordström and Ralph Salisbury. Layout Nils-Aslak Valkepää.
Distribution in the USA: University of Washington Press, P.O.Box 50096, Seattle, WA 98145-5096, USA


Beaivi, áhcázan girjji divttat eñgelasgillii. Nils-Aslak Valkeapää oaccui Davviriikkaid girjjálaóvuoda bálkkásumi 1991. Jorgaleaddjit Harald Gaski, Lars Nordström ja Ralph Salisbury.

Nils-Aslak Valkeapää fikk Nordisk råds litteraturpris 1991 for boken Beaivi, áhcázan som nu er oversatt til og utgitt på engelsk. Tidligere er den oversatt til skandinavisk Solen, min far og til finsk Aurinko, isäni. Layouten på den engelske oversettelsen er likedan som de andre oversettelsene, uten bilder. Oversatt fra den samiske teksten av Harald Gaski, Lars Nordström og Ralph Salisbury.


    AURINKO, ISÄNI     Nils-Aslak Valkeapää
1992, ISBN 82 90625 15 4, 136 s., SEK 75,-, NOK 60,-

Beaivi, áhcázan jorgaluvvon suomagillii.


Finsk oversettelse av diktene i lyrikkbilledverket Beaivi, áhcázan. (Bildene er ikke med i oversettelsen). Gjendiktning av Pekka Sammallahti.

The book Beaivi, Ahcazan translated into Finnish without the historical pictures in the original book.


    SOLEN, MIN FAR     Nils-Aslak Valkeapää    NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!
1990, 1991, 2002 (3. deattus/3. opplag 2002) ISBN 82 90625 11 1, 136 s, SEK 230,-, NOK 195,-

Skandinavisk oversettelse (vekselvis på nynorsk, bokmål og svensk) av diktene i lyrikkbilledverket Beaivi, áhcázan. (Bildene er ikke med i oversettelsen).


Beaivi, áhcázan girji jorgaluvvon skandinaviagielaide.

The book Beaivi, Ahcazan translated into Swedish/Norwegian without the historical pictures in the original book.
 


    MC BEAIVI, ÁHCÁZAN jietnagovadas     Nils-Aslak Valkeapää
1992, DATMC-10 (4 MC), Kaseahtat/MC: SEK 75,-, NOK 60,-

Áillohaš; lohká divttaid girjjis Beaivi, áhcázan. Musihkka skearruin DATCD-4 ja DATCD-5.


NAV leser sine egne dikt fra boken Beaivi, áhcázan (Solen, min far) på samisk. Lesningen mikset med musikk fra DATCD-4 och DATCD-5.

In this "sound picture", Nils-Aslak Valkeapćää reads, in Sami, poems from his book Beaivi, áhcázan (The Sun my Father). The lyrics are mixed with music from DATCD-4 (Beaivi, áhcázan) and DATCD-5 (Eanan, Eallima Eadni).


    GIRDDAN, SEIVVODAN - Nils-Aslak Valkeapää
1999 ISBN 82 90625 34 0, davvisámegillii/nordsamisk, 176 siiddu/sider, SEK 190,-, NOK 160,-

I denne diktsamlingen finnes dikter som Nils-Aslak har skrevet på sine reiser runt om i verden de siste titalls år. Som leser inviteres vi å følge med forfatteren for høre og oppleve hans tanker og intrykk fra forskjellige steder han har besøkt, både i arbeide og fritid.  Stedene i seg selv skriver han ikke så mye om, men tilstedeværelsen stimulerer tanken og blir dikter. Slutten av boken skiller seg ut med at han skriver om tiden etter bilulykken vinteren 1996. 


Diktacoakkáldagas leat cállosat maid Aillohas lea gidden báhpirii jodedettiin obba máilmmi manjemus moaddelot jagi. Lohkkin mii bovdejuvvot su mielde gullat ja oaidnit su jurdagiid ja miellagovaid iesgudetge báikkiin gos lea bisánan juogo barggu dahje suohttasa dihte. Ii son iesalddes cále nu olu daid báikkiid birra gos lea, muhto báikkit vuolggahit su jurdagiid ja divttaid juste dan geazil go son lea doppe gos lea. Loahpageahcen lea cálus mii earrána hámi dáfus eará divttain go das Aillohas muitala iezas vásáhusaid ja áiggi birra mannjil biilalihkuhisvuoða 1996 dálvvi.


    JUS GAZZEBIEHTÁR BOHKOSIVCCII
Nils-Aslak Valkeapää  1996, ISBN 82 90625 30 8, 160 s., SEK 190,-, NOK 160,-

Divttat davvisámegillii, oanehis prosá ja olu govat. Áillohacca ivdnegovat ja su eadne-rohki Ellen Susanna Valkeapää sárgumat.


Dikt og kort prosa på nordsamisk og illustrert med mange bilder. Nils-Aslak Valkeapääs fargefotografier og illustrert med mange tegninger av forfatterens mor Ellen Susanna Valkeapää.


    NU GUHKKIN DAT MII LAHKA - SÅ FJERNT DET NÆRE
Nils-Aslak Valkeapää   1994, ISBN 82 90625 20 0, 176 s, SEK 110,-, NOK 95,-

Divttat davvisámegillii oktan jorgalemiin skandinavagielaide. Áillohacca ivdnegovat ja molemat.


Dikt på nordsamisk med gjendiktning til skandinavisk (vekselvis nynorsk, bokmål og svensk).
Nils-Aslak Valkeapääs maleri og abstrakte fargefotografier. Boken inngikk i serien av offisielle OL-bøker 1994.


    RUOKTU VÁIMMUS     Nils-Aslak Valkeapää
1985, ISBN 82 90625 00 6, 320 s.     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Áillohacca divttat ja sárgumat. Girjji oasit: Giða ijat cuovgadat, Lávllo vizar biellocizás ja Ádjaga silbasuonat. Earenoamás hábmen, govva ja sátni giehtalaga. Evttohuvvon Davviriikkaid Girjjálasvuoda Bálkkásupmái 1988.


Diktsamling, klassiker, rikt illustrert av forfatteren, på nordsamisk. Forfatteren forener lyrikk og billedkunst til en enhet som beriker lesningen. Nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 1988.


    TREKWAYS OF THE WIND     Nils-Aslak Valkeapää
1994 (2. deattus/2. opplag 2003), ISBN 82 90625 21 9, 328 s., SEK 230,-, NOK 195,-

Trekways of the Wind is an English translation of the book Ruoktu Vaimmus which was published in 1985. For Ruoktu Vaimmus Nils-Aslak Valkeapää was nominated for the Nordic Council's Literature Prize in 1988.
Trek ways of the Wind is the first major lyrical work by Nils-Aslak Valkeapää presented to an English reading audience. Trekways of the Wind consists of three books published in 1974, 1976 and 1981. This triology was published in a revised version with new illustrations as Ruoktu Vaimmus in 1985.
In Trekways of the Wind Valkeapää looks at the world with the eye of indigenous people. He travels from Samiland to Inuits on Greenland and the Indians of the Great Plains with his poetry and illustrations, observing and wondering about the values of the Western world and the Indigenous peoples.
Ruoktu Váimmus translated into English by Ralph Salisbury, Lars Nordström and Harald Gaski. Illustrated by the author. This book has become a sami classic.


Ruoktu Váimmus jorgaluvvon engelasgillii.

Dikt. Engelsk oversettelse av Ruoktu Váimmus (svensk oversettelse Vidderna inom mig).  Samme layout som originalboken.


    VIDDERNA INOM MIG     Nils-Aslak Valkeapää
1987 (4. deattus/4. opplag 1996) ISBN 82 90625 03 0, 320 s., SEK 230,-, NOK 195,-

Svensk översättning av dikt- och bildtrilogin Ruoktu Váimmus. Vidderna inom mig består av tre böcker som publicerades 1974, 1976 och 1981. Trilogin publicerades i ny version med nya illustrationer 1985, Ruoktu Vaimmus. Nils-Aslak Valkeapää fick tidningen Vi:s litteraturpris 1987 (Sverige) för boken Vidderna inom mig.


Ruoktu Váimmus jorgaluvvon ruotagillii.

The book Ruoktu Vaimmus translated into Swedish.


   REINDRIFTSSAMER  -  BOAZODOALLOSÁMIT     Řyvind Ravna
2007, ISBN 978 82 90625 57 8, 232 s., pĺ norsk og nordsamisk, dáro- ja sámegillii, SEK 445,-, NOK 370,-

I Reindriftssamer mřter vi den nomadiske reindriften i Finnmark, slik den har foregĺtt i ĺrhundrer. Historien fortelles gjennom Márroš­siida i Varanger, oppkalt etter reineier Anders A. Smuk.

Boka omhandler bĺde historie og nĺtid. En historie som fikk en dramatisk vending da grensen mot Russland og Finland ble stengt og flyttingen mellom Fiskerhalvřya, Enaresjřen og Varangerneset mĺtte opphřre. Forfatteren gĺr tilbake til gamle fortegnelser over Varangers fjellsamer og beskriver hvordan menneskene har anvendt omrĺdene til reindrift frem til idag.

I nĺtiden fřlger vi reindriftsfolket i Varanger gjennom de ĺtte ĺrstidene, fra kalvene blir fřdt i mai, via merking, slakting og skilling, til vinterbeitene hvor de igjen legger ut pĺ flytting neste vĺr. Boka gir sĺledes ogsĺ et helhetlig bilde av den moderne reindriften slik den i dag drives med moderne teknologi, tilpasset samtiden, men fortsatt i pakt med naturen og tradisjonene. Gjennom unike fotografier og levende tekst vil leseren fĺ et innblikk i reindriften, slik den har vćrt drevet gjennom historien og slik den fortsatt drives i dag – som en viktig del av den samiske kulturen.

Řyvind Ravna er dokumentarforfatter, fotograf og forsker fra Deatnu-Tana i Finnmark. Han har tidligere skrevet sju břker og vćrt med pĺ ĺ lage flere dokumentarfilmer. De seneste břkene og filmene henter sine temaer hos urfolk i det russiske nordomrĺdet. Řyvind Ravna er cand.agric. fra Norges Landbrukshřgskole og har ogsĺ studert samisk kulturfag ved Universitetet i Tromsř. Han er idag ansatt ved Det juridiske fakultet i Tromsř hvor han arbeider med en doktorsgradavhandling om reindriftsrett.Boazodoallosámit girjjis oahpásmuvvat Finnmárkku johtti boazodoaluin nu mo dat lea leamas jahkecudiid mielde. Dás muitaluvvo Várjjaga Márros-siidda birra, mii nu gohcoduvvo bádjeolbmá Anders A. Smuk manjis.

Girjjis muitaluvvo sihke dolosáiggis ja dálááiggis. Stuorra rievdadusat cuhce boazodollui go Ruossa ja Suoma rájit giddejuvvojedje iige lean sat vejolas johtit Giehkirnjárgga, Anárjávrri ja Várjjatnjárgga gaska. Girjecálli lea geahcadan boares cállosiid Várjjaga boazosámiid birra ja muitala mo olbmot leat geavahan eatnamiid boazodollui otná beaivvi rádjai.

Dálááiggis cuovvut bádjeolbmuid gávcci jagiáiggi mielde, dan rájes go áldu njoallu miesi miessemánus, ja go merkot, njuovadit, rátket dálvesiiddaide ja dasságo fas johttájit giddat. Girjjis oahpásmuvvat árbevirolas boazodollui nugo otne jodihuvvo oddaáigásas teknologiijan, heivehuvvon áiggi ja luonddu ektui. Erenoamás govat ja ealli cálus govvidit mii boazodoallu lea, nugo lea áiggiid cada jodihuvvon ja nugo ain otne jodihuvvo – dehálas oassin sámi kultuvrras.

Řyvind Ravna, Elle Pier Piera Uvllá Řyvind, lea dokumentára­cálli, govvejeaddji ja dutki Deanus Finnmárkkus eret. Son lea cállán cieza girjji ja leamas mielde ráhkadit mánga dokumentárafilmma. Filmmat ja manjemus girjjit cájehit ruossa davviguovllu eamiálbmogiid dili. Řyvind Ravna lea cand. agric oahpu váldán Norgga Eanandoalloallaskuvllas (NLH – dál UBM). Son lea maiddái lohkan sámi kulturfága Romssa universitehtas. Ravna bargá dál Romssa universitehta juridihkalas fakultehtas doavttirgrádadutkosiin boazodoallorievtti birra.

ISBN 978 82 90625 57 8
232 siiddu/sid., dáro-ja davvisámegillii, pĺ norsk og nordsamisk
Gjennomillustrert/Valjit govat, 23,5x26,5 cm
NOK 370,-
© 2007  DAT O.S
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    

Řyvind Ravna ruovttosiidu / hjemmeside / website


    ELLE HÁNSA, KEVISELIE     Hans Ragnar Mathisen
1998 ISBN 82 90625 33 2, 160 s., SEK 190,-, NOK 160,-

«Jeg arbeider mest med billedkunst, nærmere bestemt grafikk (tresnitt, litografi, kartografi), maleri (akvarell, olje, tempera) og i mer beskjeden målestokk foto, video og data. Dessuten skriver jeg en del, og er opptatt av musikk.»
Hans Ragnar er samisk kunstner f. 1945. Han begynte sin utdannelse som billedkunstner 1971 og har studert ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (SHKS) og Statens Kunstakademi i Oslo. Han bor nu i Tromsdalen der han har egen atelier. Mesteparten av boken viser Hans Ragnars arbeider. I kunstbokens forord presenteres kunstneren, skrevet på nordsamisk med resymé på norsk og engelsk, samt bilder fra Hans Ragnars private album og noen dikter på norsk av Hans Ragnar.
Nils-Aslak Valkeapää er redaktør for boken og har skrevet forord med presentasjon av kunstneren.

«I work mainly with pictures, more specifically with graphic art (wood block print and litography, mapmaking), painting and photography, including video and data on a small scale. Apart from that I entertain my vanity with the thought that I am a writer. I am really interested in music.»
Keviselie is a sami artist born 1945. He started his art education in 1971, first at the State College of Applied Arts and Crafts and then at the State Academy of Fine Arts in Oslo. He now lives in Tromsdalen, in Northern Norway where he has his studio.
This art book presents his works. The artist is introduced in the preface of the book written in Sámi with summary in Norwegian and English, with photos from Keviselies personal album and some poems in Norwegian by the artist. Nils-Aslak Valkeapää is the editor of the book and has written the preface.

”Mun barggan govvadáidagiin, dárkileappot daddjon grafihkain (muorravajus, litografiija, kárttaid dagan), njuohtamiin (akvarealla, olju, tempera) ja veahá govvemiin, videofilbmemiin ja dihtoriin. Dasa lassin cálán, ja berostan musihkas.”
Elle Hánssa lea sámi dáiddár r. 1945. Son álggii dáiddaoahpu 1971, lea vázzán Stáhta Giehtadáidda- ja Dáiddaindustrijaskuvlla ja Stáhta Dáidda-akademiija Oslos. Dál son orro Romssas, Sálasvákkis gos sus lea ateljea.
Dáiddagirjjis leat earet Elle Hánssa barggut, ovdasátni sámegillii, coahkkáigesson dáro- ja engelasgillii, govat su privahta albumas, moadde Elle Hánssa divtta dárogillii. Áillohas lea doaimmahan dán girjji ja lea cállán ovdasáni.


    FÖLJ STIGEN     Paulus Utsi
2000, ISBN 82 90625 37 5, 240 s. Ruotagillii/Svenska, SEK 230,-, NOK 195,-

Svensk översättning av boken DON CANAT MU ALCCESAT 1992. Tolkning från nordsamiska gjord av John E. Utsi med hjälp av Birgitta Östlund.
I bokens första del presenteras författaren i ett förord skrivet av Nils-Aslak Valkeapää (redaktör för originalboken) och  med Paulus egna teckningar, skisser och fotografier. I den andra delen finns Paulus dikter, prosafragment och prosaberättelse.


Don canat mu alccesat - girji (1992) ruotagillii.  John E. Utsi lea ovttas Birgitta Östlunddain jorgalan girjji ruotagillii. Girjjis leat Pávlosa divttat, cállagat, sárgumat  ja govat. Nils-Aslak Valkeapää doaimmahii sámigielgirjji  ja su cálus Pávlosa birra girjji álggus lea maid jorgaluvvon.


    DON CANAT MU ALCCESAT     Paulus Utsi
1992, ISBN 82 90625 18 9, 240 s. Davvisámigillii/Nordsamisk, SEK 110,-, NOK 95,-

Divttat, cállagat, sárgumat  ja govat. Nils-Aslak Valkeapää lea doaimmahan dán girjji ja govvida Paulusa eallima cállagiinis girjji álggus. Girjjis leat mielde divttat, cállagat ja govat mat ovdal eai leat almmuhuvvon.


Paulus' dikt, tegninger, bilder. Nils-Aslak Valkeapää er redaktør for denne boken og har også skrevet forord om Paulus Utsis liv og forfatterskap.


    BOARES NAUTI     Johan Thuri
1994, ISBN 82 90625 24 3, 288 s., SEK 190,-, NOK 160,-

Johan Thuri (1853-1936) cállagat, sárgumat  ja govat mat ovdal eai leat almmuhuvvon. Ee. reivvet maid son cálii Emilie Demantii 1904 rájis gitta 1934 rádjái. Cállagat leat cálli iezas cállinvuohkái ja eanas sámegillii.
Nils-Aslak Valkeapää lea dán girjji doaimmahan, ja govvida Thuri eallima ja áiggi sihke cállagiinnis girjji álggus ja govaiguin/cállagiiguin maid lea cohkken vuorkkáin.


Johan Thuris skrifter, tegninger og bilder som tidligere ikke er publisert. I boken finnes Thuris brev fra 1904 til 1934 til Emilie Demant samt andre dokumenter/brev. Alle skrifter er på den opprinnelige skrivemåten og på det språk de opprinnelig ble skrevet på, mest på nordsamisk, men også en del på dansk, finsk, engelsk og svensk.
Nils-Aslak Valkeapää har laget denne boken, og med sitt forord (på nordsamisk) og de bilder og brev han har samlet fra forskjellige arkiver, gir han et bilde av Thuri og tiden han levde i.   Minsta lilla liv har sin jojk      Maj-Lis Skaltje
2014, ISBN 82 90625 76 9, 303 s. Ruotagillii/Svenska, SEK 290,-, NOK 250,-
PDF girjji birra/om boken

Minsta lilla liv har sin jojk är en översättning frĺn nordsamiska av boken Luondu juoiggaha, DAT 2005.
Maj-Lis Skaltje intervjuade 1992 närmare femtio samer, frĺn Arjeplog i söder till Karesuando i norr, om deras tankar om, erfarenheter och minnen av jojken.
Berättarna, den äldsta född 1912 och den yngsta 1954, ger en bild av hur jojken är knuten till människan och hur den vuxit fram i samspelet mellan människan och naturen och renen. Dessutom ger de en bild av livsvillkoren för samerna under 1900-talet.
Boken är illustrerad med fotografier frĺn de intervjuades privata fotosamlingar.Luondu juoiggaha girji, DAT 2005, jorgaluvvon ruotagilli.
Maj-Lis Skaltje lea 1992:s jearahallan lagabui vihttalogi olbmo, Árjepluovi rájes Gárasavvonii, sin jurdagiid, vásáhusaid ja muittuid juoigama birra. Son lei Ruota Sámiid Riikkasearvvi ovddas coaggime dieduid sámiid musihkkavieruid birra.
Buohkat geat muitalit eai leat juoigit, muhto juohkehaccas lea juogalágán muitu dahje govvehus juoigama hárrái. Muitaleaddjit, boarráseamos riegádan 1912 ja nuoramus 1954, govvejit got juoigan lea catnon olbmo doaimmaide ja maiddái jáhkkui, ja dasa lassin oazzu gova jearahallon olbmuid guovllus ja eallimis sin áiggis.Jojken är renens musik.
Jojken har fĺtt sina toner frĺn fĺglarnas, bäckarnas och vindarnas ljud.
Jojken har förkortat lĺnga, mörka vinternätter, varit sällskap i de vida skogarna, den har gett kraft när sinnet varit nere och arbetet känts tungt.
Jojk är glädje.
Jojken gör att man förblir ung.
Jojken är erinringens konst, en källa till gemensam glädje och ett sätt att visa sin kärlek.
Jojk nĺr bortom orden, för samman och enar släkten, kamrater och generationer. Den nĺr även de personer som redan befinner sig i den andra världen.

Detta berättades för mig när jag under nĺgra sommarveckor reste omkring i det nordliga samiska omrĺdet i Sverige för att för Samernas Riksförbunds räkning samla in kunskap om samisk musiktradition.
Jag har träffat och intervjuat ett femtiotal personer i norra Sverige för denna bok. Alla är inte jojkare, har aldrig varit det, men alla har de minnen eller tankar kring jojken.


ISBN 978 82 90625 76 9
303 s., ruotagillii/pĺ svenska
Översättare/Jorgaleaddjit: John E Utsi, Kristina Utsi, Maj Lis Skaltje
NOK 250,-/SEK 290,-
© 2014 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net    LUONDU JUOIGGAHA     Maj-Lis Skaltje
2005, ISBN 82 90625 50 2, 303 s. Davvisamegillii/Nordsamisk, SEK 230,-, NOK 195,-

Luohti lea bohcco nuohtta.
Luohti lea ozzon suonjaid lottiid, jogaid ja biekkaid jienain.
Luohti lea oanidan guhkes sevdnjes dálveijaid, lea leamas guoibmi viiddis mehciin, lea addán fámu go miella lea vuollin ja bargu lossat.
Luohti lea illu.
Luohti bisuha olbmo nuorran.
Luohti lea muitingoansta, aktasas somá ja vuohki ráhkisvuoda vuosehit.
Luohti olle guhkibui go sánit, lagada ja laktá sogaid, olbmáziid ja olmmosbuolvvaid. Daid nai mat leat juo iezá máilmmis.


Dan gulai Maj-Lis Skaltje go 1992:s jearahalai lagabui vihttalogi olbmo, Árjepluovi rájes Gárasavvonii, sin jurdagiid, vásáhusaid ja muittuid juoigama birra. Son lei Ruota Sámiid Riikkasearvvi ovddas coaggime dieduid sámiid musihkkavieruid birra. Buohkat geat muitalit eai leat juoigit, muhto juohkehaccas lea juogalágán muitu dahje govvehus juoigama hárrái. Muitaleaddjit, boarráseamos riegádan 1912 ja nuoramus 1954, govvejit got juoigan lea cadnon olbmo doaimmaide ja jáhkkui, ja dasa lassin oazzu gova jearahallon olbmuid guovllus ja eallimis sin áiggis.


Jojken är renens melodi.
Jojken har fĺtt tonerna frĺn fĺglar, bäckar och vindens ljud.
Jojken har varit en vän under lĺnga mörka vinternätter, gett kraft när arbetet varit tungt.
Jojken är glädje.
Jojken har hĺllit en ung.
Jojken är en minneskonst, gemensam glädje och ett sätt att visa kärlek.
Jojken nĺr längre än orden, knyter släktband, vänner och generationer, även de som redan är i en annan värld.


Det hörde Maj-Lis Skaltje när hon 1992 intervjuade närmare femtio personer, frĺn Arjeplog i söder till Karesuando i norr, om deras tankar, erfarenheter och minnen om jojken. Det var en dokumentation om samernas musiktraditioner som Svenska Samernas Riksförbund lät genomföra. Dessa värdefulla intervjuer ges nu ut i bokform, illustrerade med svart-vita fotografier frĺn de intervjuades privata fotosamling.

ISBN 82 90625 50 2
303 siiddu/sider
SEK 230,-, NOK 195,-
© 2005 DAT O.S
Dingo girjji / Beställ boken:  dat@dat.net


   IVDNESUOTNA     Doaimmaheaddji / Red. Harald Gaski
2008, ISBN 978 82 90625 59 2, 303 s.

Sámi cáppagirjjálasvuoda coakkáldat
Girjái leat váldon mielde teavsttat mat álggus leat sámegillii almmuhuvvon. Teavsttat mat vulget eará sámi gielain, leat jorgaluvvon davvisámegilli.
Girji gokcá olles Sámi, ja addá buori gova sámi cáppagirjjálasvuodas. Das leat sihke odda ja boaresáiggi divttat, muitalusat, ja oddaset prosacállosat mielde.
Girji heive bures joatkaskuvlla oahpahussii, muhto dan sáhttá maiddá atnit vuosttas oahpástussan sámi girjjálasvuoda guovddás cálliide ja teavsttaide.
Girjjis leat mielde cállit geaid vánheneanan Sápmi lassin lei dahje lea Ruossa, Suopma, Norga ja Ruotta. Dan dihtii lea sámi girjjálasvuohta sihke nasunála, davviriikkalas ja riikkaidgaskasas oktanaga!


Samisk skjřnnlitterćr antologi pĺ nordsamisk – den fřrste pĺ over 20 ĺr!

Dette er den fřrste omfattende antologien av samisk skjřnnlitteratur pĺ over 20 ĺr! Samisk litteratur har gjort enorme sprang i dette tidsrommet, og denne boka gir et godt innblikk i de viktigste temaene av klassisk og moderne samisk litteratur.
Boka dekker de siste 200 ĺr av samisk litteratur, og gir oss smakebiter pĺ bĺde gamle fortellende joiker, sagn og eventyr, moderne dikt, noveller og romanutdrag. Bare forfattere som opprinnelig skriver eller har skrevet pĺ samisk er tatt med i denne boka, og forfattere som har publisert pĺ andre samiske dialekter, er oversatt til nordsamisk.
Boka er pĺ over 300 sider, og er fřrst og fremst tenkt brukt i videregĺende skole, men kan absolutt ogsĺ anbefales som en fřrste innfřring i det som er og vil bli oppfattet som klassisk samisk litteratur.

ISBN 978 82 90625 59 2
303 s., davvisámegillii
NOK 195,-
© 2008  DAT os
Dingo girjji / Bestill boken / Order the book:  dat@dat.net    


   ĹVTESE JĹHTA     Deajvoehtćjjah/red. Harald Gaski & Lena Kappfjell
2005, ISBN 82 90625 47 2, 135 s., SEK 135,-, NOK 110,-

Ĺarjelsaemien tjaalegh jih tjaalegh ĺarjelsaemien
Voesteges tjiehpiesgćrjeles antovlogijem ĺarjelsaemien!
Dellie maa, maahtah myjhtem lohkedh mij vihnesje Saemide Biejjien maanah leah, vćjloegielesne!
Nils Mattias Anderssonen mojhtesevuelie Oulavuolie dellie hov paehperisnie diedteme!
Vuartesjh Gaebpien Gĺstan vaajeside Paulus Utsijen mohtedćmman, jih damhth man njaelkies govloe Nils-Aslak Valkeapään veartenenbeagkoes ”Mov veasoe lea mov vaajmosne” ĺarjelsaemien gielehaamosne!

Daennie antovlogijesne leah naan voernges ektiesaemien teeksth ĺarjelsaemien gaaltijistie, jih daelie orre gielehaamosne. Nov goh Anders Fjellneren myjhtihke eepose Biejjien maanaj bijre, jih Nils Mattias Anderssonen beagkoes vuelie "Ĺvlavuelien rĺantjoeh" mij daan raajan ajve LP-esne jih CD-esne gĺĺvnesamme. Vihkeles hov aaj ektiesaemien aerpiemaahtoen tjaalegh jeatjah smaaregistie ĺarjelsaemiengielese jarjoestamme. Dehtie miereste bĺeries joejke-teekste meatan, maam suemien hearra Jacob Fellmane govli jih tjeeli mearan lij Utsjohkesne, noerhtesuemesne barkeminie. ”Soelege jih Nĺejtie” lea saemien dovletji vćhna, mij buerkeste guktie saemieh jijtjh damtin koloniseremen diedtelimmesne. Daan teeksten mohtedimmieh gĺĺvnesieh daaletje jortesinie, nov goh Nils-Aslak Valkeapääen ”Mov veasoe lea mov vaajmosne”, jih hujnies buerkiestimmesne Paulus Utsijen jih Gaebpien Gĺstan vaajesine mah soptsestieh guktie saemieh leah eatnemh, jaevrieh jih reaktah dasseme. Seamma vihkeles aaj meatan, mijjien gřřkte beagkoesommes – jih daamhtaj jarkoestamme – saemien joejkeme-teeksth, mah voesteges aejkien diedtesovvin 1673. ”Mĺersie faavroe” jih ”Guldnasas” leah jienebh tjuetie aejkijste jarkoestamme, jih dellie maaje aaj ĺarjelsemien gielesne jis!
Daaletje gćrjelesvoeteste aaj veesmedahkem naan voernges saemien tjaelijijstie.
Jarkoestćjjah: Lena Kappfjell jih Ĺsta Vangberg.


Fřrste skjřnnlitterćre antologi pĺ sřrsamisk!
Endelig kan du lese myten om Samene som Solas barn pĺ originalsprĺket!
Mattias Anderssons erindringsjoik om Oulavuolie endelig pĺ trykk!
Se likhetene mellom diktene til Gustav Kappfjell og Paulus Utsi, og nyt Nils-Aslak Valkeapääs verdensberřmte dikt "Mitt hjem er i mitt hjerte" endelig i sřrsamisk oversettelse ogsĺ!

Antologien presenterer en del sentrale fellessamiske tekster med sřrsamisk utspring i moderne sprĺkdrak. Det gjelder sĺvel Anders Fjellner sitt mytiske epos om Solens barn, som Nils Mattias Anderssons mye tiljublede vuolie "Ĺvlavuelien rĺantjoeh" som hittil bare har funnes pĺ LP og CD.
Videre presenterer boka en del annet viktig fellessamisk litterćrt tradisjonsmateriale i oversettelse til sřrsamisk, slik som de gamle joiketekstene som den finske presten Jacob Fellman skrev ned under sin tjenestetid i Utsjoki helt nord i Finland. Vekselsangen "Tyven og Sjamanen" representerer et tidlig samisk vitnesbyrd om hvordan koloniseringen av Sápmi ble fřlt av samene selv. Denne teksten har moderne paralleller i sĺvel Nils-Aslak Valkeapääs dikt "Mitt hjem er i mitt hjerte" som i de mer sorgtunge delene av Paulus Utsis og Gustav Kappfjells diktning om tap av land og vann og rettigheter. Likeledes er de to mest kjente – og mest oversatte – samiske joiketekstene som fřrste gang ble publisert i 1673 med i boka. "Mĺersie faavroe" og "Guldnasas" er totalt oversatt mer enn hundre ganger, sĺ da er det jamen pĺ tide at de endelig ogsĺ utkommer pĺ sřrsamisk!
Av moderne litteratur er det med utdrag fra en del sentrale samiske forfattere.
Oversettelsene er gjort av Lena Kappfjell og Ĺsta Vangberg.

ISBN 82 90625 47 2
135 s./sider
SEK 135,-, NOK 110,-
© 2005 DAT O.S
Dingo girjji / Beställ boken:  dat@dat.net


   FITNODATÁLGGAHEAPMI     Anders Tornensis
2002, ISBN 82 90625 44 8, 72 s., SEK 50,-, NOK 40,-

Fitnodatálggaheapmi lea miellagiddevas ja hástaleaddji doaibma. Dán girjjis gávnnat rávvagiid ja ovdamearkkaid movt sáhtát bargat go áiggut álggahit fitnodaga.
Girji lea jurddasuvvon veahkkeneavvun sidjiide geat hálidit oahpásnuvvat ja mannjil cieknjudit ekonomiijafáttáide ja fitnodatálggaheapmái.
Girji lea persovnnalas- ja fitnodatekonomiija birra. Stuorimus oassi girjjis lea fitnodatekonomiija. Girjjis leat vihtta oasi ja juohke oasi loahpas leat bargobihtát maid oahppit berrejit bargat.Bedriftsetablering er både interessant og utfordrende. I denne boken finner du råd og eksempler om hvordan du kan gå til veie når du planlegger å etablere egen bedrift.
Boken er også et hjelpemiddel for de som vil ha en innføring i bedriftsøkonomi for senere å kunne fordype seg i økonomiske emner og bedriftsetablering.
Emnene som omhandles er personlig- og bedriftsøkonomi med hovedvekt på bedriftsøkonomi. Boken består av 5 kapitler, og på slutten av hver kapittel er det arbeidsoppgaver som elevene bør arbeide med.

ISBN 82 90625 44 8
72 siiddu/sider
Govat Bjørg Monsen
SEK 50,-, NOK 40,-
© 2002  DAT O.S
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net


    VOICES FROM SÁPMI     Vuokko Hirvonen
2008, ISBN 978 82 90625 58 5, 263 s., SEK 190,-, NOK 160,-
Sámi Women's Path to Authorship

Translated into english from the original sámi text by Kaija Anttonen. The original Sámi edition is Sámeeatnama jienat - sápmelas nissona bálggis girjecállin, published by DAT 1998.


In Voices from Sápmi, the first doctoral thesis ever published in the Sámi language, Vuokko Hirvonen studies Sámi women’s literature and how Sámi women became authors.
Some of the women had to witness their mother give birth while they were tied to one of the poles holding up the tent. Some of them had to quit school because their father wanted them to ”be of use” for the household, or because the teacher thought they had learned enough – for a Sámi. Some of them had to give up their mother tongue when they started school.
The book helps us understand individual women’s lives and their views of society and gender relations, as well as the history of the Sámi Movement. In terms of theory, Voices from Sápmi is based on both post-colonial literary criticism and feminist criticism. Thus, it draws upon the academic principle that considers neither the Western way of thinking nor the Western discourse, presumptions and conventions as objective matters of fact.

NOK 160,-
© 2008  DAT os
Order the book from:  dat@dat.net    


    SÁMEEATNAMA JIENAT     Vuokko Hirvonen
1999, ISBN 82 90625 35 9, 252 s., SEK 155,-, NOK 130,-

Samiske kvinners litteraturhistorie er nærmere hundre år. Den første skriften av en samisk kvinne, Elsa Laulas pamflett Inför lif eller död, ble publisert 1904. Skjønnlitteraturen derimot ble først synlig i begynnelsen av 1970-tallet.
Vuokko Hirvonens Sámeeatnama jienat (tittel fritt oversatt: Samelandets røster/ samiske kvinnens sti som forfatter) er det første forskningsarbeidet, som kartlegger fremveksten av samiske kvinners forfatterskap og litteratur historie i Norge, Sverige og Finland. Samtidig er  dette den første doktorsavhandling skrevet på samisk. Med i avhandlingen er 40 samiske kvinner bosatt i Norden som er inndelt i fire slektsledd: oldemors-, bestemors-, mors- og dattergenerasjonen.
Boken passer som lærebok i samisk litteratur på universitet og høgskoler, samt i samisk språk og samfunnsfag. Den kan med fordel anvendes av den som vil vite mer om samiske kvinners forfatterskap.
Boken er Vuokko Hirvonens doktorgradsavhandling i samisk litteratur. Doktordisputasen skjer ved Oulu universitet 6 februar 1999.
 

Sápmelas nissoniid girjjálasvuoda historjá lea vádjit cuohti jagi guhkkosas, dasgo vuosttas nissona cállin duodji, Elsa Laula pamfleahtta Inför lif eller död, almmostuvai jagi 1904. Cáppagirjjálasvuohta beasai dattege almmolaccat oidnosii easka 1970-logu álgogeahcen.
Vuokko Hirvonen Sámeeatnama jienat lea vuosttas dutkamus, mii cielggada Norggas, Ruoýas ja Suomas ássiid sámenissoniid cállima ja girjjálasvuoda historjjá gárggideami. Seammas dat lea vuosttas sámegillii cállon nákkosgirji. Dutkamusas leat mielde 40 Davviriikkain ássi sápmelas nissoncálli, geat leat juhkkojuvvon njealje sohkabulvii: máttaráhkuide, áhkuide, etniide ja nieiddaide.
Girji heive erenoamázit universitehtaid ja allaskuvllaid sámegirjjálasvuoda oahppogirjin, muhto maiddái sámegiela ja servodatsuorggi oahpahussii. Dat lea vel buorre sidjiide, geat háliidit diehtit eambbo sámi nissoniid cállin girjjálasvuodas.
Vuokko Hirvonen nákkosgirji lea doavttirdási dutkamus sámi girjjálasvuodas. Ovdanbuktojuvvo Oulu universitehta humanisttalas diedagotti lobiin almmolas dárkkisteapmái guovvamánu 6. beaivvi 1999.


    BOHCCUID LUHTTE     Nils Isak Eira
2011, ISBN 9788290625660, 152 s. ivdnegovat, davvisámegillii/pĺ nordsamisk     Odastuvvon 2011 / 2. utgave / Second revised edition 2011
(1. deaddileapmi nohkan / 1. utgave utsolgt / First edition 1994 out of stock: ISBN 8290625235)

Boazodoalus lea stuora sátnevalljodat ja dárkilis máhttu luonddu birra. Ovdal lea dát diehtu ja máhttu hálddašuvvon ja oahpahuvvon aivve njálmmálaccat ja barggu bokte. Dáinna girjjiin heivehit dákkár máhtolašvuoda cálalaš diehtun. Girjjis lea sáhka bohcco, muohttaga ja eatnamiid birra, golbma guovddáš oasi badjesápmelacca eallimis.
    Girji lea sápmelaš boazodoalu birra, bagadusat, namahusat ja bohccuid dovdan, muohttaga váikkuhusat ja vel sátnelistu. Mihkkal Niillas Sara lea cállán ”Eatnamat” kapihttala.


Reindriften har stor ordrikedom og inngĺende kunnskap om rein og naturforhold. Denne tradisjonelle kunnskap har tidligere blitt viderefřrt og lćrt ut muntlig, og gjennom arbeid. Med denne boken vil vi gjřre denne viten tilgjengelig som skrevet kunnskap. Boken omhandler reinen, snř og landomrĺder - tre sentrale begrep i reindriftsamens liv.
    Boken er om samisk reindrift med beskrivelser og benevninger av rein etter kjřnn, alder, hĺrfarger og hornform, om snřforhold og landomrĺdenes betydning for reindriftens ĺrssyklus og med en ordliste pĺ slutten. Kapittelet om landomrĺder ”Eatnamat” (landomrĺdenes anvendelse og betydning) er skrevet av Mikkel Nils Sara.


    ÁVDNASIS DUODJIN     Gunvor Guttorm & Solveig Labba
2008, ISBN 978 82 90625 60 8, 195 s., SEK 230,-, NOK 195,-

Ávdnasis duodjin lea sátnegirji dutnje gii duddjot ja buohkaide geat berostit gielas. Sátnegirji heive maid bures oahpahusas.
Girji lea dahkkon duojára geahcastagaiguin. Sánit cilgejuvvojit nu go duddjon ovdána, ávnnasteamis gárvves duodjin.
Duodjetearpmaid bokte oainnát makkárat leat ávdnasat, mo daid diksu, makkár reaidduid dárbbasat, dasto lávket duddjomii ja loahpas oainnát gárvves duoji.


Ávdnasis duodjin er en ordbok bĺde for duodjiutřvere og for alle som har interesse for sprĺk. Boka passer utmerket for undervisningsformĺl.
Boka er gjort ut ifra en duodjiutřvers řyne. Ordene fřlger duodjiprosessen, fra skaffing av materiale til ferdig duodji.
Termboka tar utgangspunkt i materialet, hvordan den prepareres, hvilke redskap som behřves og anvendes, for deretter ĺ gĺ inn i selve duodjiprosessen fram til det ferdige produktet.
Boken er illustrert. I slutten av boka finnes ogsĺ en alfabetisk ordliste med sidehenvisning. Boken er pĺ nordsamisk.


    GIETKKA     Gunvor Guttorm
1991, ISBN 82 90625 13 8, 62 s.     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Cilgejuvvo dárkilit mo gietkama duddjo, dan rájes go ávdnasiid viezzá ja sistti diksu, dasságo báttiid lea cuoldán ja gietkka lea gárvvis máná gietkát. Girjjis leat olu c-v- ja ivdnegovat ja sárgumat. Heive oahppogirjin joatkkaskuvlla dássái.


Hvordan man lager en komse, nordsamisk. Rikt illustrert med skisser, farge og sv-hv fotografier. Boken passer i undervisningen på videregående skole.


    Oaidnaleapmai, Cáhcesiellu     Niillas Holmberg
2016, ISBN 978 82 90625 84 4, 80 s.
PDF girjji birra/om boken

Oaidnaleapmai, Cáhcesiellu lea Niillasa goalmmát diktagirji sámegillii. Girji muitala olbmos, guhte ii dovdda gullevasvuoda iige oadjebasvuoda dálá áiggis ja servodagas. Divttat leat jurdagat dálá sámenuora eallima problematihkas ja covdosiid gávdnamis. Cálli doalvu lohkki Dharamsalai, India tibehtalas guvlui. Divttain vuhttogohtet suokkardallamat buddhalas filosofiijas, maid cálli ohcala dálkkasin dálá oarjemáilmmi hussás eallima vuostá ja oaidná sullasasvuoda dolos Sámi eallinvuogis.
    Dánlágan suokkardallan Sámi luonddufilosofiija ja muhtun áibbas eará, gáiddus eallinoainnu gaskkas lea miellagiddevas ja doalvu sámi girjjálasvuoda lávkkáza odda mohki duohkai.
    Girji lea, nu mo cálli áratge girjjit, cállojuvvon nuora geahccanguovllus. Dat lea maiddái miellagiddevas boddu nuorra cálli ovdáneamis.
    Cálli gielalas ovdagovat leat boares buolvva Deanu leagi sámásteaddjit. Dat vuhtto duollet dálle divttaid sátneortnegiin, sátneválljemiin ja humoras.

. . .
buorre Buddha
it don áibbas ná meidnen
muhto go jo ies fertii vuolgit
ja go guhkkelii in goastan
de julosiigo dása sukkástuollu
. . .
Oarjji ceahpes nuorat
sirrejit luniid, eai fuola bierggu
lohket Tibetlas jábmiid girjji
muhto illá háhppehit cielgat

Tibet nuorat
meditasuvnnain cevllohallet
dassái go lupmas Nokia Tune

áhcci fas rámida cuoigama
áhcci vuoidá sabehiid
ii loga liikot divttaide
iige son divttaid logage
. . .Oaidnaleapmai, Cáhcesiellu er Nillas Holmbergs tredje diktsamling pĺ samisk. Den tar opp tanker rundt tilhřrighet og trygghet, om ĺ kjenne seg hjemme i dagens samfunn og i tiden. I diktene fřlger vi en ung sames betraktninger rundt livet og refleksjoner om mĺten vi lever vĺre liv og livsvalg vi gjřr.
Vi blir med pĺ en reise til Dharamsalai i Tibet, India hvor forfatteren ser om det i buddhistisk filosofi finnes svar og alternativer til det hektiske livet i dagens vestlige verden. Her ser han ogsĺ likheter med den gamle samisk levemĺten.
Slik betraktning mellom samisk naturfilosofi og en annen fjern livssyn er spennende og leder samisk litteratur inn pĺ nye veier.
Boken er, som i tidligere břker av forfatteren, skrevet med en ungdoms řyne. I bruken av uttrykk, ordvalg og humor skinner det igjennom at forfatteren henter inspirasjon i det rike sprĺket hos den eldre generasjonen i Tanadalen.


Niillas Holmberga (r. 1990) ovdal almmuhuvvon girjjit sámegillii:
- Dego livccen oaidnán iezan, 2009
- Amas amas amasmuvvat, 2013
dárogillii / i norsk oversettelse: Sĺ den fremmede ikke blir mer fremmed, 2015
Sámirádi girjjálasvuodabálkkasupmi 2014, evttohuvvui Davviriikkaid Rádi girjjálasvuodabálkkasupmái 2015)


ISBN 978 82 90625 84 4
80 siiddu/sider, pĺ nordsamiska / davvisámegillii
NOK 195,-
© 2016 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net


    sĺ den fremmede ikke blir mer fremmed     Niillas Holmberg
2015, ISBN 978 82 90625 80 6, 133 s.
PDF girjji birra/om boken

Denne bok er en oversettelse til norsk av Niillas Holmberg (f. 1990) sin andre diktbok, Amas amas amasmuvvat. Diktsamlinga ble tildelt Samerĺdets litteraturpris i 2014 og var nominert til Nordisk Rĺds Litteraturpris 2015. Niillas er fra Ohcejohka / Utsjoki i Finland og bor i dag i Tromsř.
    Niillas leker med sprĺket og sprĺkbildene, og diktene spenner fra det episke-lyriske til det knappe og konsise. Pĺ sin sćregne mĺte bygger han bilder med ord og merker stiene som leder leseren til diktenes verden. En konkret sprĺkbruk gjřr det lettere ĺ fřlge hans tankeverden.
    Naturen er alltid en del av hans dikt, direkte eller via omveier. Hans humoristiske mĺte ĺ pĺpeke saker, blandet med litt selvironi, overrasker leserne som vil nikke gjenkjennende. Fram trer en samisk kunstner som har vokst opp i, og kjenner, det tradisjonelle livet og som lever i det superglobale informasjonssamfunnet.
    Niillas er en mangesidig kunstner. Han skriver dikt og sanger, tonesetter, spiller og synger. I tillegg er han ogsĺ skuespiller. Han lever i tiden, men ikke uten rřtter. I hans diktning ser man hvordan han verdsetter sine rřtter samtidig som han evner ĺ se fremover. I 2009 debuterte han med diktsamlinga Dego livccen oaidnán iezan (Som om jeg hadde sett meg selv), der han fanget bĺde unges og voksnes interesse.
    Ogsĺ i utlandet har man kunnet glede seg over hans dikting. Han har fřrt samisk poesi til poesifestivaler i et titals land i Europa, Sřr-Amerika og Asia, der han har lest sine dikt som ble tolket til de lokale sprĺkene.
    Boken er gjendiktet til norsk av Rawdna Carita Eira.Dát girji lea dárogiel jorgalus Niillas Holmberga (r. 1990) nubbi diktacoakkálmasas Amas amas amasmuvvat. Girjjis son oaccui Sámirádi girjjálasvuoda bálkkasumi 2014 ja lei evttohuvvon Davviriikkaid rádi girjjálasvuoda bálkkasupmái 2015. Niillas lea eret Ohcejogas ja orro dál Tromsa gávpogis.
    Niillas stoahká sániiguin ja giellagovaiguin. Sus lea cielgasit iezas vuohki hukset sániiguin govaid ja dihkkádit bálgáid, mat dolvot lohkki divtta máilbmái. Konkrehtalas giella addá buori coavcci cuovvolit su jurdagiid.
    Luondu lea oppa áigge fárus su divttain. Njuolga dahje mohki bokte. Su humoristtalas vuohki cuigestallat ja seammás veahás iezasge bilkidit bidjá lohkki himáhallat ja nivkkuhit, ahte aiddo fal nie. Girjjis ihtá dáiddár gii lea bajássaddan, ja dovdá, sámi árbevirolas eallima ja gii ies orro dálá superglobála informasuvdna servodagas.
    Niillas lea mánggabealat dáiddár. Son cállá divttaid ja lávlagiid, bidjá suonjaid, lávlu ja cuojaha. Dasa lassin son lea neavttár. Son eallá dálá odda áiggis, muhto ii fal ruohttasiid haga. Su divttain vuhtto maid man cieknjalit son gudnejahttá máttuideamet, muhto gal son máhttá jurddasit ovddosguvluige.
    Niillas bovttii juo vuosttas girjjiinis, Dego livccen oaidnán iezan, 2009, nuoraid ja ollesolbmuid berostumi ja dát nubbi girji lea dakkár, mii duodas rohtte olbmo fárrui ja lokte divttain návddaseami áibbas odda dássái.
    Niillasa divttain leat juo beassan illudit maiddái diktafestiválain nuppelot riikkas Eurohpás, Mátta- Amerihkás ja Asias, gos son lea lohkan divttaidis sámegillii ja báikkálas ceahpit fas guovllu gillii.
    Rawdna Carita Eira lea jorgalan su divttaid dárogillii.


ISBN 978 82 90625 80 6
133 siiddu/sider, dárogillii/pĺ norsk, bokmĺl
NOK 195,- (sullii/ca.pris 205 SEK, 20 Euro)
© 2015 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net


    amas amas amasmuvvat     Niillas Holmberg
2013, ISBN 978 82 90625 71 4, 136 s.
PDF girjji birra/om boken

Niillas Holmberga (23 jagi) nuppi diktagirjjis nuorra almmái lea lávken guhkes lávkki ovddos guvlui. Ii dušše gielalaccat muhto maiddái mielalaccat.
    Niillas stoahká sániiguin ja giellagovaiguin. Sus lea cielgasit iezas vuohki hukset sániiguin govaid ja dihkkádit bálgáid, mat dolvot lohkki divtta máilbmái. Konkrehtalaš giella addá buori coavcci cuovvolit su jurdagiid.
    Luondu lea oppa áigge fárus su divttain. Njuolga dahje mohki bokte. Su humoristtalaš vuohki cuigestallat ja seammás veahás iezasge bilkidit bidjá lohkki himáhallat ja nivkkuhit, ahte aiddo fal nie. Niillas ii njávkka miehtegulgii. Son dadjá njuolga, go dasa lea dárbu. Girjjis leat olu maid litna sánit, ráhkesvuohta maid muhtimat váillahedje su vuosttas girjjis.
    Niillas lea mánggabealat dáiddár. Son cállá divttaid ja lávlagiid, bidjá suonjaid, lávlu ja cuojaha. Dasa lassin son lea neavttár. Son eallá dálá odda áiggis, muhto ii fal ruohttasiid haga. Su divttain vuhtto maid man cieknalit son gudnejahttá máttuideamet, muhto gal son máhttá jurddasit ovddos guvluige.
    Niillas bovttii juo vuosttas girjjiinis, Dego livccen oaidnán iezan, nuoraid ja ollesolbmuid berostumi ja dát nubbi girji lea dakkár, mii duodas rohtte olbmo fárrui ja lokte divttain návddaseami áibbas odda dássái.
    Niillasa divttain leat jo beassan illudit maiddái olgoriikkain. Son lea dolvon sámi girjjálasvuoda omd. Kolombiai Medellínii, máilmmi stuorámus diktafestiválii, gos son logai divttaidis sámegillii ja báikkálas ceahpit fas spánskkagillii.
    Girjji govaid lea Antti Väre, Tamperes, sárgon.I sin andre diktbok, Amas amas amasmuvvat, har den unge mannen Niillas Holmberg (23 ĺr), tatt et stort skritt fremover. Ikke bare sprĺklig, men ogsĺ i sinnet.
    Niillas leker med sprĺket og sprĺkbildene. Pĺ sin sćregne mĺte bygger han bilder med ord og merker stiene som leder leseren til diktenes verden. Et konkret sprĺkbruk gjřr det lettere ĺ fřlge hans tankeverden.
    Naturen er alltid en del av hans dikt, direkte eller via omveier. Hans humoristiske mĺte ĺ pĺpeke saker, blandet med litt selvironi, overrasker leserne som vil nikke gjenkjennende. Niillas stryker ikke med hĺrene. Han er rett pĺ sak nĺr det kreves. I boken er det ogsĺ mange myke ord, ogsĺ kjćrlighet.
    Niillas er en mangesidig kunstner. Han skriver dikt og sanger, tonesetter, spiller og synger. I tillegg er han ogsĺ skuespiller. Han lever i tiden, men ikke uten rřtter. I hans diktning ser man hvordan han verdsetter sine rřtter samtidig som han evner ĺ se fremover.
    Med sin fřrste bok, Dego livccen oaidnán iezan (Som om jeg hadde sett med selv), fanget Niillas bĺde unges og voksnes interesse. I sin andre bok drar han leseren med seg til forhřyet nyting av poesi.
    Ogsĺ i utlandet har man kunnet glede seg over hans dikting. Han har fřrt samisk poesi til bl.a. Medellín i Colombia, verdens střrste poesifestival, der han leste sine dikt pĺ samisk som ble tolket til spansk av lokale krefter.
    Boken er illustrert av Antti Väre fra Tampere.


ISBN 978 82 90625 71 4
136 siiddu/sider, davvisamegillii/pĺ nordsamisk
NOK 200,- (sullii/ca.pris 225 SEK, 25 Euro)
© 2013 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net    DEGO LIVCCEN OAIDNÁN IEZAN  Niillas Holmberg
2009, ISBN 82 90625 62 2, 112 s.

Niillas Holmberga (19) vuosttas diktagirji lea uksa nuorra albmá máilbmái. Nuorra gal agis, muhto eallima doaskkát leat láddadan sus mánggabealat ja cieknalis jurddaseaddji.
Su divttat johtet guovtte dásis. Das leat divttat Sámis, dolozis ja dálázis ja nuppi dásis fas leat divttat eallimis, maid son vásihii go fárrii okto dusse 16-jahkásazzan Ohcejogas Mátta-Supmii Tampere-gávpogii logahahkii.
Su divttain leat varas ja mángii hui hearvás giellagovat, mat eai leat dihtton ovttage eará diktacálli divttain. Son rahpá divttaidisguin odda ádjagiid sámi diktamáilbmái.
Girjji govaid lea Niillasa skuvlaviellja Antti Väre, Tamperes, sárgon.


Niillas Holmbergin (19) runokirja Dego livccen oaidnán iezan (Kuin olisin nähnyt itseni) tutustuttaa lukijan nuoreen mieheen, joka seuraa intohimoisesti omaa polkuaan. Hän muuttaa 16-vuotiaana yksin pienestä Utsjoen kylästä ilmaisutaidon lukioon Tampereelle voidakseen oppia lisää kirjoittamisesta, musiikista ja näyttelemisestä. Ne ovat hänelle henki ja elämä.
Elämä on jo ehtinyt näyttää Niillakselle rankkojakin aikoja nuoresta iästä huolimatta. Samalla se on kypsyttänyt hänestä mietiskelijän, jonka ajatusmaailman mehukkaita hedelmiä kirjasta löytyy melkein sata. Runot kulkevat kahdella tasolla, Saamenmaan hetkissä sekä kaupunkielämän kirjossa. Ristiriita on monesti käsin kosketeltava, mutta poika kulkee sinnikkäästi kohti unelmaansa.
Niillas Holmbergin esikoiskirjan tuoreet kielikuvat tuovat uusia tuulia saamelaiskirjallisuuteen. Hänen runonsa ovat kääntyneet myös lauluiksi, joita hän on esittänyt yhdessä tamperelaisen Roope Mäenpään kanssa. Ja jotta yhtälö olisi täydellinen Utsjoki-Tampere sektorilla, Niillaksen runokirjan on kuvittanut tamperelainen Antti Väre.


Niillas Holmbergs (19) fřrste diktbok Dego livccen oaidnán iezan (Som om jeg sett meg selv) ĺpner en dřr til en ung manns verden. Ung til alder, men rappene fra livet har modnet han til en mangesidig og reflektert tenker.
Hans dikter beveger seg pĺ to plan. Her er dikter fra Sápmi, fortid - nĺtid og dikter om hvordan han som 16 ĺring opplevde livet ved ĺ flytte fra hjemmet i Utsjok til Tampere i Sřr-Finland for ĺ gĺ pĺ skole.
Hans dikter har nye og fargerike sprĺkbilder som vi tidligere ikke har opplevd. Med diktene sine ĺpner han nye kilder i den samiske lyrikken.
Boken er illustrert av forfatterens studiekamerat Antti Väre fra Tampere.

ISBN 82 90625 62 2
112 siiddu/sid., davvisámegillii, pĺ nordsamisk
Govat/Illustrationer: Antti Väre
©2009  DAT O.S


    II MIHKKEGE LEAT  Rose-Marie Huuva
2006, ISBN 82 90625 53 7, 192 s., SEK 110,-, NOK 95,-

Dát lea RMH nuppát diktagirji. Dán háve son cállá ássiid ja beliid eallimis, mat sáhttet leat lossadat vásihit ja guoddit, muhto seammás maid addet odda jurdagiid ja oainnuid go eallin bisána dahje rievdá. Son govvida ea.ea. boares olbmo jurdagiid go saddá eará olbmuid háldui ja diksui, nuorra olbmo iezassoardima go ii sat nagot eallit, mo jugesvuohta ja gárrenmirkkogeavaheapmi cuohcá lágas vehkii ja váhnen-máná oktavuoda go eaba oro seamma sajis. Muhto ii son cále dusse eallima váivves beliid. Dás lea maid mátkkit, mátki nuppe beallái máilmmi, deaivvadeapmái ja ráhkisvuhtii mii lávke giella- ja kultuvrarájiid nuppebeallái.

Rose-Marie Huuva lea ovdal almmuhan diktagirjji Galbma rádná (DAT 1999), mii lei evttohuvvon Davviriikkaid girjjálasvuoda bálkkásupmái 2001. Rose-Marie lea dáiddaceahppi, riegádan Rensjönas Gironis, ja lea hárjánan dovdduid dahkat dáidan ja dál bordá sániid deaivilis diktagovvan. ”Mon lean Rose-Marie Huuva, eadni, mátkkálas, govvadáiddar ja sátneduojár. Njuohcanjávrri lullegeazis mon riegádin, otne mon lean fas orron Gironii. Mon lean eallán duhát jagi, nu olu lea rievdan mu áiggis. Áigi mii ii sat gávdno go nieguin ja muittuid ciegáin. Dáhpáhusaid maid mon áiccan lagas birrasis ja guhkibus, geahccalan govvidit sániiguin ja govvagielain. Mon lávllodan go borddán mátkelávkkan, mu bargu lea nu mánggalágán inge mon álo diede gosa dat mu doalvu.”


Dette er RMHs andre diktsamling. Denne gang skriver hun om forandringer i livet som kan vćre tunge og vanskelig ĺ bćre, samtidig som opplevelsen kan gi innsikt og nye tanker om livet nĺr det stanser eller endres. Hun skildrer eldre menneskers tanker nĺr de blir til pleieobjekt under andres oppsyn, ungdom som ikke orker lengre og tar sitt liv, hvordan alkohol- og rusmisbruk drabber de nćre og mor-barn forhold nĺr de ikke bor pĺ samme sted. Hun skriver ikke bare om livets skyggesider. Hun pakker og reiser, til andre verdensdeler, til mřter og kjćrlighet som overskrider sprĺk- og kulturgrenser.

Rose-Marie har tidligere gitt ut diktsamlingen Galbma rádná (DAT 1999) pĺ nordsamisk og i svensk oversettelse Kall kamrat. Boken ble nominert til Nordisk rĺds litteraturpris i 2001. Hun er etablert kunstner, fřdt i Rensjřn i Kiruna kommune. Som kunstner med erfaring i ĺ visualisere tegner hun sine tanker i sterke poetiske bilder. ”Jeg er Rose-Marie Huuva, mor, reisende, billedkunstner og skrivende. Jeg ble fřdt i sřrenden av Njuohcanjavri, og idag er jeg igjen bosatt i Kiruna. Jeg har levd i tusen ĺr, sĺ store har forandringene i min tid vćrt. En tid som ikke lenger er og bare finnes i drřmmer og minnenes gjřmsler. Med ord og billedsprĺk forsřker jeg ĺ beskrive ting jeg oppdager i min nćrhet og lengre borte. Jeg synger mens jeg pakker min reisesekk, mitt arbeide er sĺ ymse og jeg vet ikke alltid hvor det fřrer meg.”

ISBN 82 90625 53 7
192 siiddu/sid., davvisámegillii, pĺ nordsamisk
Omslagsbild/Olggosgovva: Rose-Marie Huuva
SEK 110,-, NOK 95,-
© 2006  DAT O.S
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    


    GALBMA RÁDNÁ  Rose-Marie Huuva
1999, ISBN 82 90625 36 7, 120 s., SEK 110,-, NOK 95,-

Rose-Marie vuosttas diktagirji. Cálli poehtalaccat giedahallá vuoddoássiid eallimis go dávda áitá eallindoaivaga. Eallin muhtinládje bisána ja vissismeahttunvuohta mo loahpalaccat geavvá, ballu, fámohisvuohta dávdda ektui gardá. Muhto divttain lea maiddái illu ja vuollegasvuohta eallimii go jurdagat mannet dálázis vássán áigái ja lagamuccaide. Dás leat siskkimus jurdagat man birra eat dábálaccat ságas ja dát boktet ja hástalit lohkki searvat jurddaseapmái dasa mo mii eallit juohke beaivvi dego eallin livccii agálas.
Rose-Marie lea dáiddaceahppi, riegádan Rensjönas Gironis, ja lea hárjánan dovdduid dahkat dáidan ja dál bordá sániid deaivilis diktagovvan.Dette er Rose-Maries første diktsamling (tittel fritt oversatt: En kald kamerat). Med poesi tar hun opp eksistensielle spørsmål når sykdom truer, usikkerheten om hvordan det vil gå, frykt og maktløshet ovenfor sykdommen og når kroppen blir en gjenstand for behandling. Samtidig finnes en glede og ydmykhet over livet og en sterk vilje til å leve og det får tankene til å fly mellom fortid og nutid med minnesbilder og stolthet over arvet fra generasjoner.
Rose-Marie er etablert kunstner, født i Rensjön Kiruna kommune. Som kunstner med erfaring i å visualisere overfører hun nå tankene til sterke poetiske bilder.


    KALL KAMRAT  Rose-Marie Huuva
2001, ISBN 82 90625 38 3, 120 s., SEK 110,-, NOK 95,-

Svensk översättning av Rose-Maries diktsamling GALBMA RÁDNÁ (DAT 1999), från nordsamiska.
Boken blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2001.

Diktsamlingen är en lyrisk kortroman där hon tar upp existensiella frågor när sjukdom hotar; osäkerhet, fruktan och maktlöshet och när kroppen blir en sak för behandling. Den kalla kamraten kommer plötsligt och slår följe oanmält på livsvägen. Samtidig finns en glädje och ödmjukhet över livet och en stark vilja att leva och det får tankarna att fly mellan svunnen tid och nutid med minnesbilder och stolthet över arvet från generationer.

Rose-Marie är etablerad konstnär, född i Rensjön Kiruna kommun. Som konstnär med erfarenhet att visualisera överför hon nu tankarna till starka poetiska bilder.
Översättningen är gjord av Rose-Marie Huuva och Birgitta Östlund.


    Tropihka rievssat     Inger-Mari Aikio
2017, ISBN 978 82 90625 86 8, 360 s.
PDF girjji birra/om boken

Nuoraidromána
Tropihka rievssat muitala 18-jahkásas nieidda jagi guhkkosas mátkkis máilmmi birra. Meahccemánná Máret cuovvu dárkilis calmmiiguin maid váldokultuvrrat ja turisma dagahit lundui ja máilmmi eará álgoálbmogiidda. Son liikostallá ja ráhkásmuvváge, muhto loahpas dat bearrá garra mávssu.


... ”Lean oaddán dusse moadde diimmu. Jovden Delhii ihkku njealji áigge. Munnje mátki bodii justa rivttes áigái. Heaitaleimme gándaskihpáriin Dávvehiin jahkebeale áigi. Son lei suoli gávdnan odda nieidda ja go gávnnahalai, gudii mu. In leat fuollan geasge su mannjá.
    Ferten spihccet iezan johtui. Máilbmi orru nu issoras stuoris ja balddihahtti uvssa olggobealde. Bággu doadjit balu cielggi ja duostat.” ... (India)
    
... ”Gárdduime Fauziin ievttá eahket. Justa fal, gárdduime veahá seamma láhkai go mii gárdut Sámis rievssahiid. In diede goappá sávan eanet, dan ahte lea sálas vai dan ahte ii leat.
    Gullo jo guhkás, go juoga bánccarda. Biikaspiidni! Ealli lea váiban, muhto ii vuollánan. Lásmadit Fauzi dohppe ja gottesta dan. Die lea min otná borramus.
    Fauzi geasuha mu eanet ah eanet. Su liegga modji ja meahccedáiddut. Vai leango seammalágan go máttaolbmot, geat bohtet Sápmái ja liikostit eksohtalas vilda ealliide, maid gohcodit sápmelazzan?” ... (Borneo)Ungdomsroman
Tropihka rievssat tar oss med pĺ en attenĺrig jentes ĺrs lange reise verden rundt. Pĺ reisen fřlger vi bygdebarnet Maret i hennes mřte med fremmede plasser, vaner, levemĺter kulturer og opplevelser. I mřtet med mennesker lćrer hun ĺ kjenne andre tenkemĺter, tiltrekkes og forelsker seg, opplever glede og sorg, men alt har en pris.Nuortenromaani
Tropihka rievssat (Tropiikin riekko) vie lukijan 18-vuotiaan tytön mukana vuoden pituiselle maailmanympärysmatkalle. Tunturien tyttö näkee mitä valtakulttuurit ja turismi tekevät sekä luonnolle että alkuperäiskansoille. Hän myös ihastuu ja rakastuukin matkalla, mutta kaikella on hintansa.


Ima ovddit girjjit / Tidligere utgivelser / Iman aiemmat teokset:
- Gollebiekkat almmi dievva, 1989
- Jiehki vuolde ruonas gidda, 1993
- Silkeguobbara lákca, 1995
- Máilmmis dása, 2001
    dárogillii / i norsk oversettelse: Fra verden og hit, 2001
    suomagillii / i finsk oversettelse: Maailmalta tähän, 2006
- Riebaniid bihpporgáhkut, 2006
- Suonat, 2008
    dárogillii / i norsk oversettelse: Sener, 2013
- Cáhcerávgga gazza, 2011
- Beaivvás cuohká gaba - Aurinko juo kermaa, 2014

Ima mánáidlávlagat / Imas barnesanger / Iman lastenlevyt:
- Ima ipmasat, 2007, DATCD-42
- Ima hutkosat, 2011, DATCD-57
- Ima mánázat, 2015, DATCD-70
    - Ima já Heli párnááh, 2017, DATCD-74
    - Ima da Tiina päärna, 2017, DATCD-75


ISBN 978 82 90625 86 8
360 siiddu/sider, pĺ nordsamiska / davvisámegillii
NOK 250,-
© 2017 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net


    Sener     Inger-Mari Aikio Arianaick & Josef Timar
2013, ISBN 978 82 90625 70 7, 111 s.
PDF girjji birra/om boken

I boka Sener mřtes to kunstnere som skaper en ny enhet ved ĺ forene ord og bilde. Fotografier og dikt flettes sammen samtidig som de beholder sin individuelle originalitet. Denne enheten minner om en legering der delene kan skilles, og som pĺ grunn av kombinasjonen ikke bare fĺr en ny form, men enda viktigere, en ny egenskap.
    Opprinnelsen til boken er at den ungarske fotografen Josef Timar spurte Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) om hun ville skrive dikt til hans fotografier. “Det var lett ĺ si ja da jeg i hans bilder sĺ nesten ferdige dikt” sier IMA. Resultatet ble den fřrste boken pĺ samisk med ekfrasisk poesi, dvs. at diktene er skrevet til eller ut fra bilder.

Denne boken er et samarbeidsprosjekt mellom DAT og Josef Timar, og er den andre utgivelsen i Camera Poetica serien. Diktene er opprinnelig skrevet pĺ samisk og har tidligere blitt utgitt pĺ finsk, ungarsk, engelsk og tysk – noe som umiddelbart gjřr boka til et spennende internasjonalt prosjekt.
    Josef Timar er fřdt i Budapest, Ungarn, og har publisert bilder og tekst i forskjellige břker og internasjonale tidsskrifter. Hans bilder er blitt vist pĺ ulike utstillinger.
    Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) er fřdt i Utsjok i Sameland pĺ finsk side. Hun arbeider med film og radio i tillegg til ĺ vćre forfatter. Hun har tidligere utgitt fem břker, fire diktsamlinger og en barnebok.
    Sener er oversatt til norsk av Harald Gaski og Siri K. Gaski. Harald Gaski, fřdt i Sieiddá i Tana, er fřrsteamanuensis i samisk litteraturvitenskap ved Universitet i Tromsř. Han er forfatter, redaktřr og oversetter. Siri K. Gaski gĺr pĺ forfatterstudiet ved Universitetet i Tromsř. Hun er blogger og debattřr, har utgitt artikler i ulike tidsskrift og har oversatt tekster mellom samisk og andre sprĺk.The book Sener is an amalgamation of the work of two artists with a striking affinity for each other’s work. Photography and poetry is combined in such a way that images and poems form faithful pairs without sacrificing their independence or originality. This unity of image and poem resembles an alloy, the components of which can be separated; yet it is precisely through their combination that they exhibit not only a new form but, more importantly, a new quality.
    The idea of the book was initiated by the Hungarian photographer Josef Timar who got in touch with Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) asking her to write poems to match photographs he had taken. “I saw almost fully formed poems in his images, and gladly agreed to work with him” says IMA. The outcome was the first book ever in Saami with ekphrastic poems, that is, poems written to or inspired by pictures.

The book which is a co-operation between DAT and Josef Timar is the second volume in the series Camera Poetica. The poems are originally written in Sami and have been published in Finnish, Hungarian, English and German renditions, thus ensuring the book will be available for a wide audience.
    Josef Timar, born in Budapest, Hungary, has regularly published both image and text in books and international magazines. From time to time, he organizes exhibitions of his photographic works.
    Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) was born in Utsjoki, Finnish Lapland. She is a filmmaker, radio editor and a poet who has published five lyrical collections in Saami which have been translated into Finnish, Norwegian, Swedish and English.
    Sener is translated into Norwegian by Harald Gaski and Siri K. Gaski. Harald Gaski, born in Seida in Tana, is a literary scholar at The University of Tromsř in addition to being a writer, editor and translator. Siri K. Gaski is studying creative writing at The University of Tromsř besides being an active blogger. She has published articles in several journals and is a translator between Sami and other languages.
    Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) was born in Utsjoki, Finnish Lapland. She is a filmmaker, radio editor and a writer who has published five lyrical collections in Saami which have been translated into Finnish, Norwegian, Swedish and English.

Noen mennesker
řnsker en pĺ besřk
fordi de har med
fine gaver

Noen mennesker
er selv gaver
Jeg
nettopp jeg
bare jeg selv

Er veldig viktig
sĺ viktig
sĺ veldig veldig viktig

Til slutt
en ensom stein


Senene i den gamles hĺnd
de siste strĺlene
av livets solISBN 978 82 90625 70 7
111 siiddu/sider, dárogillii/pĺ norsk (bokmĺl)
NOK 290,-
© 2013 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net   SUONAT      Inger-Mari Aikio-Arianaick
2008, ISBN 82 90625 61 5, 143 s., SEK 230,-, NOK 195,-

Suonat girjjis deaivvadit guovtti dáiddára govat ja sánit. Dikta ja govva ovttastuvvo nu ahte dan deaivvadeamis šaddá ollisvuohta. Govva ja dikta leat dego laktojuvvon oasit maid sáhttá sirret, muhto juste danin go lea laktašuvvan de ii ide dušše odda hápmi, muhto mii lea vel deháleappot, odda iešvuohta.
   Girjji álgu lei go ungáralaš govvejeaddji Josef Timar jearai Inger-Mari Aikio- Arianaick (IMA) válljet sus govaid ja daidda cállit divttaid. “Oidnen su govain masá gárvves divttaid ja lei álki miehtat bargagoahtit suinna ovttas”, dadjá IMA.
   Girjjálašvuoda dovdi Harald Gaski cállá girjji ovdasánis “Dá lea vuosttas girji sámegillii ekfrásalaš divttaiguin. Dat mearkkaša divttat mat leat cállojuvvon govaide dahje maid vuolgga juogaláhkái lea gova duohken.”
   Pekka Sammallahti lea cállán Sámi lyrihka birra 1600-logu rájes gos álggaha Olaus Sirma cállon beakkán divttain gitta otná sámi lyrihkkacálliid rádjai.

Girji mii lea ovttasbargu gaskkal Josef Timar ja DAT lea nubbi Camera Poetica ráiddus, ja vuosttaš mii almmuhuvvo sámegillii. Girji almmuhuvvo maiddái ungára-, suoma-, duiska- ja engelasgillii mii dagaha dan nanu gaskariikkalaš ovdáneapmin Sámi girjjálašvuhtii.
   Josef Timar lea riegádan Budapestas Ungáras ja lea almmustahttán govaidis ja cállosiiddas mánggalágan girjjiin ja riikkaidgaskasaš áigecállagiin. Timara govaide lea sáhttán oahpásmuvvat maid cájáhusain.
   Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) lea riegádan Ohcejogas Sámis. Son lea filbmadahkki, doaimmaheaddji ja girjecálli. Dát lea su 6. girji.
Ovdal almmuhuvvon diktagirjjit Máilmmis dása (2001) / Fra verden og hit (2004) / Maailmalta tähän (2006), Silkeguobbara lákca (1995), Jiehki vuolde ruonás gidda (1993), Gollebiekkat almmi dievva (1989) ja mánáidgirjji Riebaniid bihpporgáhkut (2006).I boka Suonat mřtes to kunstnere som forener sine ord og bilder og skaper en ny helhet. Fotografier og dikter flettes sammen samtidig som de beholder sin individuelle originalitet. Denne enheten pĺminner om en legering der delene kan skilles og som pĺ grunn av kombinasjonen ikke bare fĺr en ny form, men enda viktigere, en ny egenskap.
   Begynnelsen til boken var at den ungarske fotografen Josef Timar spurte Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) om hun kunne skrive dikter til hans fotografier. “Det var lett ĺ si ja da jeg i hans bilder sĺ nesten ferdige dikter” sier IMA.
   I bokens forord skriver Harald Gaski “Det er den fřrste boken pĺ samisk med ekfrasisk poesi. Det vil si at diktene er skrevet til eller ut fra et bilde.”
   I boken har Pekka Sammallahti skrevet en presentasjon om samisk lyrikk. Han begynner pĺ 1600-tallet med Oalus Sirmas kjente dikter fram til dagens samiske lyrikere.

Denne boken som er et samarbeidsprosjekt mellom DAT og Josef Timar er den andre i Camera Poetica serien, men den fřrste som utgis pĺ samisk. Boka vil ogsĺ bli utgitt pĺ finsk, ungarsk og engelsk noe som umiddelbart gjřr prosjektet til et djervt internasjonalt forehavende.
   Josef Timar er fřdt I Budapest, Ungarn, og har publisert sine bilder og tekst i forskjellige břker og internasjonale tidsskrifter. Hans bilder er blitt vist pĺ ulike utstillinger.
   Inger-Mari Aikio-Arianaick (IMA) er fřdt i Utsjok i Sameland pĺ finsk side. Hun arbeider med film og radio og er forfatter. Dette er IMA’s 6. bok. De tidligere er diktbřkene Máilmmis dása (2001) / Fra verden og hit (2004) / Maailmalta tähän (2006), Silkeguobbara lákca (1995), Jiehki vuolde ruonás gidda (1993), Gollebiekkat almmi dievva (1989) og en barnebok Riebaniid bihpporgáhkut (2006).


    MAAILMALTA TÄHÄN     Inger-Mari Aikio-Arianaick
2006, ISBN 978 82 90625 55 4, 127 s., SEK 75,-, NOK 60,-
MAAILMALTA TÄHÄN MAAILMALTA TÄHÄN on kirjailijan itsensä pohjoissaamenkielisestä teoksesta MÁILMMIS DÁSA suomentama runokirja, joka oli ehdokkaana Pohjoismaiden kirjallisuuspalkinnon saajaksi vuonna 2004.
Kirja kuvaa runollisesti monikulttuurista avioliittoa ja lapsen syntymään liittyviä tunteita.
Rohkeasti hän kuvaa millaista on muuttaa rakkauden tähden tutusta ympäristöstä aivan uuteen ja outoon kulttuuriin, johon lisää vaikeusastetta tuo myös lapsen syntymä.
Boka er gjendiktet til finsk av forfatteren.
Aiemmin ilmestyneet runoteokset - Gollebiekkat almmi dievva (1989), Jiehki vuolde ruonás gidda (1993), Silkeguobbara lákca (1995), Máilmmis dása (2001), Fra verden og hit (2004), ja lastenkirja Riebaniid bihpporgáhkut (2006).
Hän työskentelee toimittajana, kirjailijana ja filmintekijänä. Hänellä on koti Pulmankijärvellä ja Mauritiuksella, mutta asuu tällä hetkellä Ivalossa.
Lue lisää Pohjoismaiden kirjallisuuspalkintoehdokkuudesta: http://www.norden.org/nr/pris/lit_pris/2004/sk/aikio-arianaick.asp?lang=1


    FRA VERDEN OG HIT     Inger-Mari Aikio-Arianaick
2004, ISBN 82 90625 45 6, 127 s., SEK 75,-, NOK 60,-
FRA VERDEN OG HIT er en gjendiktning fra samisk til norsk av MÁILMMIS DASA som ble nominert til Nordisk råds litteraturpris 2004.
I diktsamlingen skriver forfatteren om møtet mellom to kulturer langt fra hverandre både i avstand og skikker. Med en sterk og tydlig kvinnestemme forteller hun om å flytte fra det kjente til nye seder og skikker, om kjærlighet, om gleden og slitet ved å få barn og alt det som forandrer livet og et menneske.
Boka er gjendiktet til norsk ved Laila Stien og Mikkel A Gaup.
Tidligere har hun utgitt tre diktsamlinger - Gollebiekkat almmi dievva (1989), Jiehki vuolde ruonás gidda (1993), Silkeguobbara lákca (1995).
Hun er journalist og forfatter, hjemmene har hun i Buolbmátjavri i Sápmi og Mauritius, men bor for tiden i Ivalo, Finland og studerer for tiden multimedia og journalistikk.
Les mer om nomineringen til Nordisk råds litteraturpris: http://www.norden.org/nr/pris/lit_pris/2004/sk/aikio-arianaick.asp?lang=1Diktacoakkáldat MÁILMMIS DASA lea sámi evttohus 2004 davviriikkaid girjjálasvuoda bálkkásupmái, man Laila Stien ja Mikkel A Gaup leaba jorgalan sámegielas dárogillii FRA VERDEN OG HIT.
IMA cállá vásáhusain guovtti kultuvrra deaivvadeamis, kultuvrrain main lea guhkes gaska. Duostilis ja roahkkadis nissonjienain govvida son go johttá oahpes dilálasvuodas odda birrasii ja dábiide, ráhkisvuoda ja máná riegádeami ja buot mat rievdadit olbmo ja olles eallima.
Ovdalis lea son almmuhan golbma diktagirjji - Gollebiekkat almmi dievva (1989), Jiehki vuolde ruonás gidda (1993), Silkeguobbara lákca (1995).
Son lea journalista ja girjecálli gean ruoktu lea Buolbmátjávri Sámis ja Mauritius, muhto orru dál Ávvilis ja lohká multimedia ja journalistihka.


    MÁILMMIS DÁSA     Inger-Mari Aikio-Arianaick
2001, ISBN 82 90625 41 3, 127 s., SEK 75,-, NOK 60,-

Odda girjjis Ima cállá iezas vásáhusain guovtti kultuvrra deaivvadeamis, kultuvrrain main lea nu guhkes gaska.
Duostilit son govvida mii dáhpáhuvvá go olmmos johtá oahpes dilálasvuodas odda birrasii. Vásáhusat nugo olbmo eallimis lávejit - go ráhkástuvvá, náitala, fárre, bealálacca sohka ja biras ja loahpas vel mánná mii rievdada olles eallima ja jurdagiid.
Dát lea Inger-Mari Aikio-Arianack njealját diktagirji. Ovdalis leat almmuhuvvon Gollebiekkat almmi dievva (1989), Jiehki vuolde ruonas gidda (1993) ja Silkeguobbara lákca (1995).
Son lea radiojournalista ja girjecálli ja su ruoktu lea Buolbmátjávrris Sámis ja Mauritiusas.


I sin nye bok skriver Inger-Mari Aikio-Arianaick om møtet mellom to kulturer langt fra hverandre både i avstand og skikker.
Treffsikkert skildrer hun hvordan det er å flytte fra det kjente og inn i et fremmed miljø og kultur. Oppleve saker som vanligvis hører til et menneskes liv - forelske seg, gifte seg, flytte, makens familie og bakgrund og det å få barn.... alt som forandrer livet.... tankene.
Dette er IMA’s 4. diktbok. Tidligere har hun utgitt Gollebiekkat almmi dievva (1989), Jiehki vuolde ruonas giðða (1993) og Silkeguobbara lákca (1995).
Hun er journalist og forfatter som bor i Buolmátjavri, Sápmi  og Mauritius.


    SILKEGUOBBARA LÁKCA     Inger-Mari Aikio
1995, ISBN 82 90625 29 4, 112 s., SEK 50,-, NOK 40,-

IMA goalmmát diktacoakkáldat. John Åke Blind ivdnegovat luonddus hervejit girjji.


IMA's tredje diktsamling, på nordsamisk. John Åke Blinds fargefotografier med motiver fra naturen smykker boken.


    JIEHKI VUOLDE RUONAS GIÐÐA     Inger-Mari Aikio
1993, ISBN 82 90625 19 7, 118 s., SEK 50,-, NOK 40,-

IMA nubbi diktacoakkáldat. Nuorra cálli guhte oddaáigásas diktema ovddasta.
Govaid lea Maj-Lis Skaltje sárgun.


IMA's andre diktsamling. Ung forfatter som representerer den nye samiske diktningen, korte og uttrykksfulle dikt. Nordsamisk. Illustrasjoner av Maj-Lis Skaltje.


   GOLLEBIEKKAT ALMMI DIEVVA     Inger-Mari Aikio
1989, ISBN 82 90625 08 1, 127 s., SEK 50,-, NOK 40,-

IMA vuosttas diktacoakkáldat. Govaid lea Ulla Pirttijärvi sárgon.


IMA's første diktsamling, på nordsamisk. Illustrasjoner av Ulla Pirttijärvi.


    FERTEN EALLIMA JOKSAT     Stina Inga
1995, ISBN 82 90625 28 6, 112 s., SEK 50,-, NOK 40,-

Nuorra cálli vuosttas girji. Stina, r. 1974, Gironguovllus eret, lea maid ies sárgon cáhppes-vilges govaid diktagirjái.


En ung forfatters debutbok. Stina, f. -74, fra Kiruna. Stina har selv illustrert sin diktbok med sv-hv tegninger.


    INTE FÖR DET ATT    Inghilda Tapio
2001, ISBN 82 90625 39 1, 120 s., SEK 75,-, NOK 60,-

Inghilddá vuosttas diktacoakkáldat jorgaluvvon ruotagillii. Ivdnegovaid lea su nieida Ulrika Tapio dahkan.


Inghildas første diktsamling, oversatt til svensk av forfatteren Inghilda Tapio og Birgitta Östlund. Illustrert med fargebilder av Ulrika Tapio.


    II FAL DAN DIHTE     Inghilda Tapio
1995, ISBN 82 90625 27 8, 120 s., SEK 75,-, NOK 60,-

Inghilddá vuosttas diktacoakkáldat. Ivdnegovaid lea su nieida Ulrika Tapio dahkan. Inghilddá girji oaccui Sámirádi girjebálkkásumi 1997.


Inghildas første diktsamling, på nordsamisk. Illustrert med fargebilder av Ulrika Tapio. Inghilda ble tildelt Nordisk Sameråds litteraturpris 1997 for denne boken.


    LOSSES BEAIVEGIRJI     Rauni Magga Lukkari
1986, ISBN 82 90625 01 4, 95 s.     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Rauni cállá nissonolbmo dilis. Govaid lea Britta Marakatt-Labba sárgon. Evttohuvvon Davviriikkaid Girjjálaóvuoda Bálkkásupmái 1988.


Rauni skriver om samiske kvinneerfaringer. Nordsamisk. Illustrasjoner av Britta Marakatt-Labba. Nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 1987.

 

romanat  -  romaner

    MELLOM VERDENER      Máret Ánne Sara
2014, ISBN 978 82 90625 75 2, 207 s.
PDF girjji birra/om boken

Mellom verdener er en ungdomsroman om sřsknene Sanne og Lemme som lever i en reindriftsfamilie.
Broren Lemme som elsker motocross gleder seg til den nye crossbanen. Inne i byen, har sřsteren Sanne mřtt en forvirret person som bablet noe uforstĺelig om ”djevelens unge”.
Etter farens raseriutbrudd ved middagsbordet om beiteland som blir řdelagt av den nye motocrossbanen stikker Lemme av i sinne. Sanne blir med.
Sřsknene blir sporlřst borte og hjemme er sorgen og fortvilelsen stor. Hvor har de blitt av og hva er det som har skjedd. Bare crossykkelen blir funnet ved den pĺbegynte nye crossbanen.
I Mellom verdener gĺr vi inn i uforklarlige hendelser med redselsfulle opplevelser i en hinsidig verden.

Mellom verdener er en oversettelse fra samisk av Máret Ánne Sara sin debutbok Ilmmiid gaskkas, 2013. Dette er fřrste del i en dramatisk og spennende fantasy fortelling. Fortsettelsen, del to, Doaresbealde doali er utgitt pĺ samisk 2014.
Máret Ánne er kunstner, journalist og forfatter som har vokst opp i reindrifta og bor nĺ i Guovdageaidnu.

Boken Ilmmiid gaskkas, i norsk oversettelse Mellom verdenerer nominert til Nordisk rĺds barne- og ungdomslitteraturpris 2014.Mellom verdener lea nuoraidromána boazosáminuoraid Sánne ja Lemme birra.
Viellja, Lemme, ráhkista mohtorcrossa ja illuda odda crossavuodjinsilljui. Sánne deaivá gávpogis muhtin seahkánan olbmuin gii sutnje hoahká juoga ”neavrri máná” birra.
Ruovttus áhcci suhttá issorasat go saddá sáhka dan odda crossasilju birra mii bilistivcce buriid guohtoneatnamiid. Lemme jávkkiha olggos ja Sánne cuovvula.
Oappázagat jávkaba ilmma luotta haga ja moras ja ohcaleapmi ruovttus lea stuoris. Buohkat báhcet imastallat mii lea dáhpáhuvvan. Dusse crossasihkkel gávdno álggahuvvon crossabána lahka.
Mellom verdener girjjis vásihat cilgetmeahttun dáhpáhusaid ja surgadis vásáhusaid imaslas máilmmis.

Mellom verdener lea jorgaluvvon sámegielas Ilmmiid gaskkas (DAT 2013) mii lea vuosttas girji gelddolas fantasy ráiddus. Nubbe girji Doaresbealde doali almmuhuvvui 2014.
Girji lea evttohuvvon Davviriikkaid mánáid- ja nuoraid girjjálasvuoda bálkkasupmái 2014.


ISBN 978 82 90625 75 2
207 siiddu/sider, dárogillii/pĺ norsk (bokmĺl)
NOK 340,-
© 2014 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net


    DOARESBEALDE DOALI      Máret Ánne Sara
2014, ISBN 978 82 90625 74 5, 319 s.
PDF girjji birra/om boken

Doaresbealde doali lea Máret Ánne Sara vuosttas girjji, Ilmmiid gaskkas, joatkkagirji oappás guoktá Sánne ja Lemme birra guhte leaba geavvan nuppi ilbmái.
Doppe soai geahccaleaba ipmirdit movt árpmus dohko leaba geavvan bohccohámis. Ferteba maid heakkas gáhttet dan seammás go ohcaba geainnu eret ja ruoktut, ja fuobmába ahte ulddaid ilmmis leat stuorra váttisvuodat mat leat váikkuhuvvon daguin olbmuid máilmmis.

Dan odda girjjis beasat cuovvut mo geavvá go ohcaba geainnu ruovttoluotta olbmuid máilbmái … ja maiddái olbmuid máilmmis vurdet sihke hástalusat ja váralasvuodat.

Máret Ánne Sara – Mikkol Ivvára Jovsseha Ivvára Máret Ánne lea dáiddár, journalista ja girjecálli gii lea bajássaddan boazodoalu bearrasis ja orro dál Guovdageainnus.Doaresbealde doali er fortsettelsen av Máret Ánne Saras debutbok bok Ilmmiid gaskkas om sřsknene Sanne og Lemme som har havnet i en annen verden.
Der forsřker de ĺ fatte hvordan og hvorfor de er der i reinsdyrs skikkelse. Samtidig som de forsřker ĺ finne veien tilbake til menneskeverdenen mĺ de kjempe for livet. Der oppdager de ogsĺ at problemene som truer den underjordiske tilvćrelsen skyldes inngrep pĺ naturen i menneskenes verden.

I den nye boken fĺr du fřlge sřsknenes sřken og kamp for ĺ finne veien hjem til menneskenes verden … hvor nye utfordringer og farer venter.

Máret Ánne Sara er kunstner, journalist og forfatter som har vokst opp i reindrifta og bor nĺ i Guovdageaidnu/Kautokeino.


ISBN 978 82 90625 74 5
319 siiddu/sider, davvisámegillii/pĺ nordsamisk
NOK 250,- (sullii/ca.pris 290 SEK)
© 2014 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net


    jietnagirji / lydbok ILMMIID GASKKAS     Máret Ánne Sara
2014, ISBN 978 82 90625 77 6, 4 dii./tim 33 min, 4 CD + 1 CD mp3
PDF girjji birra/om boken

Ilmmiid gaskkas lea nuoraidromána boazosáminuoraid Sánne ja Lemme birra.
Viellja, Lemme, ráhkista mohtorcrossa ja illuda odda crossavuodjinsilljui. Sánne deaivá gávpogis muhtin seahkánan olbmuin gii sutnje hoahká juoga ”neavrri máná” birra.
Ruovttus áhcci suhttá issorasat go saddá sáhka dan odda crossasilju birra mii bilistivcce buriid guohtoneatnamiid. Lemme jávkkiha olggos ja Sánne cuovvula.
Oappázagat jávkaba ilmma luotta haga ja moras ja ohcaleapmi ruovttus lea stuoris. Buohkat báhcet imastallat mii lea dáhpáhuvvan. Dusse crossasihkkel gávdno álggahuvvon crossabána lahka.
Ilmmiid gaskkas girjjis vásihat cilgetmeahttun dáhpáhusaid ja surgadis vásáhusaid imaslas máilmmis.

Girjecálli ies lohká jietnagirjji Ilmmiid gaskkas. Dat lea girjin almmuhuvvon 2013 ja lea vuosttas girji gelddolas fantasy ráiddus. Nubbe girji Doaresbealde doali almmuhuvvui 2014.

Girji lea evttohuvvon Davviriikkaid mánáid- ja nuoraid girjjálasvuoda bálkkasupmái 2014.Ilmmiid gaskkas er en ungdomsroman om sřsknene Sanne og Lemme som lever i en reindriftsfamilie.
Broren Lemme som elsker motocross gleder seg til den nye crossbanen. Inne i byen, har sřsteren Sanne mřtt en forvirret person som bablet noe uforstĺelig om ”djevelens unge”.
Etter farens raseriutbrudd ved middagsbordet om beiteland som blir řdelagt av den nye motocrossbanen stikker Lemme av i sinne. Sanne blir med.
Sřsknene blir sporlřst borte og hjemme er sorgen og fortvilelsen stor. Hvor har de blitt av og hva er det som har skjedd. Bare crossykkelen blir funnet ved den pĺbegynte nye crossbanen.
I Ilmmiid gaskkas gĺr vi inn i uforklarlige hendelser med redselsfulle opplevelser i en hinsidig verden.

Lydboken Ilmmiid gaskkas lest av forfatteren selv, er hennes debutbok fra 2013. Boken er fřrste del i en dramatisk og spennende fantasy fortelling, fortsettelsen, del to, Doaresbealde doali er utgitt som bok 2014.
Máret Ánne er kunstner, journalist og forfatter som har vokst opp i reindrifta og bor nĺ i Guovdageaidnu.

Boken Ilmmiid gaskkas, i norsk oversettelse Mellom verdenerer nominert til Nordisk rĺds barne- og ungdomslitteraturpris 2014.


ISBN 978 82 90625 77 6
4 dii./tim 33 min, 4 CD + 1 CD mp3, samegillii/pĺ samisk
NOK 250,-
© 2014 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net


    ILMMIID GASKKAS     Máret Ánne Sara
2013, ISBN 978 82 90625 69 1, 199 s.
PDF girjji birra/om boken

Ilmmiid gaskkas lea gelddolaš fantasy romána oappáš / vieljaš guoktá birra geat suigadis dáhpáhusas ráimmahallaba imašlaš máilbmái ja surgadis dáhpáhusaid sisa.

Ruovttus báhcet buohkat moraštit ja ohcalit. Gosa leaba soai jávkan?
Áidna gii beassá diehtit mii sudnuin dáhpáhuvvá, leat don, lohkki.

Ilmmiid gaskkas girjjis mii cuovvolit cilgetmeahttumis máidnasa, maid it dáidde luoitit ovdalgo leat lohkan lohppii.

Ilmmiid gaskkas lea Máret Ánne Sara – Mikkol Ivvára Jovsseha Ivvára Máret Ánne, vuosttas girji. Son lea dáiddár, journalista, doaimmaheaddji ja girjecálli gii lea bajásšaddan boazodoalo bearrašis ja orru dál Guovdageainnus.

Ilmmiid gaskkas lea vuosttaš oassi dán gelddolaš fantasy máidnasis, masa Sara lea juo cálligoahtán cuovvoleami.

Cuovo mielde, ja njuike fárrui ilmmiid gaskkii.Ilmmiid gaskkas (Mellom verdener) er en spennende fantasy roman om to sřsken som gjennom en skremmende hendelse fortrolles til en underlig verden og inn i redselsfulle opplevelser.

Hjemme er sorgen og fortvilelsen stor. Hvor har de blitt av og hva er det som har skjedd?
Du, som leser boken, er den eneste som fĺr vite.

I Ilmmiid gaskkas gĺr vi inn i en uforklarlig hendelse, som du ikke slipper fřr du har lest ferdig.

Ilmmiid gaskkas er Máret Ánne Sara – Mikkol Ivvára Jovsseha Ivvára Máret Ánne sin debutbok. Hun er kunstner, journalist, redaktřr og forfatter som har vokst opp i reindrifta og bor nĺ i Guovdageaidnu.

Ilmmiid gaskkas er fřrste del i denne dramatiske og spennende fantasy fortellingen som Sara har begynt ĺ skrive fortsettelsen pĺ.

Fřlg med, og bli med til det hinsidige!


ISBN 978 82 90625 69 1
199 siiddu/sider, davvisámegillii/pĺ nordsamisk
NOK 210,- (sullii/ca.pris 250 SEK)
© 2013 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net


    RIHKKUT RÁJIID     Lars Vilhelm Svonni
2006, ISBN 82 90625 52 9, 368 s.

... ”Áigi lei dássázii gollan njozet, muhto dál sekunddat hurge. Gáiddosbávkalanrusttegis lei 340 mehtera bávkkanasaid lusa. Bávkalanneavvu lei nannosit giddejuvvon bávkkanasaide. Sii ledje válljen báikki golbma jagi dassázii. Ove Nielk ja Rebes Mornat mielas orui Martin Jonsson joavkku ássedovdi, muhto songes olles áiggi cuoccuhii ahte lei visot oahppan Joeris. ...
... Diibmu lea dal 23.15 ja dá lea Eko-doaimmahusa liigeodassátta buoddoroasu birra Davvi-Ruotas. Dál lea cielgan ahte amas vearredahkkit leat bávkalan Siiddasjávrri buodu kvártta váile oktanuppelogis. Logi minuvtta mannjil bávkaluvvui maid Sádijávrri buoddu. Sádijávrri cáhci golgá dál Lángasjávrái, mii lea jur Suorvábuodu turbiinnaid vulobealde. Jiellevári bolesat diedihit ahte Cáhcefápmohat lea rahpan buot buoduid Bĺrjĺsa rájes gitta mearragáddái.”...

Rihkkut rájiid lea gelddolas romána go sámit bávkalit Juleveanu cáhcebuoduid ja dainna cájehit vuostehágu Ruota stáhta badjelgeahcci sámepolitihka vuostá. Bávkaleapmi botke elfámu buvttadeami ja dagaha issoras dulvebáru mii johtá vulos eatnoleagi mielde.

Cálli Lars Wilhelm Svonni lea riegádan 1946 ja bajássaddan Rávttasis, Girona davábealde ja orru dál Jĺhkĺmĺhkis. Berostupmi sámi riektehistorjái bovttii jurdaga cállit gealdoromána, ruotagillii Överskrida gränser (DAT 2005). Dát, su vuosttas romána, lea dál jorgaluvvon sámegillii. Sámi servodagas son lea oahpis, go lea bargan sámi vuoigatvuoda ássiiguin ja go lea leamas Sámediggeáirras 1993–2001, dalle sihke stivralahttun ja dikki sátnejodiheaddjin. Son fas válljejuvvui Sámediggái áirrasin 2005–2009.... ”De siste timene hadde vćrt lange, men nĺ tikket sekundene. Fjernutlřseren hadde de plassert 340 meter fra sprengladningen. I fřlge Joer, eller snarere Martin Jonsson, var utlřseren godt festet til sprengladningens mottaker. Plassen for fjernutlřseren hadde de valgt for mer en tre ĺr siden. Ove Nielk og Rebes Mornat syntes at det var Martin Jonsson som var eksperten, men han hadde hele tiden sagt at han hadde lćrt seg alt av Joer ...
... Klokken er 23.15, her er nyhetsredaksjonen med en ekstrasending som fřlge av damkatastrofen i Nord-Sverige. Det er nĺ helt klart at damkatastrofen ved Siiddasjávri cirka kvart pĺ elve er forĺrsaket av ukjente gjerningsmenn. Ti minutter senere ble ogsĺ Sádijávri dammen sprengt. Vannmassene fra Sádijávri strřmmer nu fritt mot innsjřen Langas, som ligger rett nedenfor Suorvadammens turbiner. Politiet i Gällivare oppgir at Vattenkraft har ĺpnet samtlige damluker fra Porjus ned mot kysten.”...

Rihkkut rájiid er en spenningsroman der en gruppe samer sprenger Luleelvens demninger i protest mot svenske statens neglisjerende samepolitikk. Sprengningen bryter strřmforsyningen i deler av landet og forĺrsaker en flodbřlge som sveper ned etter Lule elvdal ...

Lars Wilhelm Svonni, f. 1946, er oppvokst i Rautas vest om Kiruna og bor nu i Jokkmokk. Interessen for samisk rettshistorie inspirerte han til ĺ skrive spenningsromanen Överskrida gränser (DAT 2005). Nu utgis hans debutroman i samisk oversettelse med tittelen Rihkkut rájiid. Han er en kjent profil i det samiske samfunnet gjennom sitt engasjement for samiske rettsspřrsmĺl, og han har vćrt sametingsrepresentant 1993–2001 bĺde som styremedlem og tingets mřteleder. Han er igjen valgt for perioden 2005–2009.


ISBN 82 90625 52 9
368 siiddu/sid., davvisámegilli, pĺ nordsamisk
Omslagsbild oljemaling/Olggosgovva Lars J:son Nutti
SEK 140,-, NOK 110,-
© 2006  DAT O.S
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    


    ÖVERSKRIDA GRÄNSER     Lars Vilhelm Svonni
2005, ISBN 82 90625 51 0, 399 s.

...”De sista timmarna hade känts lĺnga, men nu tickade sekunderna. De hade sin fjärrutlösningsanläggning 340 meter frĺn sprängladdningen. Enligt Joer, eller snarare Martin Jonsson var utlösaren i god kontakt med sprängladdningens mottagare. De hade valt platsen för fjärrutlösningen för mer än tre ĺr sedan. Ove Nielk och Rebes Mornat hade upplevt att det var Martin Jonsson som var experten, men han hade hela tiden sagt att han hade lärt sig allt av Joer. ” . . .
”Klockan är 23.15, här är ekoredaktionen med en extrainsatt sändning om dammkatastrofen i norra Sverige. Det stĺr nu helt klart att dammkatastrofen vid Siiddasjávri cirka en kvart före elva är ett sprängattentat av okända gärningsmän. Tio minuter senare sprängdes även Sattisjávridammen. Vattenmassorna frĺn Sattisjávri strömmar nu fritt mot sjön Langas, som ligger direkt nedanför Suorvadammens turbiner. Polisen i Gällivare uppger att Vattenkraft har öppnat samtliga dammluckor frĺn Porjus och nedĺt mot kusten. ...”

Lars Wilhelm Svonni, f. 1946, är uppvuxen i Rautas, väster om Kiruna och bor nu i Jokkmokk. Intresset för samisk rättshistoria inspirerade honom att skriva spänningsromanen, Överskrida gränser, som är hans debutroman. Han är en känd profil i det samiska samhället genom sitt engagemang i samiska rättsfrĺgor och har varit Sametingsledamot 1993-2001, där han haft uppdrag bĺde som styrelseledamot och som tingets ordförande.”Diibmu lea dal 23.15 ja dát lea ekodoaimmahus liigeodassáddagiin buoddoroasu birra Davvi-Ruotas. Dál lea cielgan ahte amas vearredahkkit leat bávkalan Siiddasjávrri buodu kvártta váile oktanuppelogis. Logi minuvtta mannjelis bávkaluvvui maid Sáttisjáveibuoddu. Sáttisjávrri cáhci golgá dál Langasjávrái mii lea jur Suorvábuodu turbiinnaid vuollelis. Jiellevári bolesat diedihit ahte Vattenkraft lea rahpan buot buoduid Borjjusa rájis gitta mearragáddái.” ...
Gelddolas romána ruotagillii go Juleveanu cáhcebuodut bávkaluvvojit.

Cálli Lars Wilhelm Svonni lea eret Rávddásis, Gironis, muhto orro dál Johkamohkis. Son lea oahpis sámeservvodagas e.e. go lea leamas Sámediggeáirras 1993-2001. Dát lea su vuosttas almmuhuvvon romána.

ISBN 82 90625 51 0
399 siiddu/sid., pĺ svenska, ruotagillii
Omslagsbild oljemĺlning/Olggosgovva Lars J:son Nutti
SEK 140,-, NOK 110,-
© 2004  DAT O.S
Dingo girjji / Beställ boken frĺn:  dat@dat.net    


    GUHTOSET DEARVAN MIN BOHCCOT     Kirsti Paltto
1987, ISBN 82 90625 04 9, 374 s. Romána     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Kirste romanas beassat cuovvut ovtta sámegiláza olbmuid nuppát máilmmesoadi áiggi.


Roman på nordsamisk. Kirste skriver om en samisk bygd før andre verdenskrig.
 
 

nuoraid- ja mánáidgirjjit   -  ungdoms-og barnebřker

    SJU SORTER VANN     Harald Gaski & Lars Nordström
2005, ISBN 82 90625 49 9, 74 s., pĺ norsk (bokmĺl) / dárogillii
Fjorden er tom for fisk. Ingen forstĺr hvorfor, men de voksne er bekymret og uroen sprer seg til barna. En kveld hřrer Pavva faren sin joike. Det skjer ikke sĺ ofte, og den siste joiken om sju sorter vann har ikke engang mor hřrt fřr. Nĺr Pavva spřr farfar hva joiken betyr, svarer han med ĺ fortelle at Solens datter er trist. Pavva undrer seg over svaret og bestemmer seg for ĺ gjřre henne glad igjen. Da mĺ han samle sju sorter vann. Men hvor finner han dem?
Pavvas jakt blir bĺde dramatisk og lćrerik i en natur full av spennende og farlige steder.
Sju sorter vann passer godt som hřytlesningsbok og fikk Samerĺdets litteraturpris 2002.
Ciezain caziin (Sju sorter vann) utgitt pĺ nordsamisk 2002, pĺ svensk Sju slags vatten 2004 og pĺ engelsk Seven Kinds of Water 2004.
Bokens tittel er hentet fra en tradisjonell joik, men fortellingen er nyskrevet.


Girji Ciezain cáziin dárogillii.

ISBN 82 90625 49 9
74 sider, pĺ norsk / dárogillii
Govat/Omslag, illustrasjoner: Lena Kappfjell
SEK 135,-, NOK 110,-
© 2005  DAT O.S
Dingo girjji:  dat@dat.net    


    SEVEN KINDS OF WATER     Harald Gaski & Lars Nordström    NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!
2004, ISBN 82 90625 48 0, 79 s., engelasgillii/in english
The fish have disappeared from a fjord in northern Norway. Nobody understands why, but the grown-ups have become concerned. Worry seeps into their talk. The children become aware of it too, and one evening Pavva hears his father sing a strange yoik about seven kinds of water. Later, when Pavva asks his grandfather what the yoik means, his grandfather relates a myth about the Sun’s Daughter. Pavva does not fully understand the answer he is given, but decides to make the sad daughter of the Sun happy again. To succeed, Pavva knows he must collect seven kinds of water. But what are they?
There are many dangerous and amazing places in the land by the fjord, and Pavva’s attempt to carry out his mission is filled with dramatic and exciting events.
Seven Kinds of Water is a wonderful read-aloud book.
It received the Sami Council’s Literature Award in 2002.
Ciezain caziin (Seven Kinds of Water) was originally published in Sami in 2002.
The title of the book comes from a traditional yoik lyric, but the story is original.


Girji Ciezain cáziin engelasgillii.

ISBN 82 90625 48 0
79 siiddu/pages, engelasgillii/in english
Govat/illustrations and cover by Lena Kappfjell
SEK 135,-, NOK 110,-
© 2004  DAT O.S
Dingo girjji / Order the book:  dat@dat.net     In USA:   lars@larsnordstrom.com   www.larsnordstrom.com


    SJU SLAGS VATTEN     Harald Gaski & Lars Nordström
2004, ISBN 82 90625 46 4, 81 s., ruotagillii/pĺ svenska
Fisken har tagit slut i fjorden. Ingen förstår varför men alla vuxna blir mycket bekymrade. Det är något man ofta talar om i samevistet och oron sprider sig till barnen. En kväll hör Pavva sin pappa jojka. Det är sällan han gör det, och den sista jojken om sju slags vatten har inte ens mamman hört. När Pavva frågar sin farfar vad jojken betyder svarar han med en myt. Den här handlar om Solens dotter. Pavva förstår ingenting, men bestämmer sig för att göra den ledsna Solens dotter glad. Då måste han samla sju slags vatten. Men vilka är det?
Naturen vid fjorden har både farliga och roliga ställen och Pavvas försök att fullborda sin uppgift är kantat av spännande händelser.

Sju slags vatten är en bra högläsningsbok.
Bokens titel är hämtad från en traditionell jojktext, men berättelsen är nyskriven.
Boken har tidigare utgivits på nordsamiska, Ciezain cáziin, och fick då Nordiska samerådets litteraturpris 2002.

ISBN 82 90625 46 4
81 siiddu/sider, ruotagillii/pĺ svenska
Govat/illustrasjoner, omslag: Lena Kappfjell
SEK 135,-, NOK 110,-
© 2004  DAT O.S
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net


    CIEZAIN CÁZIIN     Harald Gaski & Lars Nordström
2002, ISBN 82 90625 42 1, 67 s., sámegillii

Girji muitala nuorra gándda Pavva birra ja mo son fuomása ohcagoahtit cieza cázi go gullá áhcis morasmielain juoigamin ja dajahallmin dolos luodi.
Pavva lea dego earátge su agis, áicá ja coaggá feara maid go vánddarda ja nu lasiha ain erenoamas dolggi ja geadggi coakkáldahkii. Dál go Ruovttus lea gullan imas luodi ja muitalusa de ges coaggágoahtá cáziid! Gánda guldala dárkilit ja smiehttá maid dolos muitalusat ja luohtedajahusat mearkkasit.
Girjji namma vuolgá boares juoiggusdajahusas, muhto sisdoallu lea friija diktemus.
Girji oaccui Sámirádi girjjálasvuoda bálkkásumi jagi 2002.


Boka forteller om unggutten Pavva som får en idé om hvordan han kan være med på å bedre situasjonen for familien sin etter å ha hørt faren joike en gammel joik som heter ”Sju sorter vann”.

The book title means ”Seven kinds of water” and derives from an old yoik song. When Pavva, the main character, hears his father lament the yoik, it inspires Pavva to attempt to improve the situation through a task he imposes on himself.

ISBN 82 90625 42 1
67 siiddu/sider, sámegillii
Gielasteaddji Britt Rajala. Govat/illustrasjoner Lena Kappfjell
Sámi Kulturfoanda lea dorjon girjji almmuheami /Samisk kulturfond har støttet utgivelsen
SEK 135,-, NOK 110,-
© 2002  DAT O.S
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net


    GULDAL GARJJÁ - HEAR THE RAVEN
Grey Eagle/Ken Jackson   1992, ISBN 82 90625 16 2, 80 s. Muitalusat/Fortellinger, SEK 50,-, NOK 40,-

Curges Goaskin, indiána Seattles, muitala engelasgillii logi árbevirolas muitalusa garjjá birra ja su mánggalágán luonddu. Teaksta sihke engelas- ja sámegillii. Britt Rajala ja Harald Gaski leaba jorgalan sámegillii. Ivdnegovaid lea Bjørg Monsen sárgon.


Grey Eagle, indianer fra Seattle, forteller på engelsk tradisjonelle historier om Ravnen med dens mange sider og karaktertrekk. Boken er på engelsk og nordsamisk. Britt Rajala og Harald Gaski har oversatt til nordsamisk. Fargebilder av Bjørg Monsen.

Traditional stories in English by Grey Eagle/Ken Jackson about the Raven. Translated into Sami by Britt Rajala and Harald Gaski. Illustrated by Bjørg Monsen. The text both in english and sami.


    DARJESKÁIDDI CIEHKÁ     Mihkkal Marastat
1992, ISBN 82 90625 17 0, 85 s. Nuoraidmuitalus/Ungdomsbok, SEK 50,-, NOK 40,-

Goalmmát girji Ánde ja Nillá fearániin gos fuobmába mii duodas dáhpáhuvvá boares ruvkkis. Bjørg Monsen lea govaid sárgon.


Ánde og Nillá oppklarer hva som virkelig skjer i den gamle gruven. Nordsamisk.


    SIIDAVUOMI GOLLI     Mihkkal Marastat
1991, ISBN 82 90625 14 6, 79 s. Nuoraidmuitalus/Ungdomsbok     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Nubbi girji Ánde ja Nillá fearániin gos coavdiba guolásteddjiid duohta áigumusaid.


Andre boken om Ánde og Nillás spennende eventyr der de avdekker fiskernes hensikter ved en fjellsjø. Nordsamisk.
Bjørg Monsen har illustrert boken.


MÁHKANVÁRI GUMPPET     Mihkkal Marastat
1990, ISBN 82 90625 10 3, 66 s. Nuoraidmuitalus/Ungdomsbok     NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!

Ánde ja Nillá çoavdiba boazosuolaáóói. Bjørg Monsen lea govaid sárgon.


Ánde og Nillá oppklarer reintyveri. Nordsamisk. Illustratør er Bjørg Monsen.

girjekaseahtat  -  lydbøker

    MC  MÁHKANVÁRI GUMPPET     Mihkkal Marastat
Girjekaseahtta/Lydbok. 1993, ISBN 82 90625 22 7, DATMC-14, 60 min., NOK 40,-    Daarhve jďh dah Pronovmenh     Sig-Britt Persson & Christine Rensberg
2017, ISBN 978 82 90625 87 5, 120 siiddu/sider, ĺarjelsaemiengďelesne/pĺ sřrsamisk, 110 NOK.
PDF girjji birra/om boken

Barkoegćrja ĺarjelsaemiengďelesne.

Daate barkoegćrja sĺn viehkine dutnjien maahta ĺrrodh gosse edtjh pronovmeni bďjre lďeredh.

Pronovmenidie buerkiestamme jďh lďerehtimmieh gĺĺvnesieh, jďehtegi jďh lohkeme-boelhketjigujmie.

Gćrja sjeahta dovne maadth- jďh noerebealanskuvlen learoehkidie, voestes jďh mubpiengďelen lohkehtćmman.

Madeleine Renhuvud gćrjan guvvide dorjeme.Lćre-og arbeidsbok pĺ sřrsamisk.

Daarhve jďh dah pronovmenh er en lćre- og arbeidsbok om anvendelse av pronomen i sřrsamisk med eksempler og forklaringer, samt lesetekster med tilhřrende arbeidsoppgaver.

Boka er skrevet helt pĺ sřrsamisk og passer fremst elever i grunnskolen som leser samisk som fřrste eller andre sprĺk. Boka kan ogsĺ vćre til god hjelp pĺ hřgre nivĺ for de som vil lćre seg hvordan pronomen fungerer i sřrsamisk.

Madeleine Renhuvud har illustrert boken.


Etter ordningen om tildeling av gratis lćremidler som Sametinget har etablert kan boka bestilles vederlagsfritt av grunnskoler i Norge som gir undervisning i sřrsamisk sprĺk.

Bestiller mĺ dekke kostnadene for ekspedisjon og frakt.

Bestilling sendes til DAT, e-post: dat@dat.net
Bestilling lćremiddel PDF
Bestilling lćremiddel Word-fil

s. 10-11

s. 18-19

s. 94-95

ISBN 978 82 90625 87 5
120 siiddu/sider, ĺarjelsaemiengďelesne/pĺ sřrsamisk
NOK 110,- (sullii/ca.pris 120 SEK)
© 2017 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net    Daarhve jďh dah Kasush     Sig-Britt Persson
2012, ISBN 978 82 90625 67 7, 123 siiddu/sider, ĺarjelsaemiengďelesne/pĺ sřrsamisk, 110 NOK, sullii/ca 135 SEK.
PDF girjji birra/om boken

Barkoegćrja ĺarjelsaemiengďelesne.
    Daate barkoegćrja sĺn viehkine dutnjien maahta ĺrrodh gosse edtjh kasusi bďjre lďeredh. Gćrja sjeahta dovne maadth- jďh noerebealan-skuvlen learoehkidie, voestes- jďh mubpiengďelen lohkehtćmman. Fďerhten kasusem buerkiestamme guktie jĺhta jďh fďerhten kasusasse lďerehtimmieh, jďehtegi- jďh lohkeme-boelhketjigujmie.Lćre-og arbeidsbok pĺ sřrsamisk.
    Dette er en lćre- og arbeidsbok som omhandler de ĺtte kasus som finnes i sřrsamisk. For hver kasus finnes det eksempel pĺ to- og trestavelses substantiver med forklaringer, meninger og lesetekster med tilhřrende arbeidsoppgaver.
    Boka er skrevet helt pĺ sydsamisk og passer fremst elever i grunnskolen som leser samisk som fřrste eller andre sprĺk. Boka kan ogsĺ vćre til god hjelp pĺ hřgre nivĺ for de som vil lćre seg hvordan kasus fungerer i sydsamisk.
    Boka er utviklet etter initiativ av Elgĺ skole.
    Madeleine Renhuvud har illustrert boken.Boka er tilgjengelig vederlagsfritt for grunnskoler i Norge etter ordningen om gratis lćremidler som Sametinget har etablert.
Mottaker dekker kostnadene for ekspedisjon og frakt. Bestilling sendes til DAT.
PDF: Bestilling lćremiddel sřrsamisk Daarhve
Word-fil: Bestilling lćremiddel sřrsamisk Daarhve

s. 64-65

s. 66-67

s. 98-99

ISBN 978 82 90625 67 7
123 siiddu/sider, ĺarjelsaemiengďelesne/pĺ sřrsamisk
NOK 110,- (sullii/ca.pris 135 SEK)
© 2012 DAT os
Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    RENKALVEN MAVVE pĺ vingliga ben     Madeleine Renhuvud
2015, ISBN 978 82 90625 79 0, 23 siiddu/sider, pĺ svenska, 110 NOK, sullii/ca 130 SEK.
PDF om boken

Renkalven Mavve föds en kylig och blĺsig vĺrdag pĺ en snöfri fläck i fjällen. Den nyfödda tilltufsade kalven är nyfiken och ger sig direkt ut pĺ äventyr. Den erfarna mamman, renvajan, försöker vägleda sin kalv, men lilla Mavve hamnar trots det i svĺrigheter. Mavve blir skrämd av en örn, ramlar i en bäck och hamnar hos Sajvefolket.
    Berättelsen är frĺn en renkalvs perspektiv där händelser frĺn vardagen blandas med äventyr frĺn gamla samiska sägner och sagor, detta blandat med fantasi och egen fri tolkning av dessa berättelser.
    För de barn som själv kan läsa är boken en skatt. Boken har fantasifulla rena bilder och är en visuell upplevelse, ocksĺ för mindre barn som lyssnar, dĺ figurerna är enkla och uttrycken klara.
    Madeleine Renhuvud som har skrivit och illustrerat boken är uppvuxen i Mittĺdalens sameby. Renskötseln har alltid varit en stor del av hennes liv. Hon har hämtat sin inspiration frĺn den miljön. Madeleine arbetar nu som lärare i bild, textil och sydsamiska och bor i Falun.

s. 10-11

s. 14-15

s. 20-21


ISBN 978 82 90625 79 0
23 siiddu/sider, pĺ svenska
NOK 110,- (sullii/ca.pris 130 SEK)
© 2015 DAT os
Dćngkoeh / Dingo / Bestill / Beställ:  dat@dat.net    MIESI MAVVE vďdtjele juelkiej nelnie     Madeleine Renhuvud
2011, ISBN 978 82 90625 65 3, 23 siiddu/sider, ĺarjelsaemiengďelesne/pĺ sřrsamisk, 110 NOK, sullii/ca 135 SEK.
PDF girjji birra/om boken

Miesetje Mavve akten jueskies jďh bďegkes gďjrebiejjien vaerien bďevlesne sööhpedi. Dďhte akte tjetskehke lĺrhvan slibnehke gie dalla vualka veartasjidh. Dďhte dĺĺjrehtse ietnie, aaltoe, pryövoe measam bďhkedidh, mohte lćjhkan onne Mavve dĺeriesmoeride gyöntoe. Mavve aarhtseste boltoe, johkese gahtja jďh Saajvi gĺajkoe gyöntoe.
    Madeleine Renhuvud gie gćrjam tjaaleme jďh guvviedamme lea Mihten sijtesne byjjenamme. Bĺatsoejieleme lea iktest stoerre ĺesie sov jielemisnie orreme jďh skreejrehtimmieh destie veedtjeme. Daelie Madeleine lea ööhpehtćjja guvvie, tekstile jďh ĺarjelsaemiengďelesne jďh Falunisnie ĺrroeminie.
    Soptsese akten miesien perspektijveste gusnie deahpadimmie aarkebiejjeste lea heamturine bĺeries saemiej soptsesijstie jďh vaajesijstie, jďh daam pleenteme jďjtse nďekedassine jďh jďjtse dej soptsesh toelhkestamme.
    Daate gćrja lea skaehtie dah maanide mah jďjtje maehtieh lohkedh. Gćrjesne nďekeds tjďelke guvvieh jďh unnebe maanide aaj daate luste juktie dah guvvieh jďh gďele tjďelke leah.Reinkalven Mavve blir fřdt en kald og forblĺst vĺrdag pĺ en barflekk i fjellet. Den er en nysgjerrig pjuskete nyfřdt kalv som straks gir seg ut pĺ eventyr. Den erfarne moren, simla, forsřker ĺ veilede sin kalv men til tross for det havner lille Mavve i problemer. Mavve blir skremt av en řrn, ramler i en bekk og ender opp hos Sajvefolket.
    Madeleine Renhuvud som har skrevet og illustrert boken har vokst opp I Mittĺdalen sameby. Reindriften har alltid vćrt en stor del av hennes liv og hun har hentet inspirasjon fra det miljřet. Madeleine arbeider nĺ som lćrer i bilde, tekstil og sydsamisk og bor i Falun.
    Fortellingen ses fra en reinkalvs perspektiv hvor hendelser fra hverdagen blandes med eventyr fra gamle samiske fortellinger og sagn, dette blandet med fantasi og egen fri tolkning av disse beretningene.
    For de barn som selv kan lese er boken en skatt. Boken har fantasifulle rene bilder og er en visuell opplevelse ogsĺ for mindre barn som lytter da figurene er enkle og uttrykkene klare.


s. 12-13


s. 14-15


s. 16-17

Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    CÁHCERÁVGGA GAZZA     Inger-Mari Aikio-Arianaick
2011, ISBN 978 82 90625 64 6, 47 siiddu/sider, davvisámegillii/pĺ nordsamisk, 150 NOK, sullii/ca 180 SEK.
PDF girjji birra/om boken

Ima Aikio-Arianaick cállin odda mánáidgirji Cáhcerávgga gazza lea gelddolaš muitalus guhkesvuovttat Áillus, gii vuoitá balus ja duostá catnat ustitvuoda báttiid cáhcerávggain, albmerávggain ja jieknjastáluiguin.
Cáhcerávgga gazza ovdána lávkkiid mielde, beivviid mielde. Das leat iešgudetlágan dovddut mielde: ballu, eahpádus, váivi, beahttašuvvan, muhto maiddái stuorra illu ja lihkku. Muitalusa giella lea hui visuála. Lohkki oaidná sielus calmmiiguin cielgasit geadgestáluid, Cárá ja vuovttaiguin bárgiduvvon ráidalasa.
Muitalus catná oktii dološ máidnasa dálá mánáid eallimii, masa gullet heavy-rock ja trampoliidna. Nu mánát sáhttet identifiseret iezaset álkibut Áilluin. Girji sihkku hutkájit eret rájá, maid eará álbmogat mángii sárgot muitalusa ja máidnasa gaskii: muitalus lea duohta fearán ja máinnas fas ii. Cáhcerávgga gazza nanne dovddu, ahte Cárrá ja geadgestálut sáhttet šuvihit lohkki eallimii seamma báifáhkka go Áilluge eallimii.
Áilu oahppá luohpat ja luohpama bokte son hukse šaldi duohta- ja máinnasmáilmmi gaskii.
Girjji govaid lea dahkan Seija Harlin.Ima Aikio-Arianaick’s nye barnebok Cáhcerávgga gazza (Draugens klor) er en spennende fortelling om den langhĺrete Áilu som overvinner sin redsel og vĺger ĺ knytte vennskapsbĺnd med draugen, himmelkallen og istrollene.
Handlingen i Cáhcerávgga gazza utvikles stegvis, dag for dag. Fřlelsene er vekslende: redsel, tvil, skuffelse men ogsĺ stor glede og lykke. Sprĺket i fortellingen er visuell, og leseren vill i sitt indre klart se steintrollene, Cárra og himmelstigen av flettet hĺr.
Fortellingen knytter sammen gamle beretninger med livet til dagens unge som blant annet preges av heavy-rock og trampoline. Slik kan barna lettere identifisere seg med Áilu. Boka visker fantasifullt ut grensen som folk ofte setter mellom fortelling og eventyr: fortelling er sann hendelse og eventyr ikke. Cáhcerávgga gazza styrker fřlelsen av at Cárra og steintrollene kan suse like plutselig inn i lesernes liv som i Áilus liv.
Áilu lćrer ĺ avslutte saker og bygger med det en bro mellom virkelighet og eventyr.
Seija Harlin har illustrert boken.


s. 22-23


s. 30-31


s. 46-47

Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net    RIEBANIID BIHPPORGÁHKUT     Inger-Mari Aikio-Arianaick. Govat: Katja Tapiola
2006 ISBN 978 82 90625 56 1, 23 s., SEK 75,-, NOK 60,-

Mánáidgirji
Áilu hálida láibut bihpporgáhkuid, muhto ovdalgo soai etniin dan bargaba, de ferte boradit. Áillus ii satta borranmiella ja nu dáigi orru lihkatkeahttá galmmihanskábes. Eatnis ja áhcis vel orrot leamen duhát eará doaimma. Ruohttaeahkeda de eadni fuobmá ...
”Ssss... Njáhku várrugasat duoid miestagiid duohkái. ....”


Barnebok Áilu vil bake pepperkaker, men fřr de begynner mĺ han spise, sier mamma. Áilu har aldri lyst pĺ mat og pepperkakedeigen blir liggende urřrt i kjřleskapet. Mamma og pappa har tusen ting ĺ gjřre og Áilu fĺr vente. Julekvelden fĺr mamma en idé ...
”Hysj... Vi lister oss forsiktig bak buskene. ...” 
 
 

mánáidgirjjit ja CD/MC  -  barnebřker med CD/MC


    GEHPPES MÁTKKI SÁVAN DUTNJE     doaimmaheaddji/red. Solveig Labba
2010, ISBN 978 82 90625 63 9, 71 siiddu/sider, davvisámegillii/pĺ nordsamisk, musihkka-CD girjji mielde/"sing-back"-CD fřlger boken, NOK 195,-.
PDF girjji birra/om boken

Gehppes mátkki sávan dutnje girji lea mánáide ja nuoraide geat liikot lávlut. Dat lea maid váhnemiidda ja sidjiide geat barget mánáiguin ja nuoraiguin ja háliidit oahpahit mánáid rohkadallat ja lávlut. Girjjis leat sihke oahpes risttalaš ja vuoinnalaš lávlagat maid ollugat juo máhttet ja odda lávlagat maid sáhttá oahppat nuohtaid mielde. Dán girjji cuovvu CD mas lea dušše musihkka man mielde sáhttá ieš lávlut. Girji lea hervejuvvon mánáidsárgumiin.
Dasa lassin gávdno sierra CD Gehppes mátkki sávan dutnje (DATCD-54) mas Nuorra lávlut-joavku lávlu eanaš girjji lávlagiid.
Girjji ja CD lea Sámi girkoeallin Julevu ja Hďernesaande bismágottis doaimmahan ja sin bargojoavkkus leat leamaš Solveig Labba, Laila Wasara ja Ewerth Richardsson.Gehppes mátkki sávan dutnje (Mĺ din väg gĺ dig till mötes) er en sangbok, rikt illustrert med barnetegninger, for barn og ungdom som liker ĺ synge. Den passer ogsĺ for foreldre og dem som arbeider med barn og ungdom og som vil lćre dem ĺ be og synge.
I boken finnes bĺde kristne og ĺndelige sanger, kjente sanger mange kan fra tidligere av samt nye sanger man kan lćre seg etter noter. Med boken fřlger en CD der musikken til sangene finnes, og som man selv kan synge til (singback-CD).
I tillegg finnes en CD, Gehppes mátkki sávan dutnje (DATCD-54) hvor barnekoret Nuorra lávlut fra Övre Soppero og Karesuando synger de fleste sangene i boken.
Boken og CD utgivelsen er gjennomfřrt av Svenska kyrkan, Samiskt kyrkoliv i Luleĺ og Härnösands stift med en arbeidsgruppe bestĺende av Solveig Labba, Laila Wasara og Ewerth Richardsson.


s. 10-11


s. 56-57


musihkka-CD/singback-CD

Dingo girjji / Bestill boken:  dat@dat.net
    JOY! ILLU! RADOST!
1995, ISBN 82 90625 25 1, 116 s. & DATCD-19 ca 6 min., Girji/Bok/Book: SEK 50,-, NOK 40,-     CD NOHKAN!/ CD UTSOLGT! / CD OUT OF STOCK!

Govvagirji. Boazodoallománát muitalit sárgumiin otná boazodoalu birra máilmmis. Oassi govain mat ledje Máilmmi Boazoálbmogiid festivala cájáhusas Tromssas 1993. Girjji mielde cuovvu CD masa Viatcheslav E. Kemlil, Chukcha Saha guovllus, lea ráhkadan iesgudetlágán elliid jienaid.


Bildebok. Barnetegninger fra hele Arktis. Barn i reindriften forteller med tegninger om reindriften i verden idag. Utvalg fra Reindriftsfestivalens utstilling i Tromsø 1993. Med boken følger en singel-CD med Viatcheslav E. Kemlil fra republikken Sakha. Kart over reindriftsområdene i Arktis av Hans Ragnar Mathisen. Forord på samisk, russisk, engelsk og norsk.

Childrendrawings from the Arctic 'Children in Reindeer Husbandry'. The drawings and paintings in this book tell better then many words, of the lifes, the hopes and the aspirations of reindeer people today. Hans Ragnar Mathisen has made a map of reindeer husbandry areas of the world. Short introduction in Saami, Russian, English and Norwegian. You will also find a CD, enclosed the book, with a traditional kind of chant of a shaman from Sakha.


    SUGA SUGA SU     Elisabeth Utsi Gaup
2013, 87 s., SEK ca 220,-, NOK 195,-
PDF girjji birra/om boken

Odasmahtton Suga suga su girji.
    Suga suga su stoahká, hoahká ja lávlu. Máidnasat, sátnevádjasat, diiddat, leaikkastanvuogit ja stohkosat sáhttet leahkit veahkkin go musihkain bargá. Daiguin manná láhccit vuoinna mii heive musihkkii ja dainna vugiin leat dovddut mielde.
    Nuohtat leat álkit ja ovttageardánat vai mii nákcet álggus dramatiseret jienaiguin ja lihkastagaiguin, atnit ritmmaid ja vel cuojahit suoknjacuojanasaiguin, njurgganasain, gitárain dahje piánoin.
    Girjji heive geavahit sihke ruovttus, mánáidgárddis, skuvllas ja mudui go háliida nannet árbevirolas máhtu ja sámegiela.
    Buorre doarjjan lea vel Suga suga su CD, mas lea oassi girjji lávlagiin DATCD-6.

Suga suga su almmuhuvvui vuosttas háve 1989:s. Dál leat veahá odasmahttán girjji sisdoalu ja ráhkadahttán odda ivdnegovvosiid. Girjji eatnat prentosat muitalit, ahte Suga leamas ja lea ain dehálas oahpponeavvu oahpistit mánáid musihkalas máilbmái.
    Suga suga su girjji odasteami lea Jenni Laiti doaimmahan.


Ny revidert utgave av Suga suga su.
    Suga, suga su leker, rimer og synger. Eventyr, ordtak, jćrtegn, skřy og lek kan vćre fine mĺter ĺ nćrme seg sang og musikk samt fremme fřlelsen for musikk.
    Notene er gjort lettfattelige og enkle for at man skal kunne dramatisere med stemme, lyd, bevegelse, anvende rytme og spille med ulike instrumenter, flřyte, gitar eller piano.
    Boken passer bĺde hjemme, i barnehagen, skole og ellers nĺr man vil styrke samisk sprĺk og tradisjonskunnskap.
    Til boken finnes ogsĺ Suga suga su CD-en hvor en del av sangene i boken er innspilte DATCD-6.

Suga suga su ble fřrste gang utgitt 1989. I den nye utgaven er boken fornyet, litt revidert samt fĺtt nye fargebilder. Bokens mange opplag bekrefter at Suga har vćrt, og er, et viktig lćremiddel nĺr barn innfřres i musikkens verden.
    Jenni Laiti har vćrt redaktřr for den nye utgaven av Suga suga su.

Nuvttá oahpponeavvu vuoddoskuvllaide ja mánáidgárddiide Norggas.
Dingojeaddji máksá páhkken- ja sáddengoluid.
PDF: Dingonskovvi nuvttá oahpponeavvu Suga suga su Dingoma sádde DAT girjelágádussii.
Word-fil: Dingonskovvi nuvttá oahpponeavvu Suga suga su

Boka er tilgjengelig vederlagsfritt for grunnskoler i Norge etter ordningen om gratis lćremidler som Sametinget har etablert.
Mottaker dekker kostnadene for ekspedisjon og frakt. Bestilling sendes til DAT.
PDF: Bestilling lćremiddel nordsamisk Suga suga su
Word-fil: Bestilling lćremiddel nordsamisk Suga suga su

ISBN 978 82 90625 72 1
87 siiddu/sider, davvisámegillii/pĺ nordsamisk
Govat/Illustrasjoner: Ánne-Márge N Päiviö
Nuohttamearkkaid cállán/Noteskriving: Paul Ol Jona Utsi
195,- nok (sullii/ca 220 SEK)
© 2013 DAT os
Dingo / Bestill:  dat@dat.net    SUGA SUGA SU     Elisabeth Utsi Gaup    NOHKAN! / UTSOLGT! / OUT OF STOCK!
1989 (3. deattus/3. opplag 1997) ISBN 82 90625 07 3, 94 s., SEK 135,-, NOK 110,-

Girji mánáide. Girjjis oainnát man lunddolas lea stoahkat musihkain, jienain ja lihkastagaiguin. Oahpat maid mo cuojahit ja ráhkadit suoñaid. Lassin oahpes lávlagiidda gávnnat girjjis diiddaid, máidnasiid, sátnevádjasiid, stohkosiid ja feará makkár dieduid. Girji heive maid bures oahpponeavvun sihke mánáidgárddis ja skuvllas.
16 lávlaga girjjis gávdnojit CDs, DATCD-6.


Bok for barn, på nordsamisk. Å leke og lære med musikk, rytme og bevegelse er naturlig og morsomt. I boken finner du sanger, fortellinger, ordspråk, leker og andre spennende ting. Boken passer bra i barnehager og er et velegnet læremiddel i musikkfaget i skolen.
16 utvalgte sanger fra boken finnes på CD, DATCD-6.

A book for children. To play with and move to music makes learning fun. Here you learn how to make and play a tune. In this book you will find songs, stories, sayings, plays and other exciting things. The book can also be used as teaching aids in school and kindergarten. The book is written in Sami language.
16 selected songs from the book are available on CD, DATCD-6.


  HONGKONG DOHKKÁ     Ulla Pirttijärvi
1996 (2. deattus/2. opplag 2003), ISBN 82 90625 31 6, 68 s., SEK 135,-, NOK 110,-

Musihkkagirji. Ulla Pirttijärvi suonjat  ja sánit. Girjjis leat nuohtat, sánit ja govat. Govaid leat Gáregasnjárgga skuvlamánát sárgon  jagi 1995. Girjái gullá cd/káseahtta DATCD-23 gos buot girjji suonjat leat mielde. Mánát geat lávlot ja juiget leat eret Gáregasnjárggas, Vuovdaguoikkas, Ánnelis, Lismás, Leammis, Avvil Máhtes ja dasa lassin moadde árbevirolas luodi Kárásjogas ja leudd Uhca Beahcámis, báddejuvvon 1995. Ulla girji oaccui Sámirádi girjebálkkásumi 1996.Musikkbok. Ulla Pirttijärvi har laget både tekst og melodi til disse nye barnesangene. I boken finnes noter og tekst. Boken er illustrert av barn fra Karigasniemi
skole 1995. Alle sangene/joikene i boken er innspillt 1995 og finnes på CD/kassett, DATCD-23. Barn fra Karigasniemi, Vuovdaguoika, Ánnjel, Lisma, Leammi, Avvil
Máhtte synger og joiker. I tillegg finnes også noen tradisjonelle joiker og leudd med barn fra Karasjok og Pikku Petsamo. Ulla ble tildelt Nordisk Sameråds
litteraturpris 1996 for denne boken.


Hongkong dohkka is a special music book for children. Except for few traditional yoiks all the songs and texts are written by Ulla Pirttijärvi, and it's obvious that the basis of the song is sami yoik. The book is
illustated with children drawings. The title of the book is about a little doll, lying on a shelf in a shop and dressed up with a Sami coat, who longs back to Hong Kong. All the songs in the book is recorded 1995 and are available on music CD/cassette, DATCD-23, and all the yoiks and songs are performed with great joy by children from Karigasniemi, Vuovdaguoika, Annjel, Lisma, Leammi, Avvil Mahtte, Karasjok and Pikku Petsamo. Ulla Pirttijärvi was awarded with Nordic Sami Council's Literature Prize in 1996 for her book.